Aktualności

„Na skraju Roztocza” 30.07.2022

Sprawozdanie z  rajdu rowerowego  „Na skraju Roztocza” Trasą Rowerową Gminy Zamość”.

 

          „Na skraju Roztocza” – rajd rowerowy o tej nazwie Trasą Rowerową Gminy Zamość to nazwa jednodniowej imprezy rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, która odbyła się na terenie gminy Zamość 30 lipca 2022 r. Miejscem startu i mety był plac przy Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu. Trasa wycieczki rowerowej poprowadzona była z wykorzystaniem istniejącej już Trasy Rowerowej Gminy Zamość – w zał. mapa trasy.

 

          Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu, ul. Peowiaków 92, a jego wykonawcą, wybranym w ramach zapytania ofertowego, Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa z siedzibą w Józefowie – 23-460, ul. Kościuszki 37.


          Rajd odbył się w ramach operacji własnej pt. „Aktywnie na Naszym Roztoczu” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.


          W rajdzie wzięło udział 51 osób. Każdy z uczestników rajdu podczas przejazdu otrzymał 0,5 litra wody, w połowie trasy skosztował lokalnego przysmaku, a na zakończenie zjadł obiad.  Pilot rajdu prowadził jego uczestników zaplanowaną trasą, robiąc zdjęcia w najciekawszych miejscach; koordynatorzy – instruktorzy turystyki rowerowej, dbali o bezpieczeństwo przejazdu, zabezpieczając niebezpieczne miejsca przejazdu. Również nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwał ratownik medyczny, mechanik rowerowy i samochód techniczny jadący na końcu peletonu. Przewodnik rajdu, będący doświadczonym przewodnikiem turystyki rowerowej, prowadził część edukacyjną, informując uczestników rajdu o odwiedzanych miejscach.
   Były to:

 • Pomnik Powstania Zamojskiego w Wólce Wieprzeckiej,
 • Wieża widokowa w Wierzchowinach z charakterystyką przyległego terenu,
 • Rezerwat „Hubale”,
 • Biała Góra,
 • Kapliczka św. Romana,
 • Centrum Geoturystyczne.
   

          Na zakończenie rajdu przewodnik poprowadził konkurs wiedzy o Roztoczu, w którym jego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Rajd można nazwać wielopokoleniowym, bowiem najmłodszy uczestnik miał 8 lat, a najstarszy 70.
Cele rajdu zostały, lub w najbliższym czasie, będą zrealizowane. Są to:

 1. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
 2. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza i Zamojszczyzny w szczególności „Trasy Rowerowej Gminy Zamość”,
 3. zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze i Gminę Zamość,
 4. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej,
 5. popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
 6. w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu i w gminie Zamość,
 7. zaktywizowanie społeczności Roztocza i Gminy Zamość,
 8. promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD „Nasze Roztocze”,
 9. promocja obszaru LGD jako idealnego do  uprawiania turystyki rowerowej.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział, zdyscyplinowanie
i podporządkowanie się przyjętym zasadom.

Zdjęcia z rajdu, niżej podpisanego, są do obejrzenia w galerii zdjęć.

 


                                                                                                                        Robert Rabiega

 

<< Wróć do poprzedniej strony