Aktualności

XI edycja rajdu rowerowego „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”

Informnacje na temat rajdu pod tym linkiem - „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”

 

Informujemy, że rajd jest organizowany wyłącznie dla rowerzystów związanych z Radiem Lublin i Józefowską Kawalerią Rowerową, dlatego nie ogłaszamy naboru.

 

Grand Prix dla gminy Józefów!

    Od 2012 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego organizuje Ogólnopolski Konkurs pn. „Gmina przyjazna rowerzystom”. W konkursie mogą wziąć  udział gminy miejskie i miejsko-wiejskie w podziale na kategorie ze względu na ilość mieszkańców: 100-200 tys., 30 – 100 tys., 10 – 30 tys., 3 – 10 tys. mieszkańców.

 

By ubiegać się o tytuł laureata konkursu, gmina musi złożyć wniosek, który zawiera:

1. opis  infrastruktury dotyczącej turystyki rowerowej,
2. zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3. opis działań na rzecz tworzenia, utrzymania i konserwacji infrastruktury dróg i szlaków rowerowych,
4. opis działań podejmowanych w ramach promocji zachęcających do uprawiania turystyki rowerowej
    na terenie gminy,
5. wskazanie konkretnych działań na rzecz mieszkańców i turystów związanych z propagowaniem
    bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rowerzystów.

 

Do wniosku dołączyć należy udokumentowane potwierdzenie opisanych działań gminy.

Złożone wnioski oceniane są przez komisję, w skład której wchodzą osoby z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Związku Powiatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz firm turystycznych.

Gmina Józefów była już trzykrotnie laureatem tego konkursu w kategorii gminy miejsko-wiejskie od 3 do 10 tys. mieszkańców. W 2016 r. po raz pierwszy ustanowiono nagrodę Grand Prix, którą może otrzymać gmina, będąca przynajmniej trzykrotnym laureatem bez podziału na kategorie. Otrzymała ją gmina Murowana Goślina, która leży nieopodal Poznania i stworzyła znakomite warunki do uprawiania turystyki rowerowej tysiącom mieszkańców Wielkopolski i oczywiście wszystkim, którzy tam pojadą na rowerowy wypoczynek.

W tym roku jury konkursu zadecydowało, że gmina Józefów otrzyma ten zaszczytny tytuł.

Oficjalne ogłoszenie i przekazanie nagrody Grand Prix odbędzie się podczas VIII Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce Bike-Expo, 21 września br.

Spory udział w sukcesie gminy Józefów ma Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa, które, współpracując z  gminą, organizuje rajdy rowerowe, opracowuje mapy, przewodniki, trasy i szlaki rowerowe, bierze udział w konferencjach naukowych oraz targach turystycznych i było instytucją zgłaszającą do konkursu.

 

Wyniki konkursu (tutaj)

                                                                                                                              Robert Rabiega

Szanowni Cykliści!

Przypominamy, że na Roztoczu 3 i 10 września odbędą się kolejne edycje rajdów rowerowych:

 

3 września – XII Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy Wzgórze Polak - program i regulamin w załączeniu, zapisy osób, które chcą startować z Józefowa prowadzi p. Kinga Tuszyńska w  Informacji Turystycznej w Józefowie. Mamy przydział tylko 40 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń;

 

10 września – X Ogólnopolski Roztoczański Rajd Rowerowy „Jastrzębia Zdebrz”  - pełna informacja na stronie www.roztoczezachodnie.pl

 

Do udziału w rajdach serdecznie zapraszamy!

 

Relacja z III Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego szlakiem Green-Velo

298 osób uczestniczyło w III Roztoczańskim Rajdzie Rowerowym szlakiem Green-Velo po Roztoczu Lubaczowskim. Zadaniem JKR było zapewnienie płynnego i bezpiecznego przejazdu rowerzystów oraz przekazanie najważniejszych informacji z zakresu walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych tej części Roztocza. Trasa liczyła 50 km i wymagała od uczestników dobrego przygotowania kondycyjnego – szczególnie na długich podjazdach oraz dużej koncentracji przy zjazdach, na których prędkość nierzadko przekraczała 50 km/h.

Z powierzonych nam zadań wywiązaliśmy się należycie. W dużej mierze zawdzięczamy to Tadeuszowi Grabowskiemu, który nie dość, że posiada niewyczerpany zasób wiedzy na temat Roztocza, to potrafi ją w interesujący sposób przekazać, a że momentów postoju było dużo i trzeba było je czymś wypełnić, to narracja Tadeusza o walorach Roztocza nabierała jeszcze większego znaczenia.

Na słowa uznania zasługują uczestnicy rajdu, którzy dostosowali się do zaleceń bezpiecznej jazdy i tylko z rzadka próbowali kusić los. Wielkim ułatwieniem w koordynowaniu przejazdu uczestników rajdu było perfekcyjne zabezpieczenie tras przez policję, straż graniczną i wojsko.

Oczywiście największe słowa uznania należą się głównym organizatorom rajdu: Marszałkowi Województwa Podkarpackiego p. Władysławowi Ortylowi, Staroście Lubaczowskiemu p. Józefowi Michalikowi i Wójtowi gminy Horyniec-Zdrój p. Robertowi Serkisowi, że zorganizowali ten rajd i dobrali profesjonalistów do jego realizacji.
Można stwierdzić, że dzień 27 maja był świętem rowerzystów na Roztoczu i tylko życzyć należy nam wszystkim, by znaleźli się naśladowcy ww. organizatorów,  by takich dni w roku było jak najwięcej.


