Aktualności

Raport z rajdu "Józefowska Majówka Rowerowa"

100 osób uczestniczyło w Józefowskiej Majówce Rowerowej. Rowerzyści na rajd przyjechali z różnych zakątków Polski, np.: Płocka, Ustrzyk Dolnych, Kielc, Krakowa czy Połańca. Najwięcej ich było z Lublina – 19, Józefowa – 15 i Warszawy - 11.

Podczas rajdu mieliśmy  wszystko to, co najlepsze w grupowej turystyce rowerowej: wspaniałą pogodę, ciekawą i urozmaicona trasę, znakomitego  przewodnika  i zdyscyplinowanych uczestników.  Pomoc józefowskiej Policji w zabezpieczeniu dróg przejazdowych i samochód techniczny oddelegowany przez Nadleśnictwo Józefów dawały organizatorom komfort, że rajd będzie przebiegał bezpiecznie.  

Dwa smaczne posiłki przygotowane przez Spółdzielnię FAN odbudowały straty energetyczne powstałe na 54 kilometrowej trasie, przebytej w trzydziestopniowym upale. Chłodu jedynie można było zaznać w Izbie Pamięci poświęconej bitwie partyzanckiej pod Osuchami.

Na koniec krótkiej relacji składamy gorące podziękowania dla wszystkich uczestników rajdu za wybór naszej imprezy oraz jednostkom, które pomagały przy realizacji rajdu, czyli: Urzędowi Miejskiemu w Józefowie, Nadleśnictwu Józefów, Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Józefowie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łukowej, panu Zbigniewowi Dzidzie za udostępnienie miejsca w „Wiacie” nad zalewem, oraz józefowskiej Policji.

Szczególne podziękowania należą się Radiu Lublin za udzielenie rajdowi patronatu medialnego i redaktorowi Piotrowi Wróblewskiemu, który „na żywo” trzykrotnie informował słuchaczy Radia Lublin, co dzieje się na trasie.


Zdjęcia do obejrzenia w galerii zdjęć lub pod tym linkiem (kliknij tu)


                                                                                                                        Robert Rabiega

Komunikat dotyczący rajdu.

Zakończyliśmy zapisy na rajd. 90 osób dokonało zgłoszenia udziału w Józefowskiej Majówce Rowerowej. Wszystkim, którzy wybrali naszą imprezę spośród innych tak licznie oferowanych tego dnia, serdecznie dziękujemy.

 

Przypominamy, że we wtorek – pierwszego maja, przed wyruszeniem na trasę rajdu, należy się zarejestrować w biurze rajdu usytuowanym w Informacji Turystycznej – ul. Kościuszki 37 A.

 

Biuro rajdu będzie czynne od godziny 900. Start nastąpi o godz. 1000.


Zarząd JKR

„Józefowska Majówka Rowerowa” - RAJD ROWEROWY 1 maja

Majówka 2018Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras rowerowych, w tym: Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Do przejechania uczestnicy rajdu będą mieli ok. 50 km. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia.

 

 

Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasy rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły, bo przewidywane średnie tempo to ok. 18 km/h.
• Udział w rajdzie jest płatny i wynosi 30 zł.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie wpłaty na rachunek stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa,  nr rachunku: 40 1240 2845 1111 0010 6719 0022 oraz zgłoszenie w nim udziału i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia i karty zgłoszenia stanowią załączniki do regulaminu rajdu.
•  Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com.
•  W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie osoby, która dokonała opłaty wpisowej, opłata nie podlega zwrotowi.
•  Termin składania zgłoszeń upływa 26 kwietnia.
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl w zakładce TURYSTYKA przedstawiona jest baza noclegowa gminy Józefów.

 

---Więcej informacji o rajdzie (terminy, program, organizatorzy i inne (tutaj)---

 

 1. Oświadczenie      2.Karta Zgłoszenia

 

1. Główny organizator:

 • Józefowska Kawaleria Rowerowa
   

2. Współorganizatorzy:

 • Gmina Józefów
 • Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu
 • Nadleśnictwo Józefów
 • Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
 • Zbigniew Dzida
   

3. Patronat medialny:

 • Radio Lublin

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!                 

                         

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Kalendarz rajdów 2018

Podczas obrad walnego zebrania ustalono m.in. kalendarz rajdów rowerowych na 2018 r., których będziemy organizatorami lub współorganizatorami.

Kalendarz rajdów przedstawia się następująco:

 • 1 V – „Józefowska majówka rowerowa”.
 • 26 V – Roztoczański Rowerowy Rajd Niepodległości – Green Velo 2018, głównym organizatorem  jest Starostowo Powiatowe w Lubaczowie.
 • 23 VI – „Śladami walk partyzanckich”.
 • 18 VIII – „EKOrajd” – rajd organizowany w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej.
 • 2 IX  – „XIII rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” –  głównym organizatorem  jest AMBRA S.A.
 • 9 IX  – „Jastrzębia Zdebrz” – głównym organizatorem  jest Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz .
 • 13 – 14 X -  „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.
 • 11 XI – „Rajd Niepodległości”.

 

 

Walne Zgromadzenie!

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 24 marca (sobota) o godz. 18-ej w PUB-ie przy ul. Usługowej 1, odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.

 

Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.

 

Porządek zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji  skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2017 -  prezes JKR.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 – skarbnik JKR.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2017 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.,
  c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
  d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2017 r.
10. Omówienie planu działań JKR w 2018 r.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 

 

Wesołych Świąt!

 

...życzą wszystkim Cyklistom
Kawalerzystki i Kawalerzyści z JKR

 

Śladami walk o niepodległość.

          Śladami walk o niepodległość przejechaliśmy 11 listopada 60 km.
Pod pomnikami bohaterów i  tablicami pamiątkowym  zapaliliśmy symboliczne świeczki.
A były to:
1. Pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na Rynku w Józefowie
2. Tablica ku czci Rodziny Bartoszewskich
3. Pomnik Miszki Tatara i Józefa Kudełki poległych w bitwie o Józefów 01.06.1943 r.
4. Pomnik Mieczysława Romanowskiego i  Powstańców powstania Styczniowego
5. Pomnik Hieronima Miąca ps. Korsarz
6. Pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami
7. Obelisk ku czci powstańców poległych w bitwie pod Kobylanką
8. Pomnik w Hucie Różanieckiej
9. Tablica ku czci Józefa Piłsudskiego nad Tanwią
10. Pomnik w Suścu
11. Pomnik ku czci żołnierzy AK w Błudku
12. Pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców Pardysówki w Pardysówce
13. Pomnik ku czci ofiar II wojny św. z gminy Józefów, przy kościele w Józefowie


„Cześć Tym, co pierwsi na wroga biegli
Cześć Tym, co w boju mężnie polegli”


          Pod tymi słowami  Mieczysława Romanowskiego podpisują się uczestnicy rajdu:


          Kazik, Tadek, Heniek i Robert.

Zdjęcia z rajdu w galerii.