Aktualności

„RAJD NIEPODLEGŁOŚCI” - RAJD ROWEROWY 11 listopada 2022

„Cześć Tym, co pierwsi na wroga biegli
Cześć Tym, co w boju mężnie polegli”


Powyższe słowa z wiersza  Mieczysława Romanowskiego, poety powstańca  powstania styczniowego, są mottem naszych  „Rajdów Niepodległości”.

 

Start z rynku w Józefowie - 11 listopada (piątek – godz.10:00)


Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasa: Józefów – Maziarze - Osuchy – Aleksandrów - ziemianka „Wira” – Górecko Kościelne - Józefów, mająca duże walory przyrodnicze i krajobrazowe poprowadzona została tak, by dotrzeć do wielu miejsc pamięci narodowej. Będziemy jechać m.in. Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz  szlakami pieszymi: zielonym, czerwonym i czarnym. Trasa liczy ok. 40 km, w tym 20 km po tzw. terenie - miejscami trudnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmian przebiegu trasy ze względu na warunki atmosferyczne.

Mapa z trasą rajdu (tutaj).


Pod pomnikami bohaterów oraz tablicami pamięci  zapalimy symboliczne świeczki, a będą to:
  1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
  2. tablica ku czci rodziny Bartoszewskich,
  3. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów,
  4. miejsce po pomniku Józefa Kudełki i Miszki Tatara,
  5. pomnik Mieczysława Romanowskiego i  bohaterów powstania styczniowego .
  6. Pomnik Hieronima Miąca ps. „Korsarz”,
  7. tablice Żołnierzy Podziemia” we Fryszarce,
  8. pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami,
  9. pomnik obozu Groma
  10. pomnik obozu podchorążówki,
  11. pomnik na cmentarzu w Osuchach,
  12. pomnik przy ziemiance „Wira”.

 

 1. Organizator:
  Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
   
 2. Cele rajdu:
  - Oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość.
  - Przybliżenie historii walk o niepodległość na Roztoczu.
  - Popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza.
  - Popularyzacja szlaków pieszych i rowerowych Roztocza.
  - Popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej,  ekologicznej i historycznej.
  - Popularyzacja projektów: Rezerwat Biosfery Roztocze, Geopark Kamienny Las na Roztoczu.
   
 3. Warunki uczestnictwa:
  - Organizatorzy zapewniają jedynie opiekę przewodnika i koordynatorów przejazdu - członków JKR. Będziemy jechać bez zabezpieczenia technicznego, tak że mierzmy zamiary na siły, bo każdy z uczestników  jedzie na własną odpowiedzialność – patrz OŚWIADCZENIE na www.jkr.org.pl.
  - Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
  - Uczestnicy rajdu powinni posiadać sprawny technicznie rower i dętkę zapasową do niego.
  - Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe. Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
   

Przewidywane zakończenie rajdu –  godz. 15:00.

 

                                                                                          Zapraszamy.

 

 

<< Wróć do poprzedniej strony