Aktualności

Komunikat dotyczący rajdu.

Zakończyliśmy zapisy na rajd. 90 osób dokonało zgłoszenia udziału w Józefowskiej Majówce Rowerowej. Wszystkim, którzy wybrali naszą imprezę spośród innych tak licznie oferowanych tego dnia, serdecznie dziękujemy.

 

Przypominamy, że we wtorek – pierwszego maja, przed wyruszeniem na trasę rajdu, należy się zarejestrować w biurze rajdu usytuowanym w Informacji Turystycznej – ul. Kościuszki 37 A.

 

Biuro rajdu będzie czynne od godziny 900. Start nastąpi o godz. 1000.


Zarząd JKR

„Józefowska Majówka Rowerowa” - RAJD ROWEROWY 1 maja

Majówka 2018Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras rowerowych, w tym: Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Do przejechania uczestnicy rajdu będą mieli ok. 50 km. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia.

 

 

Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasy rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły, bo przewidywane średnie tempo to ok. 18 km/h.
• Udział w rajdzie jest płatny i wynosi 30 zł.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie wpłaty na rachunek stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa,  nr rachunku: 40 1240 2845 1111 0010 6719 0022 oraz zgłoszenie w nim udziału i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia i karty zgłoszenia stanowią załączniki do regulaminu rajdu.
•  Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com.
•  W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie osoby, która dokonała opłaty wpisowej, opłata nie podlega zwrotowi.
•  Termin składania zgłoszeń upływa 26 kwietnia.
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl w zakładce TURYSTYKA przedstawiona jest baza noclegowa gminy Józefów.

 

---Więcej informacji o rajdzie (terminy, program, organizatorzy i inne (tutaj)---

 

 1. Oświadczenie      2.Karta Zgłoszenia

 

1. Główny organizator:

 • Józefowska Kawaleria Rowerowa
   

2. Współorganizatorzy:

 • Gmina Józefów
 • Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu
 • Nadleśnictwo Józefów
 • Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
 • Zbigniew Dzida
   

3. Patronat medialny:

 • Radio Lublin

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!                 

                         

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Kalendarz rajdów 2018

Podczas obrad walnego zebrania ustalono m.in. kalendarz rajdów rowerowych na 2018 r., których będziemy organizatorami lub współorganizatorami.

Kalendarz rajdów przedstawia się następująco:

 • 1 V – „Józefowska majówka rowerowa”.
 • 26 V – Roztoczański Rowerowy Rajd Niepodległości – Green Velo 2018, głównym organizatorem  jest Starostowo Powiatowe w Lubaczowie.
 • 23 VI – „Śladami walk partyzanckich”.
 • 18 VIII – „EKOrajd” – rajd organizowany w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej.
 • 2 IX  – „XIII rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” –  głównym organizatorem  jest AMBRA S.A.
 • 9 IX  – „Jastrzębia Zdebrz” – głównym organizatorem  jest Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz .
 • 13 – 14 X -  „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.
 • 11 XI – „Rajd Niepodległości”.

 

 

Walne Zgromadzenie!

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 24 marca (sobota) o godz. 18-ej w PUB-ie przy ul. Usługowej 1, odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.

 

Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.

 

Porządek zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji  skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2017 -  prezes JKR.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 – skarbnik JKR.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2017 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.,
  c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
  d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2017 r.
10. Omówienie planu działań JKR w 2018 r.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 

 

Wesołych Świąt!

 

...życzą wszystkim Cyklistom
Kawalerzystki i Kawalerzyści z JKR

 

Śladami walk o niepodległość.

          Śladami walk o niepodległość przejechaliśmy 11 listopada 60 km.
Pod pomnikami bohaterów i  tablicami pamiątkowym  zapaliliśmy symboliczne świeczki.
A były to:
1. Pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na Rynku w Józefowie
2. Tablica ku czci Rodziny Bartoszewskich
3. Pomnik Miszki Tatara i Józefa Kudełki poległych w bitwie o Józefów 01.06.1943 r.
4. Pomnik Mieczysława Romanowskiego i  Powstańców powstania Styczniowego
5. Pomnik Hieronima Miąca ps. Korsarz
6. Pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami
7. Obelisk ku czci powstańców poległych w bitwie pod Kobylanką
8. Pomnik w Hucie Różanieckiej
9. Tablica ku czci Józefa Piłsudskiego nad Tanwią
10. Pomnik w Suścu
11. Pomnik ku czci żołnierzy AK w Błudku
12. Pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców Pardysówki w Pardysówce
13. Pomnik ku czci ofiar II wojny św. z gminy Józefów, przy kościele w Józefowie


