Aktualności

„Na skraju Roztocza” 30.07.2022

Sprawozdanie z  rajdu rowerowego  „Na skraju Roztocza” Trasą Rowerową Gminy Zamość”.

 

          „Na skraju Roztocza” – rajd rowerowy o tej nazwie Trasą Rowerową Gminy Zamość to nazwa jednodniowej imprezy rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, która odbyła się na terenie gminy Zamość 30 lipca 2022 r. Miejscem startu i mety był plac przy Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu. Trasa wycieczki rowerowej poprowadzona była z wykorzystaniem istniejącej już Trasy Rowerowej Gminy Zamość – w zał. mapa trasy.

 

          Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu, ul. Peowiaków 92, a jego wykonawcą, wybranym w ramach zapytania ofertowego, Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa z siedzibą w Józefowie – 23-460, ul. Kościuszki 37.


          Rajd odbył się w ramach operacji własnej pt. „Aktywnie na Naszym Roztoczu” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.


          W rajdzie wzięło udział 51 osób. Każdy z uczestników rajdu podczas przejazdu otrzymał 0,5 litra wody, w połowie trasy skosztował lokalnego przysmaku, a na zakończenie zjadł obiad.  Pilot rajdu prowadził jego uczestników zaplanowaną trasą, robiąc zdjęcia w najciekawszych miejscach; koordynatorzy – instruktorzy turystyki rowerowej, dbali o bezpieczeństwo przejazdu, zabezpieczając niebezpieczne miejsca przejazdu. Również nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwał ratownik medyczny, mechanik rowerowy i samochód techniczny jadący na końcu peletonu. Przewodnik rajdu, będący doświadczonym przewodnikiem turystyki rowerowej, prowadził część edukacyjną, informując uczestników rajdu o odwiedzanych miejscach.
   Były to:

 • Pomnik Powstania Zamojskiego w Wólce Wieprzeckiej,
 • Wieża widokowa w Wierzchowinach z charakterystyką przyległego terenu,
 • Rezerwat „Hubale”,
 • Biała Góra,
 • Kapliczka św. Romana,
 • Centrum Geoturystyczne.
   

          Na zakończenie rajdu przewodnik poprowadził konkurs wiedzy o Roztoczu, w którym jego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Rajd można nazwać wielopokoleniowym, bowiem najmłodszy uczestnik miał 8 lat, a najstarszy 70.
Cele rajdu zostały, lub w najbliższym czasie, będą zrealizowane. Są to:

 1. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
 2. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza i Zamojszczyzny w szczególności „Trasy Rowerowej Gminy Zamość”,
 3. zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze i Gminę Zamość,
 4. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej,
 5. popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
 6. w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu i w gminie Zamość,
 7. zaktywizowanie społeczności Roztocza i Gminy Zamość,
 8. promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD „Nasze Roztocze”,
 9. promocja obszaru LGD jako idealnego do  uprawiania turystyki rowerowej.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział, zdyscyplinowanie
i podporządkowanie się przyjętym zasadom.

Zdjęcia z rajdu, niżej podpisanego, są do obejrzenia w galerii zdjęć.

 


                                                                                                                        Robert Rabiega

 

Wycieczki – rowerem i nordic walking po Roztoczu podczas wakacji w każdą niedzielę

          Informujemy, że od pierwszej niedzieli lipca (3 lipca), co tydzień przez okres wakacji, z inicjatywy Burmistrza Józefowa, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie (MOK) oferuje turystom i mieszkańcom gminy Józefów wycieczki rowerowe i nordic walking po Roztoczu.

          Przewodnikami wycieczek będą doświadczeni instruktorzy turystyki rowerowej ze stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa (JKR) oraz instruktor nordic walking.


Informacje organizacyjne dla uczestników:

 • Warunkiem przeprowadzenia wycieczki jest zgłoszenie się na nią przynajmniej 7 osób. W przypadku wycieczki rowerowej, ze względu na przepisy o ruchu drogowym,  ustala się także limit maksymalnej liczby uczestników - do 15 osób.
 • Zgłoszenia prosimy dokonać do soboty w przeddzień wycieczki, do godziny 12-ej, na adres e-mail – it@ejozefow.pl lub telefonicznie – 84 68 79 669.
 • Zgłoszenie się na wycieczkę jest jednocześnie:
  - oświadczeniem uczestnika, że jego stan zdrowia pozwala na udział w wycieczce,
  - wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  - oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą Rodo http://jkr.org.pl/index.php?id=rodo.
 • Minimalna ilość kilometrów do pokonania:
  - 25 km - w przypadku wycieczki rowerowej,
  - 7 km – nordic walking.
 • 10:00  -  wyjazd i wymarsz na trasy wycieczek,
 • Miejsce startu i mety wycieczek -  parking przy pawilonie józefowskiej Informacji Turystycznej ul. T. Kościuszki 37A.
 • Uczestnicy wycieczek   biorą w nich udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
 • Uczestnicy wycieczek rowerowych powinni posiadać sprawny rower,  dętkę zapasową, kask oraz napój.

