Aktualności

Termin walnego zgromadzenia

          Ustala się termin walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego JKR na 26 marca (sobota) godzina:


    - 17:00 - pierwszy termin;
    - 17:30 - drugi termin.

                                                                                                              Zarząd JKR

 

Zmiana terminu walnego zgromadzenia.

          Informujemy, że planowane walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze członków stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa nie odbędzie się w planowanym terminie, tj. 19 marca, z przyczyn tzw. obiektywnych.


          Informację o nowym terminie podamy niezwłocznie po jego ustaleniu.


                                                                                                                                  Zarząd JKR

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2019 – 2021

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA JÓZEFOWSKA KAWALERIA ROWEROWA W LATACH 2019 – 2021

 

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa (dalej JKR) zostało zarejestrowane
w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju 20 listopada 2003 r. pod pozycją 15 Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej.
Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej w latach 2019 - 2021 przedstawiał się następująco: Robert Rabiega – Prezes, Tadeusz Grabowski – Sekretarz,  Kinga Tuszyńska – Skarbnik oraz członkowie zarządu w osobach: Kazimierz Wancisiewicz, Henryk Bednarczyk i Marcin Cioch. Komisję rewizyjną stanowili: Wiesław Pasierbiewicz – Przewodniczący, Andrzej Więcław i Sławomir Bednarczyk.

 

W latach 2019-2021 realizowaliśmy statutowe cele poprzez:
1. organizowanie rajdów rowerowych – 10 zorganizowanych samodzielnie lub wspólnie z parterami,  m.in. Gminą Józefów, RPN, Nadleśnictwem Józefów, LGD „Nasze Roztocze”,  B.T. QUAND i innymi,
2. działalność edytorską polegającą na opracowywaniu i aktualizacji przewodników, folderów i map dotyczących turystyki, w szczególności turystyki rowerowej,
3. budowę infrastruktury turystycznej - pośrednio poprzez opracowywanie i realizację projektów,
4. udział w konferencjach z zakresu turystyki, m.in. podczas międzynarodowych targów Bike Expo w Kielcach i Lubelskiego Forum Turystyki,
5. udział w wydarzeniach medialnych – spotach filmowych – „Miasteczka woj. Lubelskiego” TVP Lublin i audycjach radiowych – „Turystyka rowerowa na Roztoczu” Katolickie Radio Zamość,
6. udział w konkursach dotyczących turystyki rowerowej, zgłaszając do konkursu JKR lub inne podmioty,
7. korespondencję z prasą zajmującą się turystyką, w szczególności turystyką rowerową w ramach promocji turystyki na Roztoczu,
8. promocję wydarzeń z zakresu turystyki w szczególności turystyki rowerowej na naszej stronie internetowej i FB oraz stronie gminy Józefów.
W dalszej części sprawozdania odniesiemy się do ww. działań.Podsumowanie 2019  r..
Kalendarz naszych rajdów, liczba ich uczestników i kilometrów przejechanych w 2019 r.  przedstawiał się następująco:
1. 1 V -   „Józefowska majówka rowerowa” (120 osób, 50 km).
2. 22-25 VI - „Na skrzydłach natury” międzynarodowy rajd rowerowy Centralnym Szlakiem Rowerowym  Roztocza  – główny organizator – RPN w Zwierzyńcu (150 osób, 344   km).
3. 10 VIII -    „EKOrajd” – rajd organizowany w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej (40 osób, 60 km).
4. 1 IX  -  „XIV rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” –  głównym organizator  - AMBRA S.A. (300 osób, 60 km).
5. 5 – 6 X -„Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” (40 osób, 130 km).
6. 11 XI -  „Rajd Niepodległości” (36 osób, 42 km).

Łącznie - 6 rajdów, 686 osób, 686 km

 

