Aktualności

Kolumna św. Józefa – patrona Józefowa stanęła na rynku w Józefowie

    W 300. rocznicę lokowania miasta przez Tomasza Józefa Zamoyskiego na rynku w Józefowie stanęła kolumna św. Józefa - patrona Józefowa, upamiętniająca to wydarzenie i  założyciela miasta.

   Od pomysłu do jego realizacji upłynęło prawie półtora roku. Inicjatorem budowy kolumny był Burmistrz Józefowa Roman Dziura. Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa (JKR) wsparła go, opracowując wniosek grantowy przy współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Józefowie (UM). Umowa partnerska między JKR a UM w tym zakresie, została zawarta 29.06.2022 r. Liderem projektu był JKR.

   12.07.2022 r. do Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” (LGD) złożono wniosek o dofinansowanie budowy kolumny w ramach naboru dla zakresu tematycznego „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”, który po pozytywnym zaopiniowaniu uchwałą Rady LGD z 5 września 2022 r. został wybrany do dofinansowania, i przekazany 09.09.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do kolejnej weryfikacji.

   Ww. wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – tytuł operacji „Budowa kolumny św. Józefa w Józefowie”,  rozpatrzono pozytywnie, co skutkowało tym, że 14.03.2023 r. została zawarta  umowa między Zarządem Województwa Lubelskiego a JKR, o przyznaniu pomocy finansowej.

   Po zagwarantowaniu środków na budowę kolumny ogłoszono na jej wykonanie przetarg, który wygrała firma „Wojciech Mendzelewski Pro-Art.”. Właściciel firmy, Wojciech Mendzelewski pracuje w Katedrze Rzeźby i Ceramiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i jest dobrze znany społeczności Józefowa. Od wielu lat, w okresie wakacyjnym,  prowadzi w Józefowie plenery rzeźbiarskie, podczas których jego studenci  rzeźbią  w bryłach kamiennych pozyskanych z józefowskich kamieniołomów. Efekt plenerów można podziwiać m.in. na rynku,  gdzie znajduje się 9 rzeźb. Warto dodać, że józefowska fontanna, która fascynuje oryginalnością, też jest dziełem dr hab. Wojciecha Mendzelewskiego. Mamy nadzieję, że również kolumna wzbudzi w mieszkańcach Józefowa i osobach go odwiedzających pozytywne emocje.

 

   W załączeniu zdjęcia będące ilustracją ww. informacji.


                                                                                                                                  Robert Rabiega

 

<< Wróć do poprzedniej strony