„Cześć Tym, co pierwsi na wroga biegli
Cześć Tym, co w boju mężnie polegli”


          Pod tymi słowami  Mieczysława Romanowskiego podpisują się uczestnicy rajdu:


          Kazik, Tadek, Heniek i Robert.

Zdjęcia z rajdu w galerii.

 

Relacja z rajdu „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”

          Jedenasty rajd rowerowy „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” przeszedł już do historii. Na starcie rajdu stanęło 50 rowerzystów. Najwięcej, bo 22 było z Lublina. Pozostałe osoby reprezentowały następujące miejscowości - w kolejności alfabetycznej: Hrubieszów, Józefów, Kraków, Krasnystaw, Księżpol, Lubyczę Królewską, Łaszczów, Majdan Stary, Parczew, Połaniec, Tarnogród, Tomaszów Lubelski i Zamość.

          W sobotę, pierwszego dnia rajdu przejechaliśmy 48 km. Trasa była trudna, z licznymi podjazdami i zjazdami w tzw. terenie, wiodła szlakami: Geoturystycznym Roztocza Środkowego, Green Velo, Centralnym Rowerowym Roztocza i Centralnym Pieszym Roztocza oraz Trasą rowerową do Florianki. Podczas jazdy mogliśmy podziwiać walory krajobrazowe i przyrodnicze Roztocza okraszone barwami jesieni, choć w ograniczonym zakresie ze względu na mgłę i deszcz. Przy Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym  RPN w Białym Słupie posililiśmy się żurkiem przygotowanym przez Spółdzielnię Socjalną Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie. Program sobotniej części rajdu nie kończył się po przejechaniu trasy. Wieczorem, podczas uroczystej kolacji, odbył się konkurs wiedzy o Roztoczu prowadzony przez Marzenę Lewandowską-Wróblewską - redaktor Radia Lublin i Tadeusza Grabowskiego - z-cę Dyrektora RPN. Po konkursie uczestnicy rajdu, w zależności od chęci, oddali się dyskusji lub tańcom.

          Drugi dzień rajdu przebiegał już w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Trasa rajdu przeniosła nas w czasie do wydarzeń z drugiej wojny światowej, bowiem odwiedziliśmy zrekonstruowaną ziemiankę dowódcy oddziału AK Konrada Bartoszewskiego oraz partyzancki szpital polowy. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Górecko Kościelne i kolejny  raz utwierdziliśmy się w przekonaniu, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na Roztoczu. Przy karczmie nad Szumem posililiśmy się fasolówką (serdeczne podziękowania dla p. Zofii Rawiak – właścicielki karczmy, za udostępnienie miejsca). Tego dnia przejechaliśmy 30 km.

          Dla przypomnienia, pierwszy rajd „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” odbył się 10 lat temu – 29-30.09.2007 r. Zgromadził na starcie 50 rowerzystów i przejechaliśmy wtedy 80 km - prawie identycznie jak w tym roku. Łącznie podczas jedenastu rajdów  przejechaliśmy 1336 km, co zajęło nam 23 dni i daje średnią 58 km na dzień.

          W imieniu własnym i organizatorów wyrażam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom rajdu za udział w nim, mimo wcześniejszych, mało optymistycznych prognoz pogody, Radiu Lublin i redaktor Marzenie Lewandowskiej-Wróblewskiej za patronat medialny i relację „na żywo” z przebiegu rajdu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w przygotowaniach do rajdu, Spółdzielni Socjalnej „Centrum Turystyki Roztocze” za bezpłatne wynajęcie Stanicy Wędkarskiej oraz Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu za udostępnienie wiaty przy Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym.

          Zdjęcia z rajdu są do obejrzenia w galerii zdjęć oraz tutaj

                                                                                                                        Robert Rabiega