Aktualności

MTB i Józefowska Majówka Rowerowa

     Wprawdzie MAJÓWKA wciąż trwa, ale rowerowy weekend w Józefowie już za nami.

 

     W sobotę, drugi raz w historii Józefowa, odbyły się zawody MTB. Na starcie stawiło się 100 zawodników. Trasa zawodów prowadziła przez józefowskie kamieniołomy, szlakiem krawędziowym (pieszym) i „Singletrack Józefów”.  Zawody świetnie zorganizowała Fundacja ROZTOCZE EPIC MTB MARATON z Tomaszem Knapikiem i Piotrem Magochem na czele.

 

     W niedzielę natomiast stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa po raz 105. zorganizowało rajd. Była to Józefowska Majówka Rowerowa, która jest rajdem cyklicznym, odbywającym się od 2004 r. Rajd odbył się w ramach oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym, zatwierdzonej i finansowanej przez gminę Józefów. Pomocy przy realizacji rajdu udzieliło Nadleśnictwo Józefów, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych. Motywem przewodnim była 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Jego uczestnicy – 100 osób, przejechali 60 km przez atrakcyjną turystycznie część Roztocza i Puszczy Solskiej, tj.: Fryszarkę, Borowe Młyny, Kobylankę, Rudę i Hutę Różaniecką, rezerwat „Nad Tanwią” oraz okolice rezerwatu „Czartowe Pole” i Singletrack Józefów. Trasa wiodła szlakami i trasami rowerowymi, w tym: „Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, „Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo”, „Szlakiem Geoturystycznym Roztocza Środkowego” oraz szlakami pieszymi „Krawędziowym” i „Szumów”.  Podczas postojów Tadeusz Grabowski opowiadał o historii,, szczególne znaczenia miało tu miejsce bitwy Powstania Styczniowego -  pod Kobylanką i upamiętniający ją obelisk, pod którym, zapalając znicz, oddaliśmy hołd poległym. Uczestnikom rajdu wydano dwa posiłki - przy rez. „Nad Tanwią” i w Józefowie (Pierogarnia Józefowska). Każdy z uczestników rajdu mógł pobrać w punkcie Informacji Turystycznej w Józefowie folder „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku - Józefów i Roztocze Środkowe” oraz  „Magiczne Roztocze”. Rajd wymagał zaangażowania dziewięciu koordynatorów przejazdu, przewodnika, ratownika medycznego, serwisu rowerowego i samochodu technicznego.


     Wszystkim uczestnikom należą się brawa i podziękowanie za udział, zdyscyplinowanie i bezkolizyjne pokonanie dość trudnej trasy rajdu.

 

Zdjęcia z wydarzenia (tutaj).


                                                                                                                        Robert Rabiega

 

 

Nabór uczestników na „Józefowską Majówkę Rowerową”.

          Informujemy, że nabór uczestników na „Józefowską Majówkę Rowerową” został już zakończony. 

 

 

„Józefowska Majówka Rowerowa” 30.04.2023 r.

          To już sto piąty rajd organizowany przez nasze stowarzyszenie. Tym razem udamy się śladami Powstania Styczniowego w 160 rocznicę od jego wybuchu. Dotrzemy do Kobylanki, w okolicach której w dniach 1-6 maja 1863 r. rozgrywała się jedna z największych bitew powstania. Rajd będzie jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras, w tym: Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego oraz szlaków pieszych: Krawędziowego i Szumów. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu, gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia.

 

1. Główny organizator:
• Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa, ul. T. Kościuszki 37, 23-460 Józefów.
Rajd odbędzie się w ramach oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym zatwierdzonej i finansowanej przez Gminę Józefów. Pomoc przy realizacji rajdu zadeklarowało Nadleśnictwo Józefów, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych.

 

2. Cele rajdu:
• popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej, aktywnej i ekologicznej formy uprawiania turystyki,
• popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza,
• przypomnienie wydarzeń historycznych na Roztoczu – Powstanie Styczniowe 1863 r.,
• popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza i Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
• zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
• popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
• w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
• zaktywizowanie społeczności Roztocza.

 

3. Termin i miejsce rajdu:
• Termin: 30 kwietnia (niedziela) 2023 r.
• Miejsce rajdu:
Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A, 
Powiaty: biłgorajski, tomaszowski, lubaczowski.
REGION ROZTOCZE
Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
• Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji programu.
• Uczestnicy rajdu: 100 osób.