Relacjonował i fotografował  Robert Rabiega;  zdjęcia w galerii.

Relacja z Józefowskiej Majówki Rowerowej

     Pomimo niesprzyjającej pogody 80 osób wzięło udział w Józefowskiej Majówce Rowerowej. Najliczniej reprezentowane były następujące miejscowości: Józefów – 18, Lublin – 14, Zamość – 7, Warszawa – 5, Tomaszów Lubelski – 4, Zwierzyniec i Lubycza Królewska po 3, a także: Biłgoraj, Boguchwała, Horyniec Zdrój, Parczew, Połaniec, Rawa Ruska, Szczebrzeszyn, Świdnik i wiele innych. Trasa rajdu liczyła 57 km i wiodła szlakami rowerowymi: Green Velo i Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza, trasami rowerowymi: Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, na wzgórze Polak i do Florianki oraz dwoma szlakami pieszymi: krawędziowym (czerwony) i centralnym (niebieski). Uczestnicy podczas rajdu mieli okazję poznania największych  atrakcji  Roztocza tj. hydroelektrowni, modrzewiowego kościoła z 1768 r., pomnikowej alei dębów i kapliczki na wodzie w Górecku Kościelnym, Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN w Zwierzyńcu i Florianki.

     O walorach  przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Roztocza barwnie opowiadał Tadeusz Grabowski, na co dzień z-ca dyrektora RPN. Bar „Wiata”, udostępniony na czas rajdu przez jego właściciela p. Zbigniewa Dzidę, był miejscem konkursu wiedzy o Roztoczu, konsumpcji forszmaku i ogniskowej kiełbasy oraz zakończenia rajdu. Posiłki, dodajmy, że bardzo smaczne, przygotowywała Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych. Kończąc relację z rajdu,  serdeczne podziękowania za owocną współpracę składamy współorganizatorom rajdu: gminie Józefów, Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu w Zwierzyńcu, Nadleśnictwu Józefów, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Józefowie, Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” i piekarni „U Dzidy”.

     Na szczególne słowa podziękowania zasługują redaktorzy Radia Lublin, które było patronem medialnym rajdu. Państwo Marzena i Piotr Wróblewscy, uczestnicząc w rajdzie, relacjonowali go „na żywo”. Na końcu serdeczne podziękowanie dla uczestników rajdu. Mimo fatalnej pogody, szczególnie w dniach i godzinach poprzedzających rajd, zdecydowaliście się do nas przyjechać i zaszczycić nas swoją obecnością na trudnej, choć pięknej trasie z Józefowa do Zwierzyńca.

     Relacjonował i fotografował: Robert Rabiega; na fanpage facebook JKR: Jacek Jungiewicz; prowadzenie fanpage facebook JKR: Zygmunt KLimczuk.

 

          Zdjęcia z rajdu tutaj oraz w Galerii.

 

Zapisy na rajd zakończone!!!

 

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy zgłosili swój udział w Józefowskiej Majówce Rowerowej.
Na rajd zgłosiło się 85 osób. Do zobaczenia w sobotni poranek na rynku w Józefowie.

Przypominamy, że przed wyjazdem na trasę należy się zarejestrować w biurze rajdu – czynne od 9-ej, które znajduje się w Informacji Turystycznej – ul. Kościuszki 37 A.

 

Zgromadzenie walne

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 8 kwietnia (sobota) o godz. 18-ej w PUB-ie przy
ul. Usługowej 1
, odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.
Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.


Porządek zgromadzenia:
1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji  uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2016 -  prezes JKR.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 – skarbnik JKR.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2016 r.,
b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,
c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2016 r.
10. Omówienie planu działań JKR w 2017 r.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 

 

„Józefowska Majówka Rowerowa” 29 kwietnia 2017 r.

rajd 29 04          Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras rowerowych, w tym: Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz Trasy Rowerowej do Florianki. Do przejechania uczestnicy rajdu będą mieli 57 km. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia, co anonsuje program rajdu.

 

Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasy rajdu, przy czym jeszcze raz
  podkreślamy, że udział w rajdzie wymaga dobrego przygotowania fizycznego i kondycyjnego. 
• Udział w rajdzie jest płatny i wynosi 30 zł.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie wpłaty na rachunek stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa,  nr rachunku: 40 1240 2845 1111 0010 6719 0022 oraz zgłoszenie w nim udziału i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia i karty zgłoszenia stanowią załączniki do regulaminu rajdu.
•  Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com.
• W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie osoby, która dokonała opłaty wpisowej, opłata nie podlega zwrotowi.
Termin składania zgłoszeń upływa 25 kwietnia, przy czym liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe. Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl w zakładce TURYSTYKA przedstawiona jest baza noclegowa gminy Józefów.

 

-------Więcej szczegółów i informacji na temat rajdu - tutaj...--------

 

           - Zgłoszenie na rajd

           - Oświadczenie uczestniaka rajdu

                                                                                                                                  Zapraszamy