Aktualności

Walne zgromadzenie

Na podstawie § 20 i 24 § pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Józefowskiej Kawalerii Rowerowej zwołuje się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa.

 

Zgromadzenie odbędzie się w Pierogarni Józefowskiej, ul. Kościuszki 54.

Pierwszy termin wyznacza się na dzień 19 marca 2022 r. godz. 17:00.

 

W przypadku, gdyby w pierwszym terminie, o którym mowa w § 17 pkt 11 Statutu JKR, nie uczestniczyła co najmniej połowa liczba uprawnionych do głosowania, wyznacza się drugi termin walnego zebrania na dzień 19 marca godz. 17:30 .

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa w sprawie zwołania walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego (tutaj).

 

<< Wróć do poprzedniej strony