Aktualności

Posiedzeniue Zarządu JKR

Na posiedzeniu Zarządu JKR, które odbyło się 7 marca zapadły ustalenia dotyczące m.in. kalendarza rajdów w 2020 r. i walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia.


KALENDARZ RAJDÓW ROWEROWYCH ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH
W 2020 R. PRZEZ JKR

1 - V  - „Józefowska majówka rowerowa”  -  ok 67 km
Trasa: Józefów-Błudek- rez. „Nad Tanwią” – Ruda Różaniecka – Kobylanka – Borowe Młyny – Fryszarka – Józefów.
11-14 VI - „RoweLove Roztocze” - międzynarodowy rajd rowerowy na Ukrainę, ok. 300 km.
Uprzedzając pytania o ten rajd informujemy, że nabór uczestników będzie prowadził RPN i na jego stronie internetowej znajdzie się ogłoszenie o naborze – ok. 10 kwietnia.

8-9 VIII – „EKOrajd”
I dzień – trasa: Józefów-Górecko Kościelne-Bukownica-Tereszpol-Zwierzyniec-Florianka-Józefów – ok. 60 km.
II dzień – trasa: Józefów-Majdan Sopocki-Łuszczacz-rez. Św. Rocha-Górniki-Józefów – ok. 55 km.  Środki finansowe na realizację dwudniowego rajdu pochodzić będą z projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. 
6 IX  -  „XV rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” – trasa jak co roku.
17 - 18 X - „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”  - trasy do ustalenia.
11 XI - „Rajd Niepodległości” – trasa do ustalenia.

 

Ustalono również na 21 marca datę walnego zgromadzenia.
Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 21 marca (sobota) o godz. 17-ej w siedzibie Spółdzielni Socjalnej FAN - ul. Kościuszki 54A, odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia. Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.

 

Porządek zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji  uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2019 -  prezes JKR.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 – skarbnik JKR.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
           a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2019 r.,
           b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.,
           c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
           d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2019 r.
10. Omówienie planu działań JKR w 2020 r.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 

<< Wróć do poprzedniej strony