Aktualności

Raport z „Rajdu Niepodległości”

    Niekorzystne prognozy pogody spowodowały, że tylko 11 osób wzięło udział w „Rajdzie Niepodległości”, który odbył się 11 listopada. Organizatorem rajdu było stowarzyszenie  Józefowska Kawaleria Rowerowa (JKR).

    Rajd był jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasę, o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych poprowadzono tak, by dotrzeć do jak największej ilości miejsc pamięci narodowej. Uczestnicy rajdu jechali z Józefowa przez Siedliska, Hamernię, Nowiny, Błudek, Maziarze, Fryszarkę, „Okopaną Linią”, drogą wojewódzką nr 849, przez kamieniołomy do Józefowa. Trasa liczyła  41,46 km. 

    Przy czternastu miejscach pamięci usytuowanych na trasie przejazdu uczestnicy rajdu oddali hołd bohaterom walk o niepodległość, stawiając symboliczne znicze. Przy każdym z nich, Kazimierz Wancisiewicz – członek zarządu JKR i niżej podpisany starali się przekazać wiedzę na temat wydarzeń, którym dany pomnik, tablica, krzyż  czy grób jest poświęcony. Oto wykaz miejsc pamięci narodowej, do których uczestnicy rajdu dotarli:
1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
2. pomnik Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Józefowie,
3. groby: rodziny Bartoszewskich i Hieronima Miąca ps. „Korsarz” na cmentarzu w Józefowie,
4. pomnik poległych partyzantów w Siedliskach,
5. pomnik por. Jana Leonowicza ps.”Burta” w Nowinach,
6. pomnik pomordowanych partyzantów w Błudku,
7. pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami,
8. pomnik upamiętniający obóz oddziału „Groma”,
9. tablice „Żołnierzy Podziemia” we Fryszarce,
10. pomnik Hieronima Miąca ps. „Korsarz”,
11. pomnik Mieczysława Romanowskiego i  bohaterów Powstania Styczniowego,
12. krzyż pamięci Józefa Kudełki i Miszki Tatara,
13. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów.

 

   Zdjęcia ilustrujące miejsca pamięci i przejazd uczestników rajdu w załączeniu (tutaj).
Link, by zobaczyć przebieg trasy


                                                                                                                        Robert Rabiega

 

<< Wróć do poprzedniej strony