Aktualności

MTB i Józefowska Majówka Rowerowa

          Jak wcześniej zapowiadaliśmy, podczas  józefowskiej majówki miały miejsce ważne wydarzenia dotyczące rozwoju cyklizmu na Ziemi Józefowskiej.

 

          Po raz pierwszy w naszej gminie odbyły się zawody MTB i po raz setny JKR zorganizował rajd rowerowy. Sobotnie zawody MTB zgromadziły na starcie 120 zawodników z całej Polski. Organizatorem była fundacja ROZTOCZE EPIC. Trasa liczyła 35 km i prowadziła przez józefowskie kamieniołomy, szlakiem krawędziowym (pieszym) i „Singletrackiem Józefów”. Zawodnicy mieli do pokonania 2 okrążenia. Jako pierwszy linię mety, po godzinie i dwudziestu minutach, prowadząc przez większość trasy, pokonał Artur Kozak reprezentujący klub BSK Miód Kozacki”. Gratulacje dla zwycięzcy! A jeszcze większe dla organizatorów: Prezesów Fundacji: Tomasza Knapika i Piotra Magocha, za pomysł i wzorową jego realizację.

 

          W niedzielę, pierwszego maja, stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa poprowadziło już po raz setny, stu uczestników rajdu, trasami i szlakami rowerowymi Roztocza i Puszczy Solskiej. Były to: Green Velo i Centralny Szlak Rowerowy Roztocza oraz trasy rowerowe: do Florianki oraz Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Trasa rajdu, ze względu na ilość km – 75, kilka stromych podjazdów i piaszczysto - bagienny odcinek z Osuch do Fryszarki, była dosyć wymagająca. Dla uczestników nie stanowiło to problemu, bowiem zaprosiliśmy wytrawnych rowerzystów, zaprzyjaźnionych z JKR. Niektórzy z nich przyjechali ze swoimi dziećmi i wnukami, co widać na zdjęciach (w Galerii lub poniżej). We Floriance, poza podziwianiem koników polskich, uczestnicy rajdu mieli okazję wziąć udział w inauguracji Roku Aleksandry Wachniewskiej. W patio Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN, cykliści skorzystali z dłuższego odpoczynku, spożywając fasolówkę przygotowaną przez Spółdzielnię Socjalną Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych. Niezwykle miłą niespodziankę sprawił nam nasz wieloletni przyjaciel z rowerowych tras - Jan Zdzioch ze swoją trzypokoleniową rodziną, ofiarowując kawalerzystom spod znaku JKR własnoręcznie przygotowany słodki upominek z dedykacją. Podczas dalszej jazdy Tadeusz Grabowski przybliżył uczestnikom wiedzę na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Roztocza, historii bitwy pod Osuchami i Fryszarki.

 

          O 17:15 na metę, czyli do Pierogarni Józefowskiej, prowadzonej przez ww. spółdzielnię, dotarli lekko utrudzeni rajdowcy i posilili się pysznym jedzeniem. Następnie uczestniczyli w konkursie wiedzy o Roztoczu, gdzie można było wygrać cenne nagrody ufundowane przez Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” i Urząd Miejski w Józefowie. Bezcenną pomocą podczas przejazdu była asekuracja samochodu Nadleśnictwa Józefów, co jest już praktykowane od wielu lat, za co wszystkim Panom Nadleśniczym, którzy sprawowali tę funkcję w Nadleśnictwie Józefów w ciągu ostatnich 19 lat, serdecznie dziękujemy! Równie serdeczne podziękowania za 19 lat współpracy składamy na ręce Burmistrza Józefowa: p. Romana Dziury oraz Dyrektorów Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu i p. Beaty Zaśko – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.


                                                                                                                                  Zarząd JKR

 

         Zdjęcia:

                    - MTB

                    - Józefowska Majówka Rowerowa

 

„Józefowska Majówka Rowerowa” setny rajd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej

   To już setny rajd organizowany przez nasze stowarzyszenie. Zaczynaliśmy w 2003 r. Podczas naszych rajdów, które zajęły nam łącznie 146 dni (niektóre z rajdów były dwu, trzy lub czterodniowe), przejechaliśmy prawie 9 000 km, a udział w nich wzięło ok. 12 000 osób. Warto zauważyć, że byliśmy prekursorami grupowych wyjazdów rowerowych na Ukrainę. Wspólnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i Biurem Turystycznym QUAND, przy współpracy w latach 2007 i 2009 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Nadleśnictwem Józefów oraz gminami Józefów i Lubycza Królewska, odbyliśmy 7 wypraw na Ukrainę, startując zazwyczaj ze Zwierzyńca i pokonując podczas czterodniowych zmagań ponad 300 km.


