Aktualności

„EKOrajd” RAJD ROWEROWY

„EKOrajd” RAJD ROWEROWY organizowany w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej.
10 sierpnia (sobota) - start – godz. 10

Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu liczy 56 km i tylko 16 km poprowadzono oznakowanymi trasami rowerowymi – „Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, „Green Velo” i „Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza”. Trasę określić można jako łatwą, ale we znaki może dać się ok. 20 km jazdy po drogach szutrowych, tłuczniowych i leśnych. Uczestnicy rajdu będą mogli ocenić walory przyrodnicze Puszczy Solskiej - ponad 30 km trasy wiedzie przez nią oraz rozkoszować się sielskimi krajobrazami wokół rzeki Tanew.

 

Program rajdu:
Sobota – 10 sierpnia
9:30 – 10:00 – rejestracja uczestników rajdu w Informacji Turystycznej w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A - przy budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie.

10:10 – Start z rynku w Józefowie. Trasa: Józefów – Kozaki – Szostaki - Pisklaki – Aleksandrów – Margole - Górecko Kościelne – Józefów.

Przewiduje się kilka miejsc postojowych, w tym na dłuższy odpoczynek:
 w Pisklakach – 23 km i Górecku Kościelnym – 48 km.
Zaleca się rowery typu MTB lub trekking.
Ok. godz. 16:00 - zakończenie rajdu na boisku przy Szkole Podstawowej w Józefowie.

 

Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu,
- przewidywane średnie tempo podczas jazdy  to ok. 20 km/h.
• Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przesłanie zgłoszenia udziału i jego potwierdzenie przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną oraz klauzulą RODO. Klauzula informacyjna RODO oraz wzór oświadczenia znajdują się na stronie internetowej JKR – www.jkr.org.pl
• Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com
• W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania.
• Termin składania zgłoszeń upływa 8 sierpnia; liczba miejsc jest ograniczona – 50, o zakwalifikowaniu się na rajd decyduje kolejność zgłoszeń.
• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
• Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

                    Pozostałe informacje dostępne <tutaj>

                                                                                                                        Zapraszamy!

 

<< Wróć do poprzedniej strony