Aktualności

XI EKOrajd rowerowy

XI EKOrajd rowerowy

  • Termin rajdu:
          -12 sierpnia (sobota)

  • START i META RAJDU:
          - Boisko przy Szkole Podstawowej w Józefowie – ul. Górnicza 21.

  • Harmonogram rajdu:

14:00 – wyjazd na trasę: Józefów –  Fryszarka – Maziarze - Olchowiec  – Borowiec – Borowe Młyny – Maziarze – rez. „Czartowe Pole” – Pardysówka – Józefów -  ok. 55 km. Trasa łatwa, przebiegająca prawie w całości lasami Puszczy Solskiej