Aktualności

Raport z „Rajdu Niepodległości”

34 osoby wzięły udział w „Rajdzie Niepodległości”, który odbył się 11 listopada br. Wśród nich była zaprzyjaźniona ze stowarzyszeniem Józefowska Kawaleria Rowerowa (dalej JKR)  10 osobowa grupa z Lublina, zawsze uczestnicząca w rajdach „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.

 

Rajd był jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasę, o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych poprowadzono tak, by dotrzeć do jak największej ilości miejsc pamięci narodowej.

 

Uczestnicy rajdu jechali z Józefowa przez józefowskie kamieniołomy, Fryszarkę, Maziarze, Osuchy, Aleksandrów, Górecko Kościelne, Brzeziny szlakami rowerowymi: Green Velo, Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza, Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz pieszymi: czarnym – Walk Partyzanckich, zielonym – Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz czerwonym - krawędziowym.

 

Trasa liczyła  55 km, z czego prawie połowa po tzw. terenie. Przy czternastu pomnikach i  tablicach pamięci usytuowanych na trasie przejazdu uczestnicy rajdu oddali hołd bohaterom walk o niepodległość, stawiając symboliczne znicze. Przy każdym z nich Tadeusz Grabowski opowiadał komu jest poświęcony i z jakim wydarzeniem historycznym związany.

  Oto wykaz pomników i tablic:

   1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
   2. tablica ku czci rodziny Bartoszewskich,
   3. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów,
   4. miejsce po pomniku Józefa Kudełki i Miszki Tatara,
   5. pomnik Mieczysława Romanowskiego i  bohaterów powstania styczniowego .
   6. Pomnik Hieronima Miąca ps. „Korsarz”,
   7. tablice Żołnierzy Podziemia” we Fryszarce,
   8. pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami,
   9. pomnik obozu Groma
   10. pomnik obozu podchorążówki,
   11. pomnik na cmentarzu w Osuchach,
   12. pomnik przy ziemiance „Wira”.
   13. Pomnik na cmentarzu w Górecku Kościelnym.
   14. Pomnik pamięci 1500 Żydów zamordowanych przez hitlerowców na Winiarczykowej Górze.

 

    Organizatorem rajdu był JKR.

   1. Cele rajdu zostały zrealizowane, były nimi:
   2. oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość,
   3. przybliżenie historii walk o niepodległość na Roztoczu,
   4. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza,
   5. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza,
   6. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej,
       ekologicznej i historycznej,
   7. popularyzacja projektów: Rezerwat Biosfery Roztocze, Geopark Kamienny Las na Roztoczu,

 

          Zdjęcia z rajdu  w załączeniu (tutaj)

 

 

<< Wróć do poprzedniej strony