03.09.2006 r. I Gwiaździsty Rajd Rowerowy „Wzgórze Polak”

Panasówka 2006. Ponad 200 uczestników przybyło z całego powiatu biłgorajskiego i nie tylko, co było dobrą okazją do integracji różnych grup rowerowych na naszym terenie.
Józefowska Kawaleria Rowerowa nie tylko inicjuje i organizuje rajdy i imprezy rowerowe, ale także współorganizuje różne przedsięwzięcia, a także występuje w roli gościa jako licząca się grupa cyklistów na terenie Roztocze.
Trzeciego września o godzinie dziesiątej z parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Józefowie silna ekipa Kawaleryjskich cyklistów, wyruszyła na I Gwiaździsty Rajd Rowerowy – Wzgórze Polak. Głównym organizatorem rajdu był PTTK O/Biłgoraj, a współorganizatorzy to Ambra S.A, Gmina Tereszpol, Roztoczański Park Narodowy, Józefowska Kawaleria Rowerowa, Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej w Biłgoraju.
Główne cele rajdu to przede wszystkim: uczczenie pamięci powstańców styczniowych 1863 r. w 143 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Panasówką; popularyzacja turystyki na Roztoczu; integracja stowarzyszeń, instytucji rządowych, samorządowych, firm z Biłgoraja, Józefowa, Tereszpola, zwierzyńca wspierających aktywne formy wypoczynku i ochrony przyrody; popularyzacja i poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Roztocza i Puszczy Solskiej.
Idea rajdu gwiaździstego zakłada, że oddzielne grupy cyklistów z różnych miejscowości wyruszają swoimi trasami, by następnie spotkać się w wyznaczonym miejscu i tam wspólnie realizować zamierzone cele.
Tak też było w tym wypadku, Józefowska grupa JKR-u połączona z cyklistami z Tomaszowa Lubelskiego wyruszyła do Górecka Starego a następnie do Tereszpola, gdzie nastąpiło kolejne połączenie z grupą terespolską i następnie razem wyruszyliśmy polnymi drogami w kierunku Wzgórza Polak.
Po przybyciu na Wzgórze Polak spotkaliśmy pozostałe grupy. Zwierzyniecką i Biłgorajską, po przywitaniu wszystkich uczestników i krótkim odpoczynku rozpoczął się konkurs wiedzy o Roztoczu w którym „błyszczała” wiedzą silna reprezentacja JKR-u. Po rozdaniu nagród, wszyscy wsłuchali się w historyczne opowieści o walecznych powstańcach, ich poświęceniu i męstwie.
Po strawie duchowej przyszedł czas na posilenie ciała. Posiłkowi towarzyszyły dźwięki gitar, słowa turystycznej piosenki rozbrzmiewały nostalgią i poezją niosąc się echem po roztoczańskich polach i lasach.
W znakomitych nastrojach pełni przeżyć i wrażeń uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną. w kierunku Tereszpola, po czym poszczególne grupy powróciły do swoich miejscowości.
Zamysł integracji grup rowerowych podczas Rajdu Gwiaździstego na Wzgórzu Polak okazał się pomysłem trafionym w dziesiątkę! Wspólne pokonywanie trudów wędrówki i przeżywanie podobnych emocji sprzyja budowaniu i zawiązywaniu nowych znajomości. Pośród braci rowerowej ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ organizowanie wspólnych przedsięwzięć związanych z promocją naszej małej ojczyzny jaką jest roztocze po przez np. jazdę na rowerze, inicjowanie pomysłów przybliżających społeczeństwu choćby wydarzenia historyczne, idee ekologii itp., nabierają coraz większego znaczenia w naszych małych społecznościach.