Aktualności

Zapisy na rajd zakończone!!!

 

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy zgłosili swój udział w Józefowskiej Majówce Rowerowej.
Na rajd zgłosiło się 85 osób. Do zobaczenia w sobotni poranek na rynku w Józefowie.

Przypominamy, że przed wyjazdem na trasę należy się zarejestrować w biurze rajdu – czynne od 9-ej, które znajduje się w Informacji Turystycznej – ul. Kościuszki 37 A.

 

Zgromadzenie walne

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 8 kwietnia (sobota) o godz. 18-ej w PUB-ie przy
ul. Usługowej 1
, odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.
Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.


Porządek zgromadzenia:
1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji  uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2016 -  prezes JKR.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 – skarbnik JKR.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2016 r.,
b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,
c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2016 r.
10. Omówienie planu działań JKR w 2017 r.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 

 

„Józefowska Majówka Rowerowa” 29 kwietnia 2017 r.

rajd 29 04          Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras rowerowych, w tym: Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz Trasy Rowerowej do Florianki. Do przejechania uczestnicy rajdu będą mieli 57 km. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia, co anonsuje program rajdu.

 

Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasy rajdu, przy czym jeszcze raz
  podkreślamy, że udział w rajdzie wymaga dobrego przygotowania fizycznego i kondycyjnego. 
• Udział w rajdzie jest płatny i wynosi 30 zł.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie wpłaty na rachunek stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa,  nr rachunku: 40 1240 2845 1111 0010 6719 0022 oraz zgłoszenie w nim udziału i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia i karty zgłoszenia stanowią załączniki do regulaminu rajdu.
•  Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com.
• W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie osoby, która dokonała opłaty wpisowej, opłata nie podlega zwrotowi.
Termin składania zgłoszeń upływa 25 kwietnia, przy czym liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe. Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl w zakładce TURYSTYKA przedstawiona jest baza noclegowa gminy Józefów.

 

-------Więcej szczegółów i informacji na temat rajdu - tutaj...--------

 

           - Zgłoszenie na rajd

           - Oświadczenie uczestniaka rajdu

                                                                                                                                  Zapraszamy

Nowy rok = Nowy Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa w 2017 r.

- 29 IV (sobota) – „Józefowska Majówka Rowerowa”.

- 27 V (sobota) – III Roztoczański Rajd Rowerowy szlakiem Green-Velo po Roztoczu lubaczowskim – główny organizator - Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

- 15-18 VI (czwartek-niedziela) - „Roztocze Tour” - międzynarodowy rajd Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza – główny organizator - B.T. QUAND (impreza komercyjna).

- 12-15 VIII (sobota-wtorek) - „Roztocze Tour” - międzynarodowy rajd Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza – główny organizator - B.T. QUAND (impreza komercyjna).

- 3 IX (niedziela) – „XII rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” – główny organizator - AMBRA S.A.

- 7-8 X (sobota-niedziela)– "Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.

                                                                                                                                   Zapraszamy

Wesołych Świąt

„Śladami walk o niepodległość”

          Tylko trzech kawalerzystów – Henryk, Tadeusz i niżej podpisany, podjęło trud przejażdżki „Śladami walk o niepodległość”, a szkoda, bo warunki do jazdy były dobre,  a tereny, przez które przebiegała trasa, charakteryzują są niezwykłymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi.


          O długiej i jakże trudnej drodze Narodu Polskiego do niepodległości świadczy liczba miejsc pamięci, które odwiedziliśmy podczas 65 km przejażdżki. Było ich dwanaście. Fotografie, z których można przeczytać o upamiętnionych bohaterach i wydarzeniach, zamieszczamy poniżej.


                    Galeria „Śladami walk o niepodległość”,

                                                                                                                                                                Robert

Śladami walk o niepodległość

          "Śladami walk o niepodległość" to przejażdżka rowerowa, którą planujemy odbyć 11 listopada.
Na trasie odwiedzimy miejsca pamięci związane z bitwami okresu Powstania Styczniowego i II Wojny Światowej. Przebieg trasy: Józefów – drogą wojewódzką 849 do Okopanej LiniiFryszarkaBorowe MłynyKobylanka - SusiecBłudek - Józefów.  Dystans ok. 54 km.