   Pierwszego maja, podczas jubileuszowego rajdu, nie będziemy stawiać sobie tak wygórowanych wymagań, bo przejedziemy tylko 70 km  dość łatwą trasą.

 

   Rajd będzie jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras, w tym: Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Wzgórza Polak i Trasy Rowerowej do Florianki oraz szlaków pieszych: Krawędziowego i Ziemi Józefowskiej. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu, gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia.

 

   Termin i miejsce rajdu:
          • Termin: 1 maja 2022 roku,

   Miejsce rajdu:
          • Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A,

   Powiaty:
          • biłgorajski,
          • zamojski.

   REGION ROZTOCZE

Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji programu.
Uczestnicy rajdu: 100 osób.

 

Organizatorzy zapewniają:
   • posiłki: na trasie – w Zwierzyńcu i po zakończeniu przejazdu,
   • materiały informacyjne: informator „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe” i mapę „Józefów - Rowerowa Stolica Roztocza”,
   • konkurs wiedzy krajoznawczej i nagrody dla zwycięzców,
   • opiekę przewodnika i pilotów,
   • samochód i serwis techniczny,
   • ratownika medycznego.

 

Regulamin rajdu:
   • Nabór na rajd nie będzie prowadzony. Ze względu na jubileuszowy charakter rajdu zaprosiliśmy  doń osoby, z którymi współpracujemy od wielu lat. Liczbę uczestników rajdu, włącznie z organizatorami ustaliliśmy na 100 osób. Mamy świadomość, że nie wszystkich spośród naszych przyjaciół z rowerowych tras mogliśmy zaprosić i wyrażamy z tego powodu ubolewanie.
   • Uczestników rajdu prosimy o zgłoszenie się do punktu informacji Turystycznej w Józefowie - przed startem w godzinach 9:15 - 9:50 , celem rejestracji.
   • Udział w rajdzie jest bezpłatny.
   • W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o informację!!!
   • Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
   • Uczestnik rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower i dętkę zapasową.
   • Przypominamy również, że uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną, a stan zdrowia pozwala mu wziąć w nim udział.
   • Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
   • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

                              Szczegółowe informacje tutaj ->

 

                              Mapa rajdu (wizualizacja trasy) ->

 

   Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl w zakładce TURYSTYKA przedstawiona jest baza noclegowa gminy Józefów.

 

                                                                                                                        Zarząd JKR

 

Termin walnego zgromadzenia

          Ustala się termin walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego JKR na 26 marca (sobota) godzina:


    - 17:00 - pierwszy termin;
    - 17:30 - drugi termin.

                                                                                                              Zarząd JKR

 

Zmiana terminu walnego zgromadzenia.

          Informujemy, że planowane walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze członków stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa nie odbędzie się w planowanym terminie, tj. 19 marca, z przyczyn tzw. obiektywnych.


          Informację o nowym terminie podamy niezwłocznie po jego ustaleniu.


                                                                                                                                  Zarząd JKR

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2019 – 2021

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA JÓZEFOWSKA KAWALERIA ROWEROWA W LATACH 2019 – 2021

 

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa (dalej JKR) zostało zarejestrowane
w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju 20 listopada 2003 r. pod pozycją 15 Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej.
Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej w latach 2019 - 2021 przedstawiał się następująco: Robert Rabiega – Prezes, Tadeusz Grabowski – Sekretarz,  Kinga Tuszyńska – Skarbnik oraz członkowie zarządu w osobach: Kazimierz Wancisiewicz, Henryk Bednarczyk i Marcin Cioch. Komisję rewizyjną stanowili: Wiesław Pasierbiewicz – Przewodniczący, Andrzej Więcław i Sławomir Bednarczyk.

