Aktualności

Walne Zgromadzenie!

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 24 marca (sobota) o godz. 18-ej w PUB-ie przy ul. Usługowej 1, odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.

 

Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.

 

Porządek zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji  skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2017 -  prezes JKR.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 – skarbnik JKR.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2017 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.,
  c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
  d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2017 r.
10. Omówienie planu działań JKR w 2018 r.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 

 

Wesołych Świąt!

 

...życzą wszystkim Cyklistom
Kawalerzystki i Kawalerzyści z JKR

 

Śladami walk o niepodległość.

          Śladami walk o niepodległość przejechaliśmy 11 listopada 60 km.
Pod pomnikami bohaterów i  tablicami pamiątkowym  zapaliliśmy symboliczne świeczki.
A były to:
1. Pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na Rynku w Józefowie
2. Tablica ku czci Rodziny Bartoszewskich
3. Pomnik Miszki Tatara i Józefa Kudełki poległych w bitwie o Józefów 01.06.1943 r.
4. Pomnik Mieczysława Romanowskiego i  Powstańców powstania Styczniowego
5. Pomnik Hieronima Miąca ps. Korsarz
6. Pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami
7. Obelisk ku czci powstańców poległych w bitwie pod Kobylanką
8. Pomnik w Hucie Różanieckiej
9. Tablica ku czci Józefa Piłsudskiego nad Tanwią
10. Pomnik w Suścu
11. Pomnik ku czci żołnierzy AK w Błudku
12. Pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców Pardysówki w Pardysówce
13. Pomnik ku czci ofiar II wojny św. z gminy Józefów, przy kościele w Józefowie


„Cześć Tym, co pierwsi na wroga biegli
Cześć Tym, co w boju mężnie polegli”


          Pod tymi słowami  Mieczysława Romanowskiego podpisują się uczestnicy rajdu:


          Kazik, Tadek, Heniek i Robert.

Zdjęcia z rajdu w galerii.

 

Relacja z rajdu „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”

          Jedenasty rajd rowerowy „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” przeszedł już do historii. Na starcie rajdu stanęło 50 rowerzystów. Najwięcej, bo 22 było z Lublina. Pozostałe osoby reprezentowały następujące miejscowości - w kolejności alfabetycznej: Hrubieszów, Józefów, Kraków, Krasnystaw, Księżpol, Lubyczę Królewską, Łaszczów, Majdan Stary, Parczew, Połaniec, Tarnogród, Tomaszów Lubelski i Zamość.

          W sobotę, pierwszego dnia rajdu przejechaliśmy 48 km. Trasa była trudna, z licznymi podjazdami i zjazdami w tzw. terenie, wiodła szlakami: Geoturystycznym Roztocza Środkowego, Green Velo, Centralnym Rowerowym Roztocza i Centralnym Pieszym Roztocza oraz Trasą rowerową do Florianki. Podczas jazdy mogliśmy podziwiać walory krajobrazowe i przyrodnicze Roztocza okraszone barwami jesieni, choć w ograniczonym zakresie ze względu na mgłę i deszcz. Przy Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym  RPN w Białym Słupie posililiśmy się żurkiem przygotowanym przez Spółdzielnię Socjalną Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie. Program sobotniej części rajdu nie kończył się po przejechaniu trasy. Wieczorem, podczas uroczystej kolacji, odbył się konkurs wiedzy o Roztoczu prowadzony przez Marzenę Lewandowską-Wróblewską - redaktor Radia Lublin i Tadeusza Grabowskiego - z-cę Dyrektora RPN. Po konkursie uczestnicy rajdu, w zależności od chęci, oddali się dyskusji lub tańcom.

          Drugi dzień rajdu przebiegał już w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Trasa rajdu przeniosła nas w czasie do wydarzeń z drugiej wojny światowej, bowiem odwiedziliśmy zrekonstruowaną ziemiankę dowódcy oddziału AK Konrada Bartoszewskiego oraz partyzancki szpital polowy. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Górecko Kościelne i kolejny  raz utwierdziliśmy się w przekonaniu, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na Roztoczu. Przy karczmie nad Szumem posililiśmy się fasolówką (serdeczne podziękowania dla p. Zofii Rawiak – właścicielki karczmy, za udostępnienie miejsca). Tego dnia przejechaliśmy 30 km.

          Dla przypomnienia, pierwszy rajd „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” odbył się 10 lat temu – 29-30.09.2007 r. Zgromadził na starcie 50 rowerzystów i przejechaliśmy wtedy 80 km - prawie identycznie jak w tym roku. Łącznie podczas jedenastu rajdów  przejechaliśmy 1336 km, co zajęło nam 23 dni i daje średnią 58 km na dzień.

          W imieniu własnym i organizatorów wyrażam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom rajdu za udział w nim, mimo wcześniejszych, mało optymistycznych prognoz pogody, Radiu Lublin i redaktor Marzenie Lewandowskiej-Wróblewskiej za patronat medialny i relację „na żywo” z przebiegu rajdu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w przygotowaniach do rajdu, Spółdzielni Socjalnej „Centrum Turystyki Roztocze” za bezpłatne wynajęcie Stanicy Wędkarskiej oraz Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu za udostępnienie wiaty przy Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym.

          Zdjęcia z rajdu są do obejrzenia w galerii zdjęć oraz tutaj

                                                                                                                        Robert Rabiega

XI edycja rajdu rowerowego „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”

Informnacje na temat rajdu pod tym linkiem - „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”

 

Informujemy, że rajd jest organizowany wyłącznie dla rowerzystów związanych z Radiem Lublin i Józefowską Kawalerią Rowerową, dlatego nie ogłaszamy naboru.

