Aktualności

Informacje z walnego zgromadzenia

Ważniejsze ustalenia walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego.
Po wyborach, w zarządzie nie nastąpiły żadne zmiany, wobec czego zarząd JKR przedstawia się następująco:
1. Robert Rabiega – Prezes,
2. Tadeusz Grabowski – Sekretarz,
3. Kinga Tuszyńska – Skarbnik,
4. Henryk Bednarczyk – członek zarządu,
5. Marcin Cioch – członek zarządu,
6. Kazimierz Wancisiewicz – członek zarządu.

 

Wybrano nowy skład komisji rewizyjnej w osobach:
1. Wiesław Pasierbiewicz – Przewodniczący,
2. Sławomir Bednarczyk,
3. Andrzej Więcław.

 

Ustalono, że członkowie stowarzyszenia będą wpłacać składki członkowskie bezpośrednio na rachunek bankowy stowarzyszenia – numer rachunku: 40 1240 2845 1111 0010 6719 0022
Składka roczna wynosi 20 zł i uprasza się członków o dokonywanie wpłat z dopiskiem – składka członkowska.

 

Przedyskutowano również plany organizacyjne JKR na ten rok. W przypadku rajdów rowerowych terminarz przedstawia się następująco:
1 maja – „Józefowska Majówka Rowerowa”.
22 czerwca –  rajd rowerowy (do uzgodnienia).  
17 sierpnia – „EKOrajd”.
1 września – „XI rajd gwiaździsty na wzgórze Polak”.
8 września – „Jastrzębia Zdebrz”.
12-13 października -  „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.
11 listopada – „Rajd Niepodległości”.


                                                                                                                        (-) Zarząd JKR

 

Zaproszenie na rajd rowerowy „Szlakiem leśniczówek Nadleśnictwa Biłgoraj”

info o rajdzie

 

W odpowiedzi na prośbę organizatorów rajdu, tj.: Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Nadleśnictwa Biłgoraj i PTTK O/Biłgoraj
w załączeniu przekazujemy informację o rajdzie (obrazek - click).

 

 

 

 

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 23 marca (sobota) o godz. 18-ej w PUB-ie przy ul. Usługowej 1, odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków stowarzyszenia.
Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.


Porządek zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji roboczych: skrutacyjnej i uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu stowarzyszenia z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w latach 2016-2018 -  prezes JKR.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za lata 2016-2018 – skarbnik JKR.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
          a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia w latach 2016-2018,
          b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2016-2018,
          c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
          d) udzielenia absolutorium zarządowi za lata 2016-2018.
10. Zgłaszanie kandydatów do władz stowarzyszenia:
          - zarząd,
          - komisja rewizyjna.
11. Wybory.
12. Ogłoszenie wyników wyborów.
13. Wybór prezesa, sekretarza, skarbnika.
14. Przyjęcie uchwał dotyczących:
          a) wyboru zarządu stowarzyszenia,
          b) wyboru komisji rewizyjnej stowarzyszenia,
          c) wyboru władz stowarzyszenia: prezesa, sekretarza, skarbnika.
15. Omówienie planu działań JKR w 2019 r.
16. Wnioski i zapytania.
17. Dyskusja.
18. Zakończenie obrad.

                                                                                                              Prezes Zarządu

 

Wesołych Świąt 2018!

 

...życzą wszystkim Cyklistom
Kawalerzystki i Kawalerzyści z JKR

 

10–lecie rajdów „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”

Koniec roku nastraja do wspomnień i dlatego przypominamy prezentację i quiz Kingi Tuszyńskiej, podsumowujący 10–lecie rajdów „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.

 

Prezentacja 10-lecia JKR (tutaj)

 

15 LAT MINĘŁO!

Dwudziestego listopada mija dokładnie 15 lat od rejestracji Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. W związku z tym wypada przedstawić krótkie podsumowanie naszych osiągnięć, co też z przyjemnością czynię, bo jest czym się pochwalić.

Zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy 89 rajdów rowerowych, w tym 5 międzynarodowych - na Ukrainę, Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza. W rajdach uczestniczyło ok. 10 000 osób. Podczas nich  przejechaliśmy ok. 7500 km.