 

W latach 2019-2021 realizowaliśmy statutowe cele poprzez:
1. organizowanie rajdów rowerowych – 10 zorganizowanych samodzielnie lub wspólnie z parterami,  m.in. Gminą Józefów, RPN, Nadleśnictwem Józefów, LGD „Nasze Roztocze”,  B.T. QUAND i innymi,
2. działalność edytorską polegającą na opracowywaniu i aktualizacji przewodników, folderów i map dotyczących turystyki, w szczególności turystyki rowerowej,
3. budowę infrastruktury turystycznej - pośrednio poprzez opracowywanie i realizację projektów,
4. udział w konferencjach z zakresu turystyki, m.in. podczas międzynarodowych targów Bike Expo w Kielcach i Lubelskiego Forum Turystyki,
5. udział w wydarzeniach medialnych – spotach filmowych – „Miasteczka woj. Lubelskiego” TVP Lublin i audycjach radiowych – „Turystyka rowerowa na Roztoczu” Katolickie Radio Zamość,
6. udział w konkursach dotyczących turystyki rowerowej, zgłaszając do konkursu JKR lub inne podmioty,
7. korespondencję z prasą zajmującą się turystyką, w szczególności turystyką rowerową w ramach promocji turystyki na Roztoczu,
8. promocję wydarzeń z zakresu turystyki w szczególności turystyki rowerowej na naszej stronie internetowej i FB oraz stronie gminy Józefów.
W dalszej części sprawozdania odniesiemy się do ww. działań.Podsumowanie 2019  r..
Kalendarz naszych rajdów, liczba ich uczestników i kilometrów przejechanych w 2019 r.  przedstawiał się następująco:
1. 1 V -   „Józefowska majówka rowerowa” (120 osób, 50 km).
2. 22-25 VI - „Na skrzydłach natury” międzynarodowy rajd rowerowy Centralnym Szlakiem Rowerowym  Roztocza  – główny organizator – RPN w Zwierzyńcu (150 osób, 344   km).
3. 10 VIII -    „EKOrajd” – rajd organizowany w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej (40 osób, 60 km).
4. 1 IX  -  „XIV rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” –  głównym organizator  - AMBRA S.A. (300 osób, 60 km).
5. 5 – 6 X -„Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” (40 osób, 130 km).
6. 11 XI -  „Rajd Niepodległości” (36 osób, 42 km).

Łącznie - 6 rajdów, 686 osób, 686 km

 

Rok rozpoczęliśmy od prac redakcyjnych, aktualizujących dane, związanych ze wznowieniem wydania mapy turystycznej „Józefów – Rowerowa Stolica Roztocza” i   folderu „Gmina Przyjazna Rowerzystom – Józefów na Roztoczu”, które zostały wydane na zlecenie gminy w nakładzie po 3000 sztuk.
28 maja, podczas podsumowania  V edycji konkursu „Liderzy Lokalnych społeczności” organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” otrzymaliśmy wyróżnienie za realizację „Rajdu Niepodległości” zorganizowanego 11.11.2018 r.
22-25 czerwca - wprawdzie relacje z rajdów były prezentowane na FB i w aktualnościach, ale nie sposób z rozrzewnieniem, nie wspomnieć czterodniowego, międzynarodowy rajdu rowerowego „Na skrzydłach natury” Było w nim to wszystko, co najwartościowsze w turystyce rowerowej oraz moc innych atrakcji z występami artystycznymi włącznie.
22 października,  podczas I Lubelskiego Forum Turystyki, JKR zostało wyróżnione  przez ministra Sportu i Turystyki, w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki, odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”. Również indywidualnie ww. wyróżnienia otrzymali Tadeusz Grabowski i Robert Rabiega.
29 listopada zakończyliśmy realizację grantu w ramach projektu grantowego prowadzonego przez LGD „Nasze Roztocze”. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował budowę wiaty turystycznej, w której znajduje się murowany grill z kominem oraz stół z ławkami. Wiata zlokalizowana jest w odległości kilkudziesięciu metrów od dwóch szlaków rowerowych: Green Velo i Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza oraz Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej, przy Szkole Podstawowej w Józefowie.

 

Podsumowanie 2020 r.
Można powiedzieć, że dla nas jako stowarzyszenia, którego głównym celem jest promocja Roztocza, przede wszystkim poprzez organizację rajdów rowerowych, ten rok był, jakoby go nie było, bo przy zestawieniu zorganizowanych rajdów rowerowych wpisać musimy cyfrę zero. Planowaliśmy wspaniałe rajdy, m.in. powtórkę z 2019 r. „Na skrzydłach natury” Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza na Ukrainę i wszystko pod tę imprezę było przygotowane, ale na planach musieliśmy poprzestać. Wprawdzie był okres poluzowania zakazów związanych z covidem, ale stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo uczestników naszych rajdów, postanowiliśmy „nie kusić losu” i nie narażać kogokolwiek na możliwość zarażenia. Mimo wszystko jednak zaznaczyliśmy swoją obecność w turystyce 2020 r.
Otóż na podstawie naszego wniosku przygotowanego wspólnie z gminą Józefów i złożonego do Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” w celu pozyskania środków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na aranżację źródliska rzeki Nepryszki, w sierpniu zakończono prace budowlane.
Od czerwca do końca roku współpracowaliśmy z firmą „KARTPOL” nad realizacją kolejnego projektu, informatora turystycznego pt. „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe”.
W sierpniu TVP Lublin nakręciła film o Józefowie z cyklu „Miasteczka woj. lubelskiego”, w którym zaprezentowaliśmy Józefów jako Rowerową Stolicę Roztocza, a gminę Józefów jako przyjazną rowerzystom.

