Aktualności

Informacje z walnego zgromadzenia

Ważniejsze ustalenia walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego.
Po wyborach, w zarządzie nie nastąpiły żadne zmiany, wobec czego zarząd JKR przedstawia się następująco:
1. Robert Rabiega – Prezes,
2. Tadeusz Grabowski – Sekretarz,
3. Kinga Tuszyńska – Skarbnik,
4. Henryk Bednarczyk – członek zarządu,
5. Marcin Cioch – członek zarządu,
6. Kazimierz Wancisiewicz – członek zarządu.

 

Wybrano nowy skład komisji rewizyjnej w osobach:
1. Wiesław Pasierbiewicz – Przewodniczący,
2. Sławomir Bednarczyk,
3. Andrzej Więcław.

 

Ustalono, że członkowie stowarzyszenia będą wpłacać składki członkowskie bezpośrednio na rachunek bankowy stowarzyszenia – numer rachunku: 40 1240 2845 1111 0010 6719 0022
Składka roczna wynosi 20 zł i uprasza się członków o dokonywanie wpłat z dopiskiem – składka członkowska.

 

Przedyskutowano również plany organizacyjne JKR na ten rok. W przypadku rajdów rowerowych terminarz przedstawia się następująco:
1 maja – „Józefowska Majówka Rowerowa”.
22 czerwca –  rajd rowerowy (do uzgodnienia).  
17 sierpnia – „EKOrajd”.
1 września – „XI rajd gwiaździsty na wzgórze Polak”.
8 września – „Jastrzębia Zdebrz”.
12-13 października -  „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.
11 listopada – „Rajd Niepodległości”.


                                                                                                                        (-) Zarząd JKR

 

<< Wróć do poprzedniej strony