Stworzyliśmy produkt turystyczny pn. Józefów - rowerowa stolica Roztocza, który obejmuje: organizowanie rajdów rowerowych, opracowanie tras rowerowych, folderów, przewodników i map turystycznych, udział w konferencjach naukowych, targach turystycznych, spotach filmowych, prowadzenie strony internetowej oraz współpracę z mediami.

W 2008 r. za ww. działania zostaliśmy wyróżnieni w konkursie na najlepszy produkt turystyczny województwa Lubelskiego organizowany przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną.

Uczestniczyliśmy także w projektach związanych z planowaniem tras i szlaków rowerowych na Roztoczu i Lubelszczyźnie, m.in. współtworzyliśmy Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, Green Velo i Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego. Jako pierwsi zainicjowaliśmy zorganizowane wyjazdy rowerowe na ukraińskie Roztocze.

Jak już wcześniej informowaliśmy, podczas Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 połączonego z Konwentem – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego ogłosiła wyniki konkursu Nagród Trzeciego Sektora;   Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa zwyciężyło jako Najlepsza Organizacja Pozarządowa promująca Trzeci Sektor i województwo Lubelskie w 2017 r., a Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych nagrodziło stowarzyszenie „Złotym Parasolem NGO” za zorganizowanie ogólnopolskiego rajdu rowerowego „Józefowska Majówka Rowerowa” jako cyklicznej imprezy służącej popularyzacji turystyki rowerowej oraz szlaków i tras rowerowych na Roztoczu.

          Wniosek nasuwa się jeden, tak trzymać!

 

W zał. zdjęcia z pierwszych lat naszej działalności.


                                                                                                                        Robert Rabiega

Raport z „Rajdu Niepodległości”

50 osób wzięło udział w „Rajdzie Niepodległości”. Przy czternastu pomnikach i tablicach pamięci usytuowanych na trasie przejazdu oddaliśmy hołd bohaterom walk o niepodległość, stawiając symboliczne znicze. Przy każdym z nich Tadeusz Grabowski opowiadał komu jest poświęcony i z jakim wydarzeniem historycznym związany.

Przejechaliśmy 65 km i trzeba przyznać, że w przepięknych okolicznościach pogody i przyrody, co można zobaczyć w galerii zdjęć. Dziękując wszystkim uczestnikom rajdu za udział w nim informujemy, że „Rajd Niepodległości” był już ostatnim rajdem z kalendarza imprez organizowanych w 2018 przez JKR.


                                                                                                                        Robert Rabiega

„RAJD NIEPODLEGŁOŚCI” RAJD ROWEROWY

„RAJD NIEPODLEGŁOŚCI” 11 listopada (niedziela – godz.10:00)

 

„Cześć Tym, co pierwsi na wroga biegli
Cześć Tym, co w boju mężnie polegli”

 

Niech powyższe słowa z wiersza  Mieczysława Romanowskiego, poety powstańca  powstania styczniowego, będą mottem „Rajdu Niepodległości”.
Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasa, mająca duże walory przyrodnicze i krajobrazowe poprowadzona została tak, by dotrzeć do jak największej liczby miejsc pamięci narodowej. Będziemy jechać, przede wszystkim Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, ale także szlakami: Green Velo, Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza oraz Geoturystycznym Roztocza Środkowego. Trasa liczy ok. 60 km i, biorąc pod uwagę porę roku, jest dosyć wymagająca. Jej przebieg wyznaczono na podstawie usytuowania pomników poświęconych bohaterom walk o niepodległość.

 

• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły, bo przewidywane średnie tempo to ok. 18 km/h.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie w nim udziału i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – treść oświadczenia na stronie www.jkr.org.pl w zakładce OŚWIADCZENIE. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania.
•  Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com
Termin składania zgłoszeń upływa 9 LISTOPADA o GODZ. 9:00.

 

WAŻNE! Regulamin, termin, harmonogram oraz pozostałe informacje tutaj->

 

                                                                                                                                  Zapraszamy