 

Podsumowanie 2021 r.
Rok 2021, pomimo licznych perturbacji związanych z covidem, zaliczyć można do bardzo udanych. Już sam fakt realizacji międzynarodowego rajdu rowerowego Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza „RoweLove Roztocze”, który był czymś wyjątkowym, wystarczyłby do pozytywnego zamknięcia roku. Kolejne rajdy (poniżej lista z liczbą uczestników i przejechanych kilometrów), przypomniały ich uczestnikom jak wspaniale jest pojeździć po Roztoczu na rowerze w gronie przyjaciół z rowerowych tras.
A rok 2021 zaczął się dla JKR nietypowo, bo dokładnie 5 stycznia  zakończyliśmy realizację grantu w ramach projektu „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe” prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze”, który zaowocował wykonaniem folderu i aplikacji internetowej prezentujących Roztocze i jego walory w kontekście uprawiania różnych form turystyki aktywnej.
W lipcu złożyliśmy wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” o przyznanie środków na „Budowę amfiteatru przy Szkole Podstawowej w Józefowie w zakresie wykonania sceny wraz z zadaszeniem”  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Również w lipcu wzięliśmy udział w audycji Katolickiego Radia Zamość, gdzie m.in. prezentowaliśmy rozwój turystyki rowerowej na Roztoczu.
Trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch ważnych wydarzeniach związanych z kolarstwem i turystyką rowerową na Roztoczu. Otóż Tour de Pologne po raz pierwszy zawitał na Roztocze, a lotna premia była usytuowana w Józefowie. 31 lipca 2022 r. jeszcze raz będziemy mieli  okazję przeżywać podobne emocje. Naszą rolą była promocja tego wydarzenia w intrenecie i mediach lokalnych.
Oddanie do użytkowania – 6 listopada, przez Nadleśnictwo Józefów Singletrack Józefów, było drugim ważnym wydarzeniem. Singletrack Józefów wzbudza już teraz wielkie zainteresowanie wśród rowerzystów, a kawalerzyści z JKR mieli okazję wziąć udział w realizacji materiału promocyjnego, który można było obejrzeć 8 listopada w programie z cyklu „Leśny kalejdoskop”.


Kalendarz naszych rajdów, liczba ich uczestników i kilometrów przejechanych w 2021 r.  przedstawiał się następująco:
• 14-17 VII - „RoweLove Roztocze” międzynarodowy rajd rowerowy Centralnym Szlakiem Rowerowym  Roztocza  – główny organizator: RPN w Zwierzyńcu
(150 osób, 336 km).
• 5 IX  - „XVI rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” –  głównym organizator  - AMBRA S.A.  (250 osób, 60 km).
• 25-26 IX – „Józefowski Rajd Rowerowy” – (100 osób, 117 km).
• 11 XI -„Rajd Niepodległości” - (25 osób, 43 km)

Łącznie:  4 rajdy, 525 osób, 556 km

 

Partnerami współpracującymi z nami w tym okresie (lata 2019 – 2021) byli: Urząd Miejski w Józefowie, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Nadleśnictwo Józefów, Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, Radio Lublin, Biuro Turystyczne QUAND, AMBRA S.A., Komisariat Policji w Józefowie, Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych Spółdzielnia Socjalna w Józefowie i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie.
Kończąc podsumowanie z trzech lat naszej działalności, koniecznie trzeba wspomnieć o naszej stronie internetowej www.jkr.org.pl, prowadzonej przez zaprzyjaźnionego z JKR
Maćka Pastuszka, pracownika Urzędu Miejskiego w Józefowie, na której znajdują się informacje o naszych planach, działaniach i ich efektach oraz o naszym Funpage Facebook prowadzonym przez naszego kolegę kawalerzystę Zygmunta Klimczuka, który co dzień zamieszcza nowinki z  całego świata, w szczególności turystyczne, i oczywiście te związane z JKR.
Wspomnieć też należy, że bardzo ważnym, kolejnym wsparciem ze strony Urzędu Miejskiego w Józefowie dla JKR, była p. Justyna Łepik, która koordynowała przebiegiem prac związanych z pozyskiwaniem grantów oraz p. Wiesława Kulpa, która pomagała w prowadzeniu księgowości. Współpraca z ww. pracownikami urzędu mogła się odbywać wyłącznie za zgodą ich pracodawcy - Burmistrza Józefowa p. Romana Dziury, za co serdecznie dziękujemy.


