01–2.05.2007r. – Rajd rowerowy Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza.

Pierwszego dnia rajdu (1 maja) ponad 300 osób przemierzyło trasę długości ok. 40 km w okolicach Lubyczy Królewskiej, przejeżdżając przez: Teniatyska, Mosty Małe, Hrebenne, Siedliska, Mrzygłody, Monastyrz, Hutę Lubycką i Kniazie. Po powrocie do Lubyczy goście bawili się na imprezie przy ognisku, wzbogaconej o występy zespołów artystycznych oraz konkursy: krajoznawczy, piosenki turystycznej, sprawnościowy z jazdy na rowerze.
Drugi dzień rajdu (2 maja) przyniósł niemniejsze atrakcje podczas wyprawy na Ukrainę. Początkowy odcinek trasy długości 85 km prowadził przez: Teniatyska, Mosty Małe i Hrebenne, a stamtąd – po przekroczeniu granicy – przez: Rawę Ruską, Potylicz, Magierów, Krechów i Żółkiew, gdzie turystów powitali gorąco gospodarze miasta. Powrotną drogę z Żółkwi do Rawy Ruskiej rowerzyści odbyli pociągiem, a do Lubyczy dojechali rowerami.
Rajd był ostatnim wydarzeniem projektu „Współpraca na rzecz promocji transgranicznego Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza Kraśnik – Lwów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska – Białoruś - Ukraina 2004-2006.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Konsul Generalny RP we Lwowie. Głównymi organizatorami i gospodarzami rajdu byli: Marszałek Województwa Lubelskiego i Wójt Gminy Lubycza Królewska, natomiast współorganizatorami: Roztoczański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Biłgoraju i Józefowska Kawaleria Rowerowa. Nad organizacją i programem czuwała Anna Pietruszka z Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, kierownikiem rajdu był Tadeusz Grabowski z Roztoczańskiego Parku Narodowego, o sprawność rowerów zadbali wyspecjalizowani serwisanci z Biłgoraja, a dobre samopoczucie i godne przyjęcie zapewnili wójt Jerzy Głąb i mieszkańcy Lubyczy Królewskiej.
Członek Zarządu Województwa Mariusz Grad podkreślił transgraniczny charakter szlaku i promującego go projektu, z udziałem partnerów krajowych – Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Gminy Lubycza Królewska, Stowarzyszenia „Józefowska Kawaleria Rowerowa” i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Biłgoraju oraz partnera zagranicznego – Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej we Lwowie. Celem projektu jest promocja Roztocza po obu stronach granicy jako bardzo atrakcyjnego miejsca dla uprawiania turystyki aktywnej. Promocji tej służą nie tylko jednorazowe imprezy rajdowe, ale znacznie szersza kampania. Dotychczas zorganizowano już konferencję naukową „Rozwój turystyki aktywnej na Roztoczu – pograniczu regionów” (w październiku ub. roku w Zwierzyńcu), przygotowano też wystawę ilustrującą walory turystyczne szlaku, która eksponowana była w Lubyczy w czasie rajdu, a będzie pokazywana jeszcze w Zwierzyńcu, Józefowie, Zamościu i Lublinie. Wydano mapy turystyczne z przebiegiem szlaku w trzech wersjach językowych – polskiej, ukraińskiej i angielskiej w nakładzie ok. 40 000 egzemplarzy, a także mapy-plansze eksponowane w ważnych miejscach na trasie dostępnych dla turystów.