Rok rozpoczęliśmy od prac redakcyjnych, aktualizujących dane, związanych ze wznowieniem wydania mapy turystycznej „Józefów – Rowerowa Stolica Roztocza” i   folderu „Gmina Przyjazna Rowerzystom – Józefów na Roztoczu”, które zostały wydane na zlecenie gminy w nakładzie po 3000 sztuk.
28 maja, podczas podsumowania  V edycji konkursu „Liderzy Lokalnych społeczności” organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” otrzymaliśmy wyróżnienie za realizację „Rajdu Niepodległości” zorganizowanego 11.11.2018 r.
22-25 czerwca - wprawdzie relacje z rajdów były prezentowane na FB i w aktualnościach, ale nie sposób z rozrzewnieniem, nie wspomnieć czterodniowego, międzynarodowy rajdu rowerowego „Na skrzydłach natury” Było w nim to wszystko, co najwartościowsze w turystyce rowerowej oraz moc innych atrakcji z występami artystycznymi włącznie.
22 października,  podczas I Lubelskiego Forum Turystyki, JKR zostało wyróżnione  przez ministra Sportu i Turystyki, w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki, odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”. Również indywidualnie ww. wyróżnienia otrzymali Tadeusz Grabowski i Robert Rabiega.
29 listopada zakończyliśmy realizację grantu w ramach projektu grantowego prowadzonego przez LGD „Nasze Roztocze”. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował budowę wiaty turystycznej, w której znajduje się murowany grill z kominem oraz stół z ławkami. Wiata zlokalizowana jest w odległości kilkudziesięciu metrów od dwóch szlaków rowerowych: Green Velo i Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza oraz Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej, przy Szkole Podstawowej w Józefowie.

 

Podsumowanie 2020 r.
Można powiedzieć, że dla nas jako stowarzyszenia, którego głównym celem jest promocja Roztocza, przede wszystkim poprzez organizację rajdów rowerowych, ten rok był, jakoby go nie było, bo przy zestawieniu zorganizowanych rajdów rowerowych wpisać musimy cyfrę zero. Planowaliśmy wspaniałe rajdy, m.in. powtórkę z 2019 r. „Na skrzydłach natury” Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza na Ukrainę i wszystko pod tę imprezę było przygotowane, ale na planach musieliśmy poprzestać. Wprawdzie był okres poluzowania zakazów związanych z covidem, ale stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo uczestników naszych rajdów, postanowiliśmy „nie kusić losu” i nie narażać kogokolwiek na możliwość zarażenia. Mimo wszystko jednak zaznaczyliśmy swoją obecność w turystyce 2020 r.
Otóż na podstawie naszego wniosku przygotowanego wspólnie z gminą Józefów i złożonego do Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” w celu pozyskania środków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na aranżację źródliska rzeki Nepryszki, w sierpniu zakończono prace budowlane.
Od czerwca do końca roku współpracowaliśmy z firmą „KARTPOL” nad realizacją kolejnego projektu, informatora turystycznego pt. „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe”.
W sierpniu TVP Lublin nakręciła film o Józefowie z cyklu „Miasteczka woj. lubelskiego”, w którym zaprezentowaliśmy Józefów jako Rowerową Stolicę Roztocza, a gminę Józefów jako przyjazną rowerzystom.

 

Podsumowanie 2021 r.
Rok 2021, pomimo licznych perturbacji związanych z covidem, zaliczyć można do bardzo udanych. Już sam fakt realizacji międzynarodowego rajdu rowerowego Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza „RoweLove Roztocze”, który był czymś wyjątkowym, wystarczyłby do pozytywnego zamknięcia roku. Kolejne rajdy (poniżej lista z liczbą uczestników i przejechanych kilometrów), przypomniały ich uczestnikom jak wspaniale jest pojeździć po Roztoczu na rowerze w gronie przyjaciół z rowerowych tras.
A rok 2021 zaczął się dla JKR nietypowo, bo dokładnie 5 stycznia  zakończyliśmy realizację grantu w ramach projektu „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe” prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze”, który zaowocował wykonaniem folderu i aplikacji internetowej prezentujących Roztocze i jego walory w kontekście uprawiania różnych form turystyki aktywnej.
W lipcu złożyliśmy wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” o przyznanie środków na „Budowę amfiteatru przy Szkole Podstawowej w Józefowie w zakresie wykonania sceny wraz z zadaszeniem”  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Również w lipcu wzięliśmy udział w audycji Katolickiego Radia Zamość, gdzie m.in. prezentowaliśmy rozwój turystyki rowerowej na Roztoczu.
Trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch ważnych wydarzeniach związanych z kolarstwem i turystyką rowerową na Roztoczu. Otóż Tour de Pologne po raz pierwszy zawitał na Roztocze, a lotna premia była usytuowana w Józefowie. 31 lipca 2022 r. jeszcze raz będziemy mieli  okazję przeżywać podobne emocje. Naszą rolą była promocja tego wydarzenia w intrenecie i mediach lokalnych.
Oddanie do użytkowania – 6 listopada, przez Nadleśnictwo Józefów Singletrack Józefów, było drugim ważnym wydarzeniem. Singletrack Józefów wzbudza już teraz wielkie zainteresowanie wśród rowerzystów, a kawalerzyści z JKR mieli okazję wziąć udział w realizacji materiału promocyjnego, który można było obejrzeć 8 listopada w programie z cyklu „Leśny kalejdoskop”.


