Aktualności

XVII Józefowska Majówka Rowerowa

     To już siedemnasta Józefowska Majówka Rowerowa i sto jedenasty rajd organizowany przez stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa. Tym razem podziwiać będziemy walory przyrodnicze i krajobrazowe Puszczy Solskiej oraz Zatanwia. Rajd będzie jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu liczy 53 km. Poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków oraz tras, w tym: Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo i Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza,  oraz szlaku pieszego Puszczy Solskiej. Walory przyrodnicze  oraz krajobrazowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu, gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia. Link do trasy: https://connect.garmin.com/modern/course/254175678

 

1. Główny organizator:

 • Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.
  Rajd odbędzie się w ramach oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym zatwierdzonej i finansowanej przez Gminę Józefów. Pomoc przy realizacji rajdu zadeklarowało Nadleśnictwo Józefów, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych.

 

2. Cele rajdu:

 • popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej, aktywnej i ekologicznej formy uprawiania turystyki,
 • popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza,
 • popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza i Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
 • zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
 • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
 • w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
 • zaktywizowanie społeczności Roztocza.

 

3. Termin i miejsce rajdu:

 • Termin: 1 maja (środa) 2024 r.
 • Miejsce rajdu:
  Rynek w Józefowie – start i meta,
  Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A – rejestracja.
  Przebieg trasy rajdu – Roztocze Środkowe i Zatanwie.
 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 • Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji programu.
 • Uczestnicy rajdu: 100 osób.

 

Program rajdu:
ŚRODA – 1 MAJA

9:009:45 – rejestracja uczestników rajdu;
10:00 – powitanie uczestników i omówienie trasy rajdu;
10:15 – wyjazd na trasę: Józefów – Kozaki – Szostaki – Pisklaki – Aleksandrów – Margole –
             Górecko Kościelne –  Józefów –  53 km, w tym 35 km asfaltem;

7 km – Pomnik Hieronima Miąca ps. „Korsarz” – 01.06.1943 r. dowodził oddziałem AK
             w zwycięskiej bitwie o Józefów;

12 km – Kozaki Osuchowskie – 14 rodzin ma nazwisko Kozak i wszyscy są związani
              z produkcją miodu;

17 km – ujście rzeki Szum do Tanwi;
21 km – Pisklaki, główna baza kajakowa na Tanwi;
28 km – Urząd Gminy w Aleksandrowie – poczęstunek;
32,5 km – Parking za przysiółkiem Margole;
45 km – Górecko Kościele – kapliczka na wodzie, aleja pomnikowych dębów,
              kościół  modrzewiowy z 1768 r.;
16:00 – 53 km – Józefów – zakończenie rajdu posiłkiem w Pierogarni Józefowskiej.

 

Organizatorzy zapewniają:

 • posiłki: na trasie – przy Urzędzie Gminy w Aleksandrowie i na zakończenie rajdu,
 • materiały informacyjne: informator „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku
  – Józefów i Roztocze Środkowe” i Magiczne Roztocze,
 • opiekę przewodnika i pilotów,
 • samochód i serwis techniczny,
 • ratownika medycznego.
 •  

Regulamin rajdu:

 • Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły bo, choć trasa jest dosyć łatwa to przewidywane średnie tempo jazdy wynosić będzie ok. 20 km/h.
 • Koszt udziału w rajdzie wynosi 50 zł.
 • Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie wpłaty na rachunek stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa
  (adres stowarzyszenia - ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów):
  40 1240 2845 1111 0010 6719 0022, przesłanie karty zgłoszenia – w zał. (KARAT ZGŁOSZENIA).
  i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej JKR: www.jkr.org.pl
 • Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com
 • W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania oraz dane kontaktowe - karta zgłoszenia w załączeniu.
 • Termin składania zgłoszeń upływa 26 kwietnia - godz. 12:00 lub do wyczerpania wolnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
  o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
 • Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
 • Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych; dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
  Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
 •  

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl w zakładce TURYSTYKA przedstawiona jest baza noclegowa gminy Józefów.

 

                                                                                                                             ZAPRASZAMY

 

 

Walne Zgromadzenie - 23 marca 2024 r.

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 23 marca (sobota) o godz. 17-ej w PIEROGARNI JÓZEFOWSKIEJ odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.
Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.

 

Porządek zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji  uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2023 -  prezes JKR.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 – skarbnik JKR.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
 9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2023 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.,
  c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
  d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2023 r.
 10. Omówienie planu działań JKR w 2024 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Kalendarz imprez rowerowych planowanych przez JKR w 2024 r.

