„Puszczą Solską – rodzinnie i nie tylko” – 23,9 km

Link do trasy: https://connect.garmin.com/modern/activity/11849904254?share_unique_id=8

 

          „Puszczą Solską – rodzinnie i nie tylko”. Wycieczka liczy 23,9 km, w tym 12,9 km asfaltem, 10 km drogą leśną utwardzoną tłuczniem lub szutrem oraz 1 km drogą gruntową z domieszką piasku. Trasa łatwa i przyjemna w otoczeniu lasów Puszczy Solskiej dedykowana rodzinnym przejażdżkom. Jedynie początek i koniec trasy (łącznie 4 km) przebiega drogami publicznymi i to tymi o małym natężeniu ruchu.
Korzystamy podczas wycieczki z TRZJnR i Green Velo.

          Rozpoczynamy jazdę TRZJnR (znaki zielone), która wiedzie ulicami:  Wojska Polskiego,
W. Broniewskiego, Nową – z Nowej skręcamy w Sosnową (wyznaczony nią jest szlak Green Velo).
1,3 km - Uwaga! Ulica Sosnowa krzyżuje się z drogą powiatową z pierwszeństwem przejazdu, którą pokonujemy na wprost i jedziemy ulicą Hieronima Miąca do ul. 29 marca. Tędy wyznaczony jest również szlak pieszy – Krawędziowy (znaki czerwone) i nim kierujemy się do rezerwatu „Czartowe Pole”.
2 km -  skrzyżowanie z ul. 29 Marca, skręcamy w prawo.
2,2 km – skręcamy w lewo w ul. Trakt Lwowski.
3,5 km – leśna brama oddzielająca drogę gminną od zarządzaną przez Nadleśnictwo Józefów.  
4,5 km – droga krzyżuje się z Singletrack Józefów.
6,4 km – rozstajemy się ze szlakiem Krawędziowym – skręca w prawo, my jedziemy prosto.
6,5 km – po lewej stronie dwie tablice informują o Singletrack Józefów - tu też jest jego początek - oraz o ochronie głuszca.
6,6 km – UWAGA! skrzyżowanie z drogą powiatową. Nie musimy na nią wjeżdżać, bowiem z jej prawej stronie znajduje się chodnik, którym dotrzemy po 200 m do parkingu.
6,8 km – parking przy rezerwacie „Czartowe Pole”, na który wjeżdżamy.
REZERWAT „CZARTOWE POLE”  utworzono w 1958 r. na powierzchni 64 ha dla ochrony odcinka rzeki Sopot oraz jej przełomu przez strefę krawędziową Roztocza. Występują tu malownicze progi skalne wypre¬parowane w marglach kredowych. Dno doliny zajmują lasy łęgowe, a zbocza porasta wilgotny bór sosnowo – świerkowo – jodłowy. Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny ordynackiej papierni z 1729 r., zniszczonej w wyniku pożaru w 1883 r. Przejście ścieżką poznawczą tu wytyczoną trwa ok. 40 minut. Walory rezerwatu: przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne są tak duże, że zwiedzanie go należy uznać za obowiązek każdego turysty. Kontynuujemy naszą wycieczkę w głąb Puszczy Solskiej, kierując się na południe leśną drogą utwardzoną tłuczniem.
10 km – skrzyżowanie leśnych dróg – jedziemy w lewo
10,46 km – kolejne skrzyżowanie, skręcamy w prawo,
13,1 km – skrzyżowanie z drogą o nawierzchni asfaltowej. Skręcamy w prawo. Prowadzi tędy TRZJnR i nią wracamy do Józefowa.
14 km - tablica informacyjna z opisem sytuacji ludności cywilnej w okresie terroru hitlerowskiego.
16,6 km – most na rzece Sopot.
16,74 km – Fryszarka, którą opisaliśmy w wycieczce „Puszczą Solską do Narola”.
23,05 km – UWAGA! Jadąc z górki dojeżdżamy do niebezpiecznego skrzyżowania z drogą powiatową, z pierwszeństwem przejazdu – jedziemy na wprost.
23,9 km – rynek w Józefowie.

         

          Dokumentacja fotograficzna (zdjęcia).