Aktualności

Sprawozdanie z rajdu rowerowego „Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”.

    Rajd rowerowy Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu to nazwa jednodniowej imprezy rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, która odbyła się na terenie Roztocza Środkowego 25 września 2022 r. Miejscem startu i mety był  rynek w Józefowie. Trasa rajdu poprowadzona w większości zgodnie z przebiegiem Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego, (pierwsze 5 km).


    Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu, ul. Peowiaków 92, a jego wykonawcą, wybranym w ramach zapytania ofertowego, Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa z siedzibą w Józefowie – 23-460, ul. Kościuszki 37.


    Rajd odbył się w ramach operacji własnej pt. „Aktywnie na Naszym Roztoczu” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

    W rajdzie wzięło udział 62 osoby. Każdy z uczestników rajdu podczas przejazdu otrzymał 0,5 litra wody, w połowie trasy skosztował lokalnego przysmaku, a na zakończenie zjadł obiad.  Pilot rajdu prowadził jego uczestników zaplanowaną trasą, robiąc zdjęcia w najciekawszych miejscach; koordynatorzy – instruktorzy turystyki rowerowej, dbali o bezpieczeństwo przejazdu, zabezpieczając niebezpieczne miejsca przejazdu. Również nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwał ratownik medyczny, mechanik rowerowy i samochód techniczny jadący na końcu peletonu. Przewodnik rajdu, będący doświadczonym przewodnikiem turystyki rowerowej, prowadził część edukacyjną, informując uczestników rajdu o odwiedzanych miejscach. Były to:

  • Pomnik przyrody nieożywionej – źródła rzeki Nepryszki,
  • Pracownia kamieniarza-rzeźbiarza  Jana Pastuszka,
  • Pomnik przyrody nieożywionej wzgórze Kamień,
  • Pomnik przyrody nieożywionej – źródła rzeki Sopot
  • Rezerwat „Czartowe Pole”
  • Fryszarka – miejsce pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, a do XVIII wieku - wytopu surówki żelaza z rud darniowych.

    Na zakończenie rajdu przewodnik poprowadził konkurs wiedzy o Roztoczu, w którym jego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Rajd można nazwać wielopokoleniowym, bowiem najmłodszy uczestnik miał 11 lat, a najstarszy 70.

    Cele rajdu zostały, lub w najbliższym czasie, będą zrealizowane. Są to:
1. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
2. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza w szczególności „Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”,
3. zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
4. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej,
5. popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
6. w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
7. zaktywizowanie społeczności Roztocza,
8. promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD „Nasze Roztocze”,
9. promocja obszaru LGD jako idealnego do  uprawiania turystyki rowerowej.

 

    Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział, zdyscyplinowanie i podporządkowanie się przyjętym zasadom. Zdjęcia z rajdu, niżej podpisanego, są do obejrzenia w galerii zdjęć na stronie:www.jkr.org.pl.

 

                                                                                                              Robert Rabiega

 

 

<< Wróć do poprzedniej strony