Kalendarz naszych rajdów, liczba ich uczestników i kilometrów przejechanych w 2021 r.  przedstawiał się następująco:
• 14-17 VII - „RoweLove Roztocze” międzynarodowy rajd rowerowy Centralnym Szlakiem Rowerowym  Roztocza  – główny organizator: RPN w Zwierzyńcu
(150 osób, 336 km).
• 5 IX  - „XVI rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” –  głównym organizator  - AMBRA S.A.  (250 osób, 60 km).
• 25-26 IX – „Józefowski Rajd Rowerowy” – (100 osób, 117 km).
• 11 XI -„Rajd Niepodległości” - (25 osób, 43 km)

Łącznie:  4 rajdy, 525 osób, 556 km

 

Partnerami współpracującymi z nami w tym okresie (lata 2019 – 2021) byli: Urząd Miejski w Józefowie, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Nadleśnictwo Józefów, Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, Radio Lublin, Biuro Turystyczne QUAND, AMBRA S.A., Komisariat Policji w Józefowie, Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych Spółdzielnia Socjalna w Józefowie i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie.
Kończąc podsumowanie z trzech lat naszej działalności, koniecznie trzeba wspomnieć o naszej stronie internetowej www.jkr.org.pl, prowadzonej przez zaprzyjaźnionego z JKR
Maćka Pastuszka, pracownika Urzędu Miejskiego w Józefowie, na której znajdują się informacje o naszych planach, działaniach i ich efektach oraz o naszym Funpage Facebook prowadzonym przez naszego kolegę kawalerzystę Zygmunta Klimczuka, który co dzień zamieszcza nowinki z  całego świata, w szczególności turystyczne, i oczywiście te związane z JKR.
Wspomnieć też należy, że bardzo ważnym, kolejnym wsparciem ze strony Urzędu Miejskiego w Józefowie dla JKR, była p. Justyna Łepik, która koordynowała przebiegiem prac związanych z pozyskiwaniem grantów oraz p. Wiesława Kulpa, która pomagała w prowadzeniu księgowości. Współpraca z ww. pracownikami urzędu mogła się odbywać wyłącznie za zgodą ich pracodawcy - Burmistrza Józefowa p. Romana Dziury, za co serdecznie dziękujemy.


                                                                                                                                  Zarząd JKR

 

 

Walne zgromadzenie

Na podstawie § 20 i 24 § pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Józefowskiej Kawalerii Rowerowej zwołuje się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa.

 

Zgromadzenie odbędzie się w Pierogarni Józefowskiej, ul. Kościuszki 54.

Pierwszy termin wyznacza się na dzień 19 marca 2022 r. godz. 17:00.

 

W przypadku, gdyby w pierwszym terminie, o którym mowa w § 17 pkt 11 Statutu JKR, nie uczestniczyła co najmniej połowa liczba uprawnionych do głosowania, wyznacza się drugi termin walnego zebrania na dzień 19 marca godz. 17:30 .

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa w sprawie zwołania walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego (tutaj).

 

Wesołych Świąt 2021

Życzenia Świąteczne

Podsumowanie 2021 r.

          Rok 2021, pomimo licznych perturbacji związanych z covidem, zaliczyć można do bardzo udanych. Już sam fakt realizacji międzynarodowego rajdu rowerowego Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza „RoweLove Roztocze”, który był czymś wyjątkowym, wystarczyłby do pozytywnego zamknięcia roku. Kolejne rajdy (poniżej lista z ilością uczestników i przejechanych kilometrów), przypomniały ich uczestnikom jak fajnie jest pojeździć po Roztoczu na rowerze w gronie przyjaciół z rowerowych tras.

          A rok 2021 zaczął się dla JKR nietypowo, bo dokładnie 5 stycznia  zakończyliśmy realizację grantu w ramach projektu „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe” prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze”, który zaowocował wykonaniem folderu i aplikacji internetowej prezentujących Roztocze i jego walory w kontekście uprawiania różnych form turystyki aktywnej.

          Trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch ważnych wydarzeniach związanych z kolarstwem i turystyką rowerową na Roztoczu, np. to, że Tour de Pologne po raz pierwszy zawitał na Roztocze, a lotna premia była usytuowana w Józefowie. 31 lipca 2022 r. jeszcze raz będziemy mieli  okazję przeżywać podobne emocje.

          Oddanie do użytkowania – 6 listopada, przez Nadleśnictwo Józefów Singletrack, było drugim ważnym wydarzeniem. Singletrack Józefów wzbudza już teraz wielkie zainteresowanie wśród rowerzystów, a kawalerzyści z JKR mieli okazję uczestniczyć w realizacji materiału promocyjnego, który można było obejrzeć 8 listopada w programie z cyklu „Leśny kalejdoskop”.

          Rok 2022 powinien wypaść nie mniej okazale. Już 30 kwietnia planowana jest organizacja  zawodów MTB w Józefowie (po raz pierwszy w historii) z trasą przez józefowskie kamieniołomy i Singletrack Józefów. Organizatorem jest Piotr Magoch, Tomasz Knapik Roztocze Epic MTB Maraton i będzie to pierwsza z 6 planowanych na Roztoczu edycji w 2022 r.  Dzień później, tj. 1 maja JKR zorganizuje swój setny już rajd. Z kolei 14 maja rusza z Józefowa UltraRoztocze, zatem będzie się działo, miejmy nadzieję.

 

2021 - 4 rajdy, 525 osób, 556 km:
  • 14-17 VII - „RoweLove Roztocze” międzynarodowy rajd rowerowy Centralnym Szlakiem Rowerowym  Roztocza – główny organizator: RPN w Zwierzyńcu (150 osób, 336 km).
  • 5 IX  - „XVI rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” –  głównym organizator  - AMBRA S.A.  (250 osób, 60 km).
  • 25-26 IX – „Józefowski Rajd Rowerowy” – (100 osób, 117 km).
  • 11 XI -„Rajd Niepodległości” - (25 osób, 43 km).

 

STATYSTYKA
W ciągu 18 lat działalności zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy 99 rajdów rowerowych, w tym 7 międzynarodowych, w których wzięło udział 11 626 osób, przejechaliśmy podczas nich 8 792 km.

 

          W zał. kilka zdjęć ilustrujących tegoroczne wydarzenia.

 

 

Szanowne Kawalerzystki i Szanowni Kawalerzyści!

     Uprzejmie przypominamy, że składki członkowskie w wysokości 20 zł rocznie należy wpłacać na:

 

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
Adres – ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
Nr rachunku – 40 1240 2845 1111 0010 6719 0022                                                                                                                           Zarząd JKR

 

Raport z „Rajdu Niepodległości”

     25 osób wzięło udział w „Rajdzie Niepodległości”, który odbył się 11 listopada br. Rajd był jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasę o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych poprowadzono tak, by dotrzeć do miejsc pamięci narodowej. Mottem rajdu były słowa poety powstańca styczniowego, Mieczysława Romanowskiego, „Cześć Tym, co pierwsi na wroga biegli, Cześć Tym, co w boju mężnie polegli”.

          
     Uczestnicy rajdu jechali z Józefowa przez Tarnowolę, Sigłę, Aleksandrów, Osuchy i Fryszarkę, szlakami rowerowymi: Green Velo, Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza, Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz szlakami pieszymi: czarnym – Walk Partyzanckich i zielonym – Ziemi Józefowskiej. Trasa liczyła  43 km. Przy sześciu pomnikach i dwóch tablicach pamięci usytuowanych na trasie przejazdu uczestnicy rajdu oddali hołd bohaterom walk o niepodległość, stawiając symboliczne znicze. Przy każdym z nich, Tadeusz Grabowski – Sekretarz JKR, na co dzień z-ca Dyrektora RPN, opowiadał komu jest poświęcony i z jakim wydarzeniem historycznym związany.

Oto wykaz pomników i tablic:
          1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
          2. tablica ku czci rodziny Bartoszewskich,
          3. pomnik na cmentarzu w Sigle,
          4. pomnik przy ziemiance „Wira”,
          5. pomnik przy szpitalu polowym 665,
          6. pomnik na cmentarzu w Osuchach,
          7. tablice Żołnierzy Podziemia we Fryszarce,
          8. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów.

 

Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

 

W załączeniu zdjęcia z rajdu oraz filmik z dojazdu do zrekonstruowanego szpitala polowego 665 Armii Krajowej.