Aktualności

Sprawozdanie z rajdu rowerowego „Szlakiem Green Velo po Roztoczu”.

    „Szlakiem Green Velo po Roztoczu” – rajd rowerowy o tym tytule to nazwa jednodniowej imprezy rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, która odbyła się na terenie gminy Józefów
i w niewielkiej części gminy Tereszpol i Roztoczańskiego Parku Narodowego 20 sierpnia 2023 r. Miejscem startu był rynek w Józefowie, a mety – parking przy Pierogarni Józefowskiej. Trasa rajdu poprowadzona była z wykorzystaniem Szlaku Green Velo, Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza i Trasy rowerowej do Florianki – w zał. mapa trasy.
Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu, ul. Peowiaków 92, a jego wykonawcą, wybranym w ramach zapytania ofertowego, Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa z siedzibą przy ul. Kościuszki 37 w Józefowie.
Rajd był elementem realizacji projektu współpracy pt. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarze partnerskich LGD” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
    W rajdzie wzięło udział 54 osoby. Każdy z uczestników rajdu podczas przejazdu otrzymał 0,5 litra wody, w połowie trasy skosztował lokalnego przysmaku, a na zakończenie zjadł ciepły posiłek. Pilot rajdu prowadził jego uczestników zaplanowaną trasą, robiąc zdjęcia w najciekawszych miejscach; koordynatorzy – instruktorzy turystyki rowerowej, dbali o bezpieczeństwo przejazdu, zabezpieczając niebezpieczne miejsca przejazdu. Również nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwał ratownik medyczny, mechanik rowerowy i samochód techniczny jadący na końcu peletonu. Przewodnik rajdu, będący doświadczonym przewodnikiem turystyki rowerowej, prowadził część edukacyjną, informując uczestników rajdu o odwiedzanych miejscach.

    Były to:

  • Florianka ze stajenną hodowlą konika Polskiego i owcy odmiany uhruskiej, ścieżką dendrologiczną i krajobrazową oraz Izbą Leśną z wystawą etnograficzną,
  • Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN w Zwierzyńcu,
  • Górecko Kościelne, zapoznanie rowerzystów z atrakcjami miejscowości: modrzewiowym kościołem z 1768 r., aleją pomnikowych dębów, kapliczką na wodzie.

Rajd można nazwać wielopokoleniowym, bowiem najmłodszy uczestnik miał 4 lata (jechał w wózku), a najstarszy 77.


    Cele rajdu zostały lub w najbliższym czasie będą zrealizowane. Są to:
1. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
2. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza, w szczególności szlaku „Green Velo ” i Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu,
3. zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
4. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej,
5. popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
6. w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
7. zaktywizowanie społeczności Roztocza,
8. promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD „Nasze Roztocze”,
9. promocja obszaru LGD jako idealnego do  uprawiania turystyki rowerowej.

 

    Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział, zdyscyplinowanie
i podporządkowanie się przyjętym zasadom. Zdjęcia z rajdu do obejrzenia tutaj.


                                                                                                                        Robert Rabiega

 

<< Wróć do poprzedniej strony