Program rajdu:
NIEDZIELA – 30 kwietnia

9:15 - 9:55 – rejestracja uczestników rajdu,
10:00 – powitanie uczestników i omówienie trasy rajdu,
10:15 – wyjazd na trasę: Józefów – Fryszarka - Borowe Młyny – Kobylanka – Ruda Różaniecka - rez. „Nad Tanwią” - Błudek – Hamernia - Józefów -  60 km, w tym 40 km asfaltem. Trasa prawie w całości przebiega lasami Puszczy Solskiej.
10:40 – Fryszarka (7 km) – krótki odpoczynek,
11:30 – Borowe Młyny (18 km) -  krótki odpoczynek,
12:30 - Kobylanka (24 km) – prelekcja o bitwie Powstania Styczniowego,
14:00 – w rez. „Nad Tanwią” (40 km) – przekąska i czas relaksu,
14:45 – powrót do Józefowa Szlakiem Geoturystycznym Roztocza Środkowego, Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej i Green Velo oraz szlakiem krawędziowym,
16:30 – 60 km - zakończenie rajdu posiłkiem w Pierogarni Józefowskiej.

 

Organizatorzy zapewniają:
• posiłki: na trasie – przy rezerwacie Nad Tanwią i po zakończeniu przejazdu,
• materiały informacyjne: informator „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe” i Magiczne Roztocze,
• opiekę przewodnika i pilotów,
• samochód i serwis techniczny,
• ratownika medycznego.

 

Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły ze względu na trudne odcinki terenowe i przewidywane średnie tempo ok. 18 km/h.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przesłanie zgłoszenia w nim udziału i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej JKR: www.jkr.org.pl
•  Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com
• W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, wiek oraz miejscowość zamieszkania.
• Termin składania zgłoszeń upływa wprawdzie 27 kwietnia - godz. 14:00, ale widząc z jakim zainteresowaniem rajd jest oczekiwany, nabór chętnych raczej potrwa bardzo krótko, bo do wyczerpania wolnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. Listy rezerwowej nie przewidujemy.
W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o informację !!!
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych; dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl lub na stronie www.roztocze.ejozefow.pl - przedstawione są miejsca noclegowe w Gminie Józefów.

 

          Mapa przedstawiająca trasę rajdu (tutaj).

                                                                                                              Zapraszamy.

 

Walne Zgromadzenie - 25 marca 2023 r.

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 25 marca (sobota) o godz. 17-ej w PIEROGARNI JÓZEFOWSKIEJ odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.

Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.


Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2022 roku -  prezes JKR.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok – skarbnik JKR.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
 9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2022 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.,
  c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
  d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2022 r.,
  e) przyjęcia nowych członków do stowarzyszenia.
 10. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego jakim jest Józefowska Kawaleria Rowerowa  w stowarzyszenie z wpisem do KRS:
  a) powołanie władz stowarzyszenia,
  b) przyjęcie uchwały o ww. przekształceniu stowarzyszenia,
  c) przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowić będzie załącznik do uchwały.
 11. Omówienie planu działań JKR w 2023 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

Składki

Szanowne Kawalerzystki i Kawalerzyści!

          Uprzejmie przypominamy tym, którzy nie zapłacili składki za 2022 r., że składki członkowskie w wysokości 20 zł rocznie należy wpłacać na:

 

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
Adres: ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
Nr rachunku: 40 1240 2845 1111 0010 6719 0022

                                                                                                                   Zarząd JKR

 

 

Wesołych Świąt 2022

Życzenia świąteczne na 2022

Podsumowanie 2022 r.

     Mija kolejny niespokojny rok - wojna w Ukrainie, galopująca inflacja, kryzys energetyczny i gospodarczy, który na szczęście nie miał większego wpływu na nasze działania. W tym roku zorganizowaliśmy 5 rajdów rowerowych i  tym samym przekroczyliśmy liczbę 100 (poniżej lista z ilością uczestników i przejechanych kilometrów). Tak się złożyło, że w przeddzień naszego setnego rajdu odbyły się po raz pierwszy w Józefowie zawody MTB, otwierając  w ten sposób nowy rozdział kolarstwa na Ziemi Józefowskiej. Ich organizatorem był  Roztocze Epic MTB Maraton i jest zapowiedź, że będą odbywały się cyklicznie.

     Organizacja rajdów zazwyczaj wymaga współpracy – raz my pomagamy, innym razem nam pomagają. W tym roku szczególnie nam pomocna była Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, która w ramach realizacji  „operacji własnej” pt. „Aktywnie na Naszym Roztoczu” w całości sponsorowała rajdy: „Na skraju Roztocza” i „Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”. Również gmina Józefów, Roztoczański Park Narodowy i Nadleśnictwo Józefów wsparły finansowo i materialnie „Józefowską Majówkę Rowerową

SERDECZNE DZIĘKI!