 

UDZIAŁ w WYCIECZKACH JEST BEZPŁATNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

                                                                                                              (-)  Beata Zaśko - Dyrektor MOK
                                                                                                                               i Zarząd JKR

 

Raport z wycieczki rowerowej „Śladami bitwy pod Osuchami”

Ziemianka „Wira” przy szkole podoficerskiej Armii Krajowej, Szpital Polowy 665, cmentarz żołnierski z I wojny światowej i Osuchy – taki był przebieg naszej niedzielnej wycieczki rowerowej „Śladami bitwy pod Osuchami”, co dokumentujemy zdjęciami (tutaj).

 

 

Śladami bitwy pod Osuchami

Z okazji 78 rocznicy bitwy pod Osuchami, członkowie JKR wybierają się na przejażdżkę rowerową z zamiarem dotarcia do miejsc związanych z tą bitwą. Odwiedzimy m.in. ziemiankę „Wira”, „Szpital Polowy 665” i Osuchy.

Trasa liczyć będzie ok. 40 km (połowa po tzw. terenie) - w zał. mapka z trasą przejazdu.  Przejażdżkę zakończymy w Pierogarni Józefowskiej.

 

Chętnych, którzy chcą dołączyć do naszej grupy, serdecznie zapraszamy.

Wyjazd na trasę w niedzielę o 10-ej. Zbiórka przy Pierogarni Józefowskiej ul. T. Kościuszki 54.

Obowiązują zasady zawarte w oświadczeniu uczestnika rajdu – treść na naszej stronie.

 

                                                                                                                        Zapraszamy.

 

MTB i Józefowska Majówka Rowerowa

          Jak wcześniej zapowiadaliśmy, podczas  józefowskiej majówki miały miejsce ważne wydarzenia dotyczące rozwoju cyklizmu na Ziemi Józefowskiej.

 

          Po raz pierwszy w naszej gminie odbyły się zawody MTB i po raz setny JKR zorganizował rajd rowerowy. Sobotnie zawody MTB zgromadziły na starcie 120 zawodników z całej Polski. Organizatorem była fundacja ROZTOCZE EPIC. Trasa liczyła 35 km i prowadziła przez józefowskie kamieniołomy, szlakiem krawędziowym (pieszym) i „Singletrackiem Józefów”. Zawodnicy mieli do pokonania 2 okrążenia. Jako pierwszy linię mety, po godzinie i dwudziestu minutach, prowadząc przez większość trasy, pokonał Artur Kozak reprezentujący klub BSK Miód Kozacki”. Gratulacje dla zwycięzcy! A jeszcze większe dla organizatorów: Prezesów Fundacji: Tomasza Knapika i Piotra Magocha, za pomysł i wzorową jego realizację.

 

          W niedzielę, pierwszego maja, stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa poprowadziło już po raz setny, stu uczestników rajdu, trasami i szlakami rowerowymi Roztocza i Puszczy Solskiej. Były to: Green Velo i Centralny Szlak Rowerowy Roztocza oraz trasy rowerowe: do Florianki oraz Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Trasa rajdu, ze względu na ilość km – 75, kilka stromych podjazdów i piaszczysto - bagienny odcinek z Osuch do Fryszarki, była dosyć wymagająca. Dla uczestników nie stanowiło to problemu, bowiem zaprosiliśmy wytrawnych rowerzystów, zaprzyjaźnionych z JKR. Niektórzy z nich przyjechali ze swoimi dziećmi i wnukami, co widać na zdjęciach (w Galerii lub poniżej). We Floriance, poza podziwianiem koników polskich, uczestnicy rajdu mieli okazję wziąć udział w inauguracji Roku Aleksandry Wachniewskiej. W patio Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN, cykliści skorzystali z dłuższego odpoczynku, spożywając fasolówkę przygotowaną przez Spółdzielnię Socjalną Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych. Niezwykle miłą niespodziankę sprawił nam nasz wieloletni przyjaciel z rowerowych tras - Jan Zdzioch ze swoją trzypokoleniową rodziną, ofiarowując kawalerzystom spod znaku JKR własnoręcznie przygotowany słodki upominek z dedykacją. Podczas dalszej jazdy Tadeusz Grabowski przybliżył uczestnikom wiedzę na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Roztocza, historii bitwy pod Osuchami i Fryszarki.