Kalendarz imprez rowerowych planowanych przez JKR w 2024 r.:

KWIECIEŃ

 • 27.04. – zawody MTB w józefowskich kamieniołomach i na Singletrack Józefów. Główny organizator - Fundacja ROZTOCZE EPIC. (Zdjęcie)

MAJ

 • 01.05. – „XVII Józefowska Majówka Rowerowa”. (Zdjęcie)
 • 11.05.  – Rajd z okazji 50-lecia RPN. Główny organizator - Roztoczański Park Narodowy. (Zdjęcie)
 • 25.05. – „Rajd Zwycięzców” - Osuchy – Wojda – Osuchy w ramach pikniku historyczno-turystyczno-przyrodniczego. Główny organizator - Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego Osuchy 1944. (Zdjęcie) (Zdjęcie)

SIERPIEŃ

 • 10.08. – „EKOrajd”  w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej. (Zdjęcie)

WRZESIEŃ

 • 01.09. – „XIX rajd gwiaździsty na wzgórze Polak”. (Zdjęcie)

LISTOPAD

 • 11.11. - „Rajd Niepodległości”. (Zdjęcie)

 

Liczba imprez nie jest ostateczna i może wzrosnąć w związku
z współpracą JKR z wieloma organizacjami.

 

 

Wesołych Świąt 2023 i Nowego Roku 2024

Podsumowanie 2023 r.

    Rok 2023 r. był bardzo udany dla JKR i szczególny ze względu na nasz jubileusz 20-lecia. Zorganizowaliśmy: 6 rajdów rowerowych, wyjazd grupy członków JKR na Słowację, konferencję „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”, wykonaliśmy projekt grantowy „5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”, opracowaliśmy mapę „Promocja turystyki rowerowej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza” i sfinalizowaliśmy umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie budowy kolumny patrona Józefowa.


    Sezon 2023, jak zwykle rozpoczęliśmy, organizując Józefowską Majówkę Rowerową. Rajd odbył się w ramach oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym zatwierdzonej i finansowanej przez gminę Józefów. Pomocy przy realizacji rajdu udzieliło Nadleśnictwo Józefów, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych. Motywem przewodnim rajdu była 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Jego uczestnicy – 100 osób, przejechali 60 km przez bardzo atrakcyjną turystycznie część Roztocza i Puszczy Solskiej, docierając do miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym.

    W przeddzień rajdu odbyły się drugie zawody MTB zorganizowane przez Fundację ROZTOCZE EPIC MTB MARATON. Trasa wytyczona była przez józefowskie kamieniołomy i Singletrack.


    W dniach 22 – 29 lipca przebywaliśmy w tzw. Małych Karpatach na Słowacji, gdzie poznawaliśmy trasy rowerowe i infrastrukturę związaną z turystyką rowerową tego regionu, Bratysławy, Wiednia oraz na trasie od Wiednia do Bratysławy wzdłuż rzeki Dunaj.


    12. sierpnia - po raz 11. koordynowaliśmy przebieg EKOrajdu w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej, którego MOK w Józefowie jest pomysłodawcą i organizatorem.


    20. sierpnia - koordynowaliśmy przebieg rajdu „Szlakiem Green Velo po Roztoczu”, organizatorem którego było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”.  Rajd był elementem realizacji projektu współpracy pt. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarze partnerskich LGD” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


    3. września - wzięliśmy udział w „XVIII Rajdzie gwiaździstym na wzgórze Polak” upamiętniającym zwycięską bitwę powstańców Powstania Styczniowego. Rajd jest organizowany przez PTTK O/Biłgoraj, RPN i gminę Tereszpol, sponsorowany przez AMBRĘ S.A. Co roku bierzemy w nim udział jako współorganizatorzy, prowadząc grupę rowerzystów z Józefowa.


    14. września - zakończyliśmy projekt „5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”, który został zrealizowany dzięki otrzymanej dotacji w ramach konkursu małych dotacji Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Środki finansowe przeznaczone były zgodnie  z wnioskiem na zakup komputera rowerowego Garmin Edge 1040, który wykorzystano do pomiaru tras. Pomiar jest dostępny poprzez kliknięcie w link. Link do każdej z tras podany jest na stronie www.jkr.otrg.pl – aktualności – „Propozycja 5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”.


    7. października - zorganizowaliśmy konferencję, która  była częścią projektu realizowanego przez grupę nieformalną Józefowską Husarię Rowerową wraz z JKR jako patronem grupy nieformalnej. Projekt był realizowany dzięki dotacji otrzymanej w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem  zadania było Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze. Tytuł projektu: „Promocja turystyki rowerowej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza”. Poza konferencją projekt zakładał wydanie mapy  promującej turystykę rowerową na Roztoczu i jego dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe oraz organizację rajdu rowerowego. Na konferencji m.in. zaprezentowano dokonania JKR w czasie 20 lat swojej działalności.