                                                                                                                                  Zarząd JKR

 

 

Walne zgromadzenie

Na podstawie § 20 i 24 § pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Józefowskiej Kawalerii Rowerowej zwołuje się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa.

 

Zgromadzenie odbędzie się w Pierogarni Józefowskiej, ul. Kościuszki 54.

Pierwszy termin wyznacza się na dzień 19 marca 2022 r. godz. 17:00.

 

W przypadku, gdyby w pierwszym terminie, o którym mowa w § 17 pkt 11 Statutu JKR, nie uczestniczyła co najmniej połowa liczba uprawnionych do głosowania, wyznacza się drugi termin walnego zebrania na dzień 19 marca godz. 17:30 .

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa w sprawie zwołania walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego (tutaj).

 

Wesołych Świąt 2021

Życzenia Świąteczne

Podsumowanie 2021 r.

          Rok 2021, pomimo licznych perturbacji związanych z covidem, zaliczyć można do bardzo udanych. Już sam fakt realizacji międzynarodowego rajdu rowerowego Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza „RoweLove Roztocze”, który był czymś wyjątkowym, wystarczyłby do pozytywnego zamknięcia roku. Kolejne rajdy (poniżej lista z ilością uczestników i przejechanych kilometrów), przypomniały ich uczestnikom jak fajnie jest pojeździć po Roztoczu na rowerze w gronie przyjaciół z rowerowych tras.

          A rok 2021 zaczął się dla JKR nietypowo, bo dokładnie 5 stycznia  zakończyliśmy realizację grantu w ramach projektu „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe” prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze”, który zaowocował wykonaniem folderu i aplikacji internetowej prezentujących Roztocze i jego walory w kontekście uprawiania różnych form turystyki aktywnej.

          Trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch ważnych wydarzeniach związanych z kolarstwem i turystyką rowerową na Roztoczu, np. to, że Tour de Pologne po raz pierwszy zawitał na Roztocze, a lotna premia była usytuowana w Józefowie. 31 lipca 2022 r. jeszcze raz będziemy mieli  okazję przeżywać podobne emocje.

          Oddanie do użytkowania – 6 listopada, przez Nadleśnictwo Józefów Singletrack, było drugim ważnym wydarzeniem. Singletrack Józefów wzbudza już teraz wielkie zainteresowanie wśród rowerzystów, a kawalerzyści z JKR mieli okazję uczestniczyć w realizacji materiału promocyjnego, który można było obejrzeć 8 listopada w programie z cyklu „Leśny kalejdoskop”.

          Rok 2022 powinien wypaść nie mniej okazale. Już 30 kwietnia planowana jest organizacja  zawodów MTB w Józefowie (po raz pierwszy w historii) z trasą przez józefowskie kamieniołomy i Singletrack Józefów. Organizatorem jest Piotr Magoch, Tomasz Knapik Roztocze Epic MTB Maraton i będzie to pierwsza z 6 planowanych na Roztoczu edycji w 2022 r.  Dzień później, tj. 1 maja JKR zorganizuje swój setny już rajd. Z kolei 14 maja rusza z Józefowa UltraRoztocze, zatem będzie się działo, miejmy nadzieję.

 

2021 - 4 rajdy, 525 osób, 556 km:
  • 14-17 VII - „RoweLove Roztocze” międzynarodowy rajd rowerowy Centralnym Szlakiem Rowerowym  Roztocza – główny organizator: RPN w Zwierzyńcu (150 osób, 336 km).
  • 5 IX  - „XVI rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” –  głównym organizator  - AMBRA S.A.  (250 osób, 60 km).
  • 25-26 IX – „Józefowski Rajd Rowerowy” – (100 osób, 117 km).
  • 11 XI -„Rajd Niepodległości” - (25 osób, 43 km).

 

STATYSTYKA
W ciągu 18 lat działalności zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy 99 rajdów rowerowych, w tym 7 międzynarodowych, w których wzięło udział 11 626 osób, przejechaliśmy podczas nich 8 792 km.

 

          W zał. kilka zdjęć ilustrujących tegoroczne wydarzenia.