 

          O 17:15 na metę, czyli do Pierogarni Józefowskiej, prowadzonej przez ww. spółdzielnię, dotarli lekko utrudzeni rajdowcy i posilili się pysznym jedzeniem. Następnie uczestniczyli w konkursie wiedzy o Roztoczu, gdzie można było wygrać cenne nagrody ufundowane przez Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” i Urząd Miejski w Józefowie. Bezcenną pomocą podczas przejazdu była asekuracja samochodu Nadleśnictwa Józefów, co jest już praktykowane od wielu lat, za co wszystkim Panom Nadleśniczym, którzy sprawowali tę funkcję w Nadleśnictwie Józefów w ciągu ostatnich 19 lat, serdecznie dziękujemy! Równie serdeczne podziękowania za 19 lat współpracy składamy na ręce Burmistrza Józefowa: p. Romana Dziury oraz Dyrektorów Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu i p. Beaty Zaśko – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.


                                                                                                                                  Zarząd JKR

 

         Zdjęcia:

                    - MTB

                    - Józefowska Majówka Rowerowa

 

„Józefowska Majówka Rowerowa” setny rajd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej

   To już setny rajd organizowany przez nasze stowarzyszenie. Zaczynaliśmy w 2003 r. Podczas naszych rajdów, które zajęły nam łącznie 146 dni (niektóre z rajdów były dwu, trzy lub czterodniowe), przejechaliśmy prawie 9 000 km, a udział w nich wzięło ok. 12 000 osób. Warto zauważyć, że byliśmy prekursorami grupowych wyjazdów rowerowych na Ukrainę. Wspólnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i Biurem Turystycznym QUAND, przy współpracy w latach 2007 i 2009 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Nadleśnictwem Józefów oraz gminami Józefów i Lubycza Królewska, odbyliśmy 7 wypraw na Ukrainę, startując zazwyczaj ze Zwierzyńca i pokonując podczas czterodniowych zmagań ponad 300 km.


   Pierwszego maja, podczas jubileuszowego rajdu, nie będziemy stawiać sobie tak wygórowanych wymagań, bo przejedziemy tylko 70 km  dość łatwą trasą.

 

   Rajd będzie jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras, w tym: Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Wzgórza Polak i Trasy Rowerowej do Florianki oraz szlaków pieszych: Krawędziowego i Ziemi Józefowskiej. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu, gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia.

 

   Termin i miejsce rajdu:
          • Termin: 1 maja 2022 roku,

   Miejsce rajdu:
          • Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A,

   Powiaty:
          • biłgorajski,
          • zamojski.

   REGION ROZTOCZE

Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji programu.
Uczestnicy rajdu: 100 osób.

 

Organizatorzy zapewniają:
   • posiłki: na trasie – w Zwierzyńcu i po zakończeniu przejazdu,
   • materiały informacyjne: informator „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe” i mapę „Józefów - Rowerowa Stolica Roztocza”,
   • konkurs wiedzy krajoznawczej i nagrody dla zwycięzców,
   • opiekę przewodnika i pilotów,
   • samochód i serwis techniczny,
   • ratownika medycznego.

 

Regulamin rajdu:
   • Nabór na rajd nie będzie prowadzony. Ze względu na jubileuszowy charakter rajdu zaprosiliśmy  doń osoby, z którymi współpracujemy od wielu lat. Liczbę uczestników rajdu, włącznie z organizatorami ustaliliśmy na 100 osób. Mamy świadomość, że nie wszystkich spośród naszych przyjaciół z rowerowych tras mogliśmy zaprosić i wyrażamy z tego powodu ubolewanie.
   • Uczestników rajdu prosimy o zgłoszenie się do punktu informacji Turystycznej w Józefowie - przed startem w godzinach 9:15 - 9:50 , celem rejestracji.
   • Udział w rajdzie jest bezpłatny.
   • W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o informację!!!
   • Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
   • Uczestnik rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower i dętkę zapasową.
   • Przypominamy również, że uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną, a stan zdrowia pozwala mu wziąć w nim udział.
   • Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
   • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

                              Szczegółowe informacje tutaj ->

 

                              Mapa rajdu (wizualizacja trasy) ->

 

   Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl w zakładce TURYSTYKA przedstawiona jest baza noclegowa gminy Józefów.

 

                                                                                                                        Zarząd JKR

 

Termin walnego zgromadzenia

          Ustala się termin walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego JKR na 26 marca (sobota) godzina:


    - 17:00 - pierwszy termin;
    - 17:30 - drugi termin.

                                                                                                              Zarząd JKR

 

Zmiana terminu walnego zgromadzenia.

          Informujemy, że planowane walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze członków stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa nie odbędzie się w planowanym terminie, tj. 19 marca, z przyczyn tzw. obiektywnych.


          Informację o nowym terminie podamy niezwłocznie po jego ustaleniu.


                                                                                                                                  Zarząd JKR