Aktualności

„Józefowska Majówka Rowerowa” 30.04.2023 r.

          To już sto piąty rajd organizowany przez nasze stowarzyszenie. Tym razem udamy się śladami Powstania Styczniowego w 160 rocznicę od jego wybuchu. Dotrzemy do Kobylanki, w okolicach której w dniach 1-6 maja 1863 r. rozgrywała się jedna z największych bitew powstania. Rajd będzie jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras, w tym: Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego oraz szlaków pieszych: Krawędziowego i Szumów. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu, gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia.

 

1. Główny organizator:
• Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa, ul. T. Kościuszki 37, 23-460 Józefów.
Rajd odbędzie się w ramach oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym zatwierdzonej i finansowanej przez Gminę Józefów. Pomoc przy realizacji rajdu zadeklarowało Nadleśnictwo Józefów, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych.

 

2. Cele rajdu:
• popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej, aktywnej i ekologicznej formy uprawiania turystyki,
• popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza,
• przypomnienie wydarzeń historycznych na Roztoczu – Powstanie Styczniowe 1863 r.,
• popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza i Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
• zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
• popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
• w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
• zaktywizowanie społeczności Roztocza.

 

3. Termin i miejsce rajdu:
• Termin: 30 kwietnia (niedziela) 2023 r.
• Miejsce rajdu:
Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A, 
Powiaty: biłgorajski, tomaszowski, lubaczowski.
REGION ROZTOCZE
Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
• Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji programu.
• Uczestnicy rajdu: 100 osób.


Program rajdu:
NIEDZIELA – 30 kwietnia

9:15 - 9:55 – rejestracja uczestników rajdu,
10:00 – powitanie uczestników i omówienie trasy rajdu,
10:15 – wyjazd na trasę: Józefów – Fryszarka - Borowe Młyny – Kobylanka – Ruda Różaniecka - rez. „Nad Tanwią” - Błudek – Hamernia - Józefów -  60 km, w tym 40 km asfaltem. Trasa prawie w całości przebiega lasami Puszczy Solskiej.
10:40 – Fryszarka (7 km) – krótki odpoczynek,
11:30 – Borowe Młyny (18 km) -  krótki odpoczynek,
12:30 - Kobylanka (24 km) – prelekcja o bitwie Powstania Styczniowego,
14:00 – w rez. „Nad Tanwią” (40 km) – przekąska i czas relaksu,
14:45 – powrót do Józefowa Szlakiem Geoturystycznym Roztocza Środkowego, Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej i Green Velo oraz szlakiem krawędziowym,
16:30 – 60 km - zakończenie rajdu posiłkiem w Pierogarni Józefowskiej.

 

Organizatorzy zapewniają:
• posiłki: na trasie – przy rezerwacie Nad Tanwią i po zakończeniu przejazdu,
• materiały informacyjne: informator „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe” i Magiczne Roztocze,
• opiekę przewodnika i pilotów,
• samochód i serwis techniczny,
• ratownika medycznego.

 

Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły ze względu na trudne odcinki terenowe i przewidywane średnie tempo ok. 18 km/h.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przesłanie zgłoszenia w nim udziału i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej JKR: www.jkr.org.pl
•  Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com
• W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, wiek oraz miejscowość zamieszkania.
• Termin składania zgłoszeń upływa wprawdzie 27 kwietnia - godz. 14:00, ale widząc z jakim zainteresowaniem rajd jest oczekiwany, nabór chętnych raczej potrwa bardzo krótko, bo do wyczerpania wolnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. Listy rezerwowej nie przewidujemy.
W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o informację !!!
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych; dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl lub na stronie www.roztocze.ejozefow.pl - przedstawione są miejsca noclegowe w Gminie Józefów.

 

          Mapa przedstawiająca trasę rajdu (tutaj).

                                                                                                              Zapraszamy.

 

<< Wróć do poprzedniej strony