Aktualności

Podsumowanie 2023 r.

    Rok 2023 r. był bardzo udany dla JKR i szczególny ze względu na nasz jubileusz 20-lecia. Zorganizowaliśmy: 6 rajdów rowerowych, wyjazd grupy członków JKR na Słowację, konferencję „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”, wykonaliśmy projekt grantowy „5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”, opracowaliśmy mapę „Promocja turystyki rowerowej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza” i sfinalizowaliśmy umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie budowy kolumny patrona Józefowa.


    Sezon 2023, jak zwykle rozpoczęliśmy, organizując Józefowską Majówkę Rowerową. Rajd odbył się w ramach oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym zatwierdzonej i finansowanej przez gminę Józefów. Pomocy przy realizacji rajdu udzieliło Nadleśnictwo Józefów, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych. Motywem przewodnim rajdu była 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Jego uczestnicy – 100 osób, przejechali 60 km przez bardzo atrakcyjną turystycznie część Roztocza i Puszczy Solskiej, docierając do miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym.

    W przeddzień rajdu odbyły się drugie zawody MTB zorganizowane przez Fundację ROZTOCZE EPIC MTB MARATON. Trasa wytyczona była przez józefowskie kamieniołomy i Singletrack.


    W dniach 22 – 29 lipca przebywaliśmy w tzw. Małych Karpatach na Słowacji, gdzie poznawaliśmy trasy rowerowe i infrastrukturę związaną z turystyką rowerową tego regionu, Bratysławy, Wiednia oraz na trasie od Wiednia do Bratysławy wzdłuż rzeki Dunaj.


    12. sierpnia - po raz 11. koordynowaliśmy przebieg EKOrajdu w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej, którego MOK w Józefowie jest pomysłodawcą i organizatorem.


    20. sierpnia - koordynowaliśmy przebieg rajdu „Szlakiem Green Velo po Roztoczu”, organizatorem którego było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”.  Rajd był elementem realizacji projektu współpracy pt. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarze partnerskich LGD” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


    3. września - wzięliśmy udział w „XVIII Rajdzie gwiaździstym na wzgórze Polak” upamiętniającym zwycięską bitwę powstańców Powstania Styczniowego. Rajd jest organizowany przez PTTK O/Biłgoraj, RPN i gminę Tereszpol, sponsorowany przez AMBRĘ S.A. Co roku bierzemy w nim udział jako współorganizatorzy, prowadząc grupę rowerzystów z Józefowa.


    14. września - zakończyliśmy projekt „5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”, który został zrealizowany dzięki otrzymanej dotacji w ramach konkursu małych dotacji Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Środki finansowe przeznaczone były zgodnie  z wnioskiem na zakup komputera rowerowego Garmin Edge 1040, który wykorzystano do pomiaru tras. Pomiar jest dostępny poprzez kliknięcie w link. Link do każdej z tras podany jest na stronie www.jkr.otrg.pl – aktualności – „Propozycja 5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”.


    7. października - zorganizowaliśmy konferencję, która  była częścią projektu realizowanego przez grupę nieformalną Józefowską Husarię Rowerową wraz z JKR jako patronem grupy nieformalnej. Projekt był realizowany dzięki dotacji otrzymanej w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem  zadania było Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze. Tytuł projektu: „Promocja turystyki rowerowej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza”. Poza konferencją projekt zakładał wydanie mapy  promującej turystykę rowerową na Roztoczu i jego dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe oraz organizację rajdu rowerowego. Na konferencji m.in. zaprezentowano dokonania JKR w czasie 20 lat swojej działalności.


    8. października – rajd  „Puszczą Solską – rodzinnie i nie tylko” w ramach realizacji ww. projektu. W rajdzie wykorzystano trasę jednej z pięciu  wycieczek rowerowych proponowanych w projekcie „5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”.


    11. listopada – „Rajd Niepodległości”, jak  co roku od 2016 r., 11 listopada w rocznicę odzyskania Niepodległości organizujemy rajd, dobierając tak trasy, by odwiedzić jak najwięcej miejsc pamięci. „Rajd Niepodległości” był już naszym 110. rajdem.

    23. listopada – Na rynku w Józefowie stanęła kolumna św. Józefa patrona miasta w 300. rocznicę jego lokowania przez Tomasza Józefa Zamoyskiego, upamiętniająca to wydarzenie
i założyciela miasta. JKR pozyskał znaczną część środków finansowych na jej budowę. Szczegółowa informacja na ten temat ukazała się 30.11. w aktualnościach JKR i na stronie gminy Józefów.


2023 - 6 rajdów, 439 osób, 286 km

  • 30 IV - „Józefowska Majówka Rowerowa”  (100 osób, 60 km).
  • 12 VIII – „EKO rajd” (44 osoby, 55 km).
  • 20 VIII – „Szlakiem Green Velo po Roztoczu” (54 osoby, 57 km).
  • 3 IX – „ XVIII Rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” –  (200 osób, 43 km).
  • 8 X – „Puszczą Solską – rodzinnie i nie tylko” (30 osób, 30 km).
  • 11 XI -„Rajd Niepodległości” - (11 osób, 41 km).

 

STATYSTYKA: w ciągu 20 lat działalności zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy 110 rajdów rowerowych, w tym 7 międzynarodowych, w których wzięło udział 12 612 osób, przejechaliśmy podczas nich 9 355 km.

 

          W zał. zdjęcia ilustrujące tegoroczne wydarzenia.

 

<< Wróć do poprzedniej strony