    8. października – rajd  „Puszczą Solską – rodzinnie i nie tylko” w ramach realizacji ww. projektu. W rajdzie wykorzystano trasę jednej z pięciu  wycieczek rowerowych proponowanych w projekcie „5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”.


    11. listopada – „Rajd Niepodległości”, jak  co roku od 2016 r., 11 listopada w rocznicę odzyskania Niepodległości organizujemy rajd, dobierając tak trasy, by odwiedzić jak najwięcej miejsc pamięci. „Rajd Niepodległości” był już naszym 110. rajdem.

    23. listopada – Na rynku w Józefowie stanęła kolumna św. Józefa patrona miasta w 300. rocznicę jego lokowania przez Tomasza Józefa Zamoyskiego, upamiętniająca to wydarzenie
i założyciela miasta. JKR pozyskał znaczną część środków finansowych na jej budowę. Szczegółowa informacja na ten temat ukazała się 30.11. w aktualnościach JKR i na stronie gminy Józefów.


2023 - 6 rajdów, 439 osób, 286 km

 • 30 IV - „Józefowska Majówka Rowerowa”  (100 osób, 60 km).
 • 12 VIII – „EKO rajd” (44 osoby, 55 km).
 • 20 VIII – „Szlakiem Green Velo po Roztoczu” (54 osoby, 57 km).
 • 3 IX – „ XVIII Rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” –  (200 osób, 43 km).
 • 8 X – „Puszczą Solską – rodzinnie i nie tylko” (30 osób, 30 km).
 • 11 XI -„Rajd Niepodległości” - (11 osób, 41 km).

 

STATYSTYKA: w ciągu 20 lat działalności zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy 110 rajdów rowerowych, w tym 7 międzynarodowych, w których wzięło udział 12 612 osób, przejechaliśmy podczas nich 9 355 km.

 

          W zał. zdjęcia ilustrujące tegoroczne wydarzenia.

 

Kolumna św. Józefa – patrona Józefowa stanęła na rynku w Józefowie

    W 300. rocznicę lokowania miasta przez Tomasza Józefa Zamoyskiego na rynku w Józefowie stanęła kolumna św. Józefa - patrona Józefowa, upamiętniająca to wydarzenie i  założyciela miasta.

   Od pomysłu do jego realizacji upłynęło prawie półtora roku. Inicjatorem budowy kolumny był Burmistrz Józefowa Roman Dziura. Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa (JKR) wsparła go, opracowując wniosek grantowy przy współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Józefowie (UM). Umowa partnerska między JKR a UM w tym zakresie, została zawarta 29.06.2022 r. Liderem projektu był JKR.

   12.07.2022 r. do Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” (LGD) złożono wniosek o dofinansowanie budowy kolumny w ramach naboru dla zakresu tematycznego „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”, który po pozytywnym zaopiniowaniu uchwałą Rady LGD z 5 września 2022 r. został wybrany do dofinansowania, i przekazany 09.09.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do kolejnej weryfikacji.

   Ww. wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – tytuł operacji „Budowa kolumny św. Józefa w Józefowie”,  rozpatrzono pozytywnie, co skutkowało tym, że 14.03.2023 r. została zawarta  umowa między Zarządem Województwa Lubelskiego a JKR, o przyznaniu pomocy finansowej.

   Po zagwarantowaniu środków na budowę kolumny ogłoszono na jej wykonanie przetarg, który wygrała firma „Wojciech Mendzelewski Pro-Art.”. Właściciel firmy, Wojciech Mendzelewski pracuje w Katedrze Rzeźby i Ceramiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i jest dobrze znany społeczności Józefowa. Od wielu lat, w okresie wakacyjnym,  prowadzi w Józefowie plenery rzeźbiarskie, podczas których jego studenci  rzeźbią  w bryłach kamiennych pozyskanych z józefowskich kamieniołomów. Efekt plenerów można podziwiać m.in. na rynku,  gdzie znajduje się 9 rzeźb. Warto dodać, że józefowska fontanna, która fascynuje oryginalnością, też jest dziełem dr hab. Wojciecha Mendzelewskiego. Mamy nadzieję, że również kolumna wzbudzi w mieszkańcach Józefowa i osobach go odwiedzających pozytywne emocje.

 

   W załączeniu zdjęcia będące ilustracją ww. informacji.


                                                                                                                                  Robert Rabiega

 

Raport z „Rajdu Niepodległości”

    Niekorzystne prognozy pogody spowodowały, że tylko 11 osób wzięło udział w „Rajdzie Niepodległości”, który odbył się 11 listopada. Organizatorem rajdu było stowarzyszenie  Józefowska Kawaleria Rowerowa (JKR).

    Rajd był jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasę, o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych poprowadzono tak, by dotrzeć do jak największej ilości miejsc pamięci narodowej. Uczestnicy rajdu jechali z Józefowa przez Siedliska, Hamernię, Nowiny, Błudek, Maziarze, Fryszarkę, „Okopaną Linią”, drogą wojewódzką nr 849, przez kamieniołomy do Józefowa. Trasa liczyła  41,46 km. 