 

Grand Prix dla gminy Józefów!

    Od 2012 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego organizuje Ogólnopolski Konkurs pn. „Gmina przyjazna rowerzystom”. W konkursie mogą wziąć  udział gminy miejskie i miejsko-wiejskie w podziale na kategorie ze względu na ilość mieszkańców: 100-200 tys., 30 – 100 tys., 10 – 30 tys., 3 – 10 tys. mieszkańców.

 

By ubiegać się o tytuł laureata konkursu, gmina musi złożyć wniosek, który zawiera:

1. opis  infrastruktury dotyczącej turystyki rowerowej,
2. zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3. opis działań na rzecz tworzenia, utrzymania i konserwacji infrastruktury dróg i szlaków rowerowych,
4. opis działań podejmowanych w ramach promocji zachęcających do uprawiania turystyki rowerowej
    na terenie gminy,
5. wskazanie konkretnych działań na rzecz mieszkańców i turystów związanych z propagowaniem
    bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rowerzystów.

 

Do wniosku dołączyć należy udokumentowane potwierdzenie opisanych działań gminy.

Złożone wnioski oceniane są przez komisję, w skład której wchodzą osoby z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz firm turystycznych.

Gmina Józefów była już trzykrotnie laureatem tego konkursu w kategorii gminy miejsko-wiejskie od 3 do 10 tys. mieszkańców. W 2016 r. po raz pierwszy ustanowiono nagrodę Grand Prix, którą może otrzymać gmina, będąca przynajmniej trzykrotnym laureatem bez podziału na kategorie. Otrzymała ją gmina Murowana Goślina, która leży nieopodal Poznania i stworzyła znakomite warunki do uprawiania turystyki rowerowej tysiącom mieszkańców Wielkopolski i oczywiście wszystkim, którzy tam pojadą na rowerowy wypoczynek.

W tym roku jury konkursu zadecydowało, że gmina Józefów otrzyma ten zaszczytny tytuł.

Oficjalne ogłoszenie i przekazanie nagrody Grand Prix odbędzie się podczas VIII Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce Bike-Expo, 21 września br.

Spory udział w sukcesie gminy Józefów ma Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa, które, współpracując z  gminą, organizuje rajdy rowerowe, opracowuje mapy, przewodniki, trasy i szlaki rowerowe, bierze udział w konferencjach naukowych oraz targach turystycznych i było instytucją zgłaszającą do konkursu.

 

Wyniki konkursu (tutaj)

                                                                                                                              Robert Rabiega

Szanowni Cykliści!

Przypominamy, że na Roztoczu 3 i 10 września odbędą się kolejne edycje rajdów rowerowych:

 

3 września – XII Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy Wzgórze Polak - program i regulamin w załączeniu, zapisy osób, które chcą startować z Józefowa prowadzi p. Kinga Tuszyńska w  Informacji Turystycznej w Józefowie. Mamy przydział tylko 40 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń;

 

10 września – X Ogólnopolski Roztoczański Rajd Rowerowy „Jastrzębia Zdebrz”  - pełna informacja na stronie www.roztoczezachodnie.pl

 

Do udziału w rajdach serdecznie zapraszamy!

 

Relacja z III Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego szlakiem Green-Velo

298 osób uczestniczyło w III Roztoczańskim Rajdzie Rowerowym szlakiem Green-Velo po Roztoczu Lubaczowskim. Zadaniem JKR było zapewnienie płynnego i bezpiecznego przejazdu rowerzystów oraz przekazanie najważniejszych informacji z zakresu walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych tej części Roztocza. Trasa liczyła 50 km i wymagała od uczestników dobrego przygotowania kondycyjnego – szczególnie na długich podjazdach oraz dużej koncentracji przy zjazdach, na których prędkość nierzadko przekraczała 50 km/h.

Z powierzonych nam zadań wywiązaliśmy się należycie. W dużej mierze zawdzięczamy to Tadeuszowi Grabowskiemu, który nie dość, że posiada niewyczerpany zasób wiedzy na temat Roztocza, to potrafi ją w interesujący sposób przekazać, a że momentów postoju było dużo i trzeba było je czymś wypełnić, to narracja Tadeusza o walorach Roztocza nabierała jeszcze większego znaczenia.

Na słowa uznania zasługują uczestnicy rajdu, którzy dostosowali się do zaleceń bezpiecznej jazdy i tylko z rzadka próbowali kusić los. Wielkim ułatwieniem w koordynowaniu przejazdu uczestników rajdu było perfekcyjne zabezpieczenie tras przez policję, straż graniczną i wojsko.

Oczywiście największe słowa uznania należą się głównym organizatorom rajdu: Marszałkowi Województwa Podkarpackiego p. Władysławowi Ortylowi, Staroście Lubaczowskiemu p. Józefowi Michalikowi i Wójtowi gminy Horyniec-Zdrój p. Robertowi Serkisowi, że zorganizowali ten rajd i dobrali profesjonalistów do jego realizacji.
Można stwierdzić, że dzień 27 maja był świętem rowerzystów na Roztoczu i tylko życzyć należy nam wszystkim, by znaleźli się naśladowcy ww. organizatorów,  by takich dni w roku było jak najwięcej.


Relacjonował i fotografował  Robert Rabiega;  zdjęcia w galerii.