          W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych trasa ulegnie skróceniu.
Start o godzinie 10:00 z józefowskiego rynku. Warunki uczestnictwa w przejażdżce określa OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA RAJDU, które znajduje się na stronie JKR.

 

                                                                                                    Serdecznie zapraszamy.

X Jubileuszowa Złota Jesień na Roztoczu z Radiem Lublin

Październik był, jaki był, jesień tęga przykryła
Roztocze grubym na łokcie pozłocistym całunem liści;
lasy mieniły się feerią jesiennych barw….

 

X  Jubileuszowa Złota Jesień na Roztoczu z Radiem Lublin przeszła już do historii.
Dwa dni rowerowych zmagań, pomimo braku przychylności ze strony kapryśnej aury, zamknęły pewien niezwykły rozdział w naszej rowerowej historii.


Sobota 08.10.2016 rok.
Zwarta 45 osobowa, niezwykle zdyscyplinowana grupa rowerzystów wyruszyła o godzinie 10:00 na trasę pierwszego dnia rajdu spod stanicy wędkarskiej. 
W Osuchach oddaliśmy cześć partyzantom, którzy zginęli w czerwcu 1944 r. 
w największej bitwie partyzanckiej Lubelszczyzny, znanej jako Bitwa pod Osuchami. Tadeusz Grabowski przybliżył uczestnikom rajdu historyczne wydarzenia, rowerzyści zapalili symboliczne światło pamięci.
Następnie „koła” poniosły do Pisklaków i Kozaków do Państwa Kozaków, słynnych pszczelarzy z Roztocza, gdzie oprócz posiłku regeneracyjnego, doświadczyliśmy niezwykłej gościnności miodem i „miodem” płynącej. Z Kozaków, szosą rajd powrócił do Józefowa.  
Niemalże tradycją już się stało, że pierwszy dzień Złotej jesieni z Radiem Lublin kończy wieczorek integracyjno – taneczny, tak było i w tym roku, jednakże z okazji jubileuszu chcieliśmy przywołać wspomnienia i podziękować wszystkim za dziesięć wspólnie spędzonych „Rajdów”.
Były kwiaty, wspomnienia, upominki, słowa uznania, a nawet łzy wzruszenia.


Niedziela 09.10.2016 rok.
Chciało by się rzec -  nie ma kawalerzysty nad rowerzysty!
Pomimo, nocnych wyczynów tanecznych i dżdżących fochów pogody, zdyscyplinowana, 40 – osobowa grupa rowerzystów, rozpoczęła drugi dzień rajdu.
Z Józefowa podążyliśmy do Majdanu Sopockiego, następnie Grabowica i Susiec, z kolei rezerwat „Nad Tanwią”, gdzie u „Gargamela” rozgrzewała uczestników gorąca zupa. Po krótkim odpoczynku, rajd skierował się do Borowych Młynów, by powrócić na metę rajdu w Józefowie m.in. szlakiem Green Velo. Warto wspomnieć, że gdy rowerzyści przyjechali do Józefowa, zawstydzone słońce wyjrzało zza chmur i ociepliło wizerunek roztoczańskiej, październikowej pogody.

 

Przez dwa dni rajdu przejechanych zostało 105 kilometrów przez 45 uczestników.
Zdecydowanie głównym motywem przewodnim tegorocznej edycji Złotej Jesieni z Radiem Lublin był nasz jubileusz. Prezentację traktującą o naszych dziesięcioletnich zmaganiach możecie Państwo pobrać – obejrzeć w formacie PDF (tutaj), do oglądania zdjęć z dwudniowego przebiegu imprezy zapraszam na FB na naszym fanpagu.
Należy wspomnieć że wielkim nieobecnym tegorocznego X jubileuszowego rajdu był Prezes Robert Rabiega, którego dopadł chorobowy blitzkrieg. (Szybkiego powrotu do pełni sił)

 

Szczególne podziękowania za współpracę dla Spółdzielni Socjalnej Centrum Turystyki Roztocze, Panu Zbigniewowi Dzidzie za pierożkowe specjały oraz dla wszystkich uczestników, organizatorów, inicjatorów i osób wspierających Złotą jesień na Roztoczu z Radiem Lublin.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

                                                                                                              Kinga Tuszyńska