    Przy czternastu miejscach pamięci usytuowanych na trasie przejazdu uczestnicy rajdu oddali hołd bohaterom walk o niepodległość, stawiając symboliczne znicze. Przy każdym z nich, Kazimierz Wancisiewicz – członek zarządu JKR i niżej podpisany starali się przekazać wiedzę na temat wydarzeń, którym dany pomnik, tablica, krzyż  czy grób jest poświęcony. Oto wykaz miejsc pamięci narodowej, do których uczestnicy rajdu dotarli:
1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
2. pomnik Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Józefowie,
3. groby: rodziny Bartoszewskich i Hieronima Miąca ps. „Korsarz” na cmentarzu w Józefowie,
4. pomnik poległych partyzantów w Siedliskach,
5. pomnik por. Jana Leonowicza ps.”Burta” w Nowinach,
6. pomnik pomordowanych partyzantów w Błudku,
7. pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami,
8. pomnik upamiętniający obóz oddziału „Groma”,
9. tablice „Żołnierzy Podziemia” we Fryszarce,
10. pomnik Hieronima Miąca ps. „Korsarz”,
11. pomnik Mieczysława Romanowskiego i  bohaterów Powstania Styczniowego,
12. krzyż pamięci Józefa Kudełki i Miszki Tatara,
13. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów.

 

   Zdjęcia ilustrujące miejsca pamięci i przejazd uczestników rajdu w załączeniu (tutaj).
Link, by zobaczyć przebieg trasy


                                                                                                                        Robert Rabiega

 

„RAJD NIEPODLEGŁOŚCI” - RAJD ROWEROWY 11 listopada

11 listopada (sobota – godz.10:00)
Start z rynku w Józefowie

 

„Cześć Tym, co pierwsi na wroga biegli
Cześć Tym, co w boju mężnie polegli”

 


    Powyższe słowa z wiersza  Mieczysława Romanowskiego (12.04.1833 r. – 24.04.1863 r.) poety powstańca  Powstania Styczniowego, który poległ w bitwie pod Józefowem, są mottem naszych  „Rajdów Niepodległości”.

      Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasa: Józefów – Siedliska - Hamernia – Nowiny - Błudek – Maziarze – Fryszarka – „Okopaną Linią” do Józefowa, mająca duże walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe poprowadzona została tak, by dotrzeć do wielu miejsc pamięci narodowej. Będziemy jechać m.in. Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz  szlakiem pieszymi Ziemi Józefowskiej. Trasa łatwa, liczy ok. 40 km, w tym tylko 6 km po tzw. terenie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian przebiegu trasy lub odwołania rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.

    Pod pomnikami bohaterów oraz tablicami pamięci  zapalimy symboliczne świeczki, a będą to:

 1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
 2. groby: rodziny Bartoszewskich i Hieronima Miąca ps. „Korsarz” na cmentarzu w Józefowie,
 3. pomnik Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Józefowie
 4. pomnik poległych partyzantów w Siedliskach,
 5. pomnik por. Jana Leonowicza ps.”Burta” w Nowinach,
 6. pomnik pomordowanych partyzantów w Błudku,
 7. pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami,
 8. pomnik obozu oddziału Groma,
 9. pomnik obozu Podchorążówki,
 10. tablice "Żołnierzy Podziemia” we Fryszarce,
 11. pomnik Mieczysława Romanowskiego i  bohaterów Powstania Styczniowego,
 12. miejsce po pomniku Józefa Kudełki i Miszki Tatara,
 13. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów,

1. Organizator:

 • Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

2. Cele rajdu:

 • Oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość.
 • Przybliżenie historii walk o Niepodległość na Roztoczu.
 • Popularyzacja szlaków pieszych i rowerowych Roztocza.
 • Popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej, ekologicznej i historycznej.

3. Warunki uczestnictwa:

 • Nie prowadzimy zapisów na rajd, kto ma chęć z nami jechać to serdecznie zapraszamy!
 • Organizatorzy zapewniają jedynie opiekę przewodnika i koordynatorów przejazdu - członków JKR. Będziemy jechać bez zabezpieczenia technicznego i medycznego,  więc mierzmy zamiary na siły, bo każdy z uczestników  jedzie na własną odpowiedzialność – patrz OŚWIADCZENIE na www.jkr.org.pl.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
 • Uczestnicy rajdu powinni posiadać sprawny technicznie rower i dętkę zapasową do niego.
 • Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.

   
    Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.

          Mapa z przebiegiem rajdu.

    Przewidywane zakończenie rajdu –  godz. 15:00.

 

                                                                                                                        Zapraszamy!