     Zrewanżowaliśmy się za pomoc Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu, pomagając koordynować przejazd uczestników dwóch rajdów organizowanych przez RPN. Były to:

 • 6 sierpnia – „40/40” w ramach programu „Lubelskich Spotkań z Przyrodą”,
 • 24 września - rajd pamięci Aleksandry Wachniewskiej,
 • 17 września, na zaproszenie Radia Lublin, uczestniczyliśmy w rajdzie zorganizowanym z okazji 70-lecia jego istnienia. Trasa prowadziła z Lublina do pałacu Zamoyskich w Kozłówce. 

     W tym roku miały miejsce jeszcze trzy ważne wydarzenia związane z kolarstwem, które bezpośrednio dotyczą Józefowa.W dniach 14-15 maja odbyły się zawody „ULTRAROZTOCZE 2022” – szósta edycja,  organizowane przez Fundację Na Ratunek, których gmina Józefów była gospodarzem. Na dystansie 120 km startowali w nich m.in. zawodnicy MTB.  31 lipca,drugi rok z rzędu, przez Józefów przejechali kolarze trasą II etapu wyścigu Tour de Pologne, a po raz trzeci – 6 sierpnia, BSK Miód Kozacki organizował jazdę indywidualną na czas - „BeeActive RACE”, na trasie Józefów – Fryszarka - Józefów.

     Rok 2023 powinien wypaść nie mniej okazale, choć już bez Tour de Pologne.
29 kwietnia planowana jest organizacja drugiej edycji  zawodów MTB w Józefowie przez Roztocze Epic MTB Maraton. Dzień później  JKR poprowadzi swój kolejny rajd otwierający sezon turystyczny w gminie Józefów.

      Z kolei 13 maja powinno ruszyć ULTRAROZTOCZE 2023, zatem będzie się działo, miejmy nadzieję.

 

    W zał. zdjęcia ilustrujące tegoroczne wydarzenia.

 


 

Raport z „Rajdu Niepodległości”

34 osoby wzięły udział w „Rajdzie Niepodległości”, który odbył się 11 listopada br. Wśród nich była zaprzyjaźniona ze stowarzyszeniem Józefowska Kawaleria Rowerowa (dalej JKR)  10 osobowa grupa z Lublina, zawsze uczestnicząca w rajdach „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.

 

Rajd był jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasę, o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych poprowadzono tak, by dotrzeć do jak największej ilości miejsc pamięci narodowej.

 

Uczestnicy rajdu jechali z Józefowa przez józefowskie kamieniołomy, Fryszarkę, Maziarze, Osuchy, Aleksandrów, Górecko Kościelne, Brzeziny szlakami rowerowymi: Green Velo, Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza, Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz pieszymi: czarnym – Walk Partyzanckich, zielonym – Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz czerwonym - krawędziowym.

 

Trasa liczyła  55 km, z czego prawie połowa po tzw. terenie. Przy czternastu pomnikach i  tablicach pamięci usytuowanych na trasie przejazdu uczestnicy rajdu oddali hołd bohaterom walk o niepodległość, stawiając symboliczne znicze. Przy każdym z nich Tadeusz Grabowski opowiadał komu jest poświęcony i z jakim wydarzeniem historycznym związany.

  Oto wykaz pomników i tablic:

   1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
   2. tablica ku czci rodziny Bartoszewskich,
   3. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów,
   4. miejsce po pomniku Józefa Kudełki i Miszki Tatara,
   5. pomnik Mieczysława Romanowskiego i  bohaterów powstania styczniowego .
   6. Pomnik Hieronima Miąca ps. „Korsarz”,
   7. tablice Żołnierzy Podziemia” we Fryszarce,
   8. pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami,
   9. pomnik obozu Groma
   10. pomnik obozu podchorążówki,
   11. pomnik na cmentarzu w Osuchach,
   12. pomnik przy ziemiance „Wira”.
   13. Pomnik na cmentarzu w Górecku Kościelnym.
   14. Pomnik pamięci 1500 Żydów zamordowanych przez hitlerowców na Winiarczykowej Górze.

 

    Organizatorem rajdu był JKR.

   1. Cele rajdu zostały zrealizowane, były nimi:
   2. oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość,
   3. przybliżenie historii walk o niepodległość na Roztoczu,
   4. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza,
   5. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza,
   6. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej,
       ekologicznej i historycznej,
   7. popularyzacja projektów: Rezerwat Biosfery Roztocze, Geopark Kamienny Las na Roztoczu,

 

          Zdjęcia z rajdu  w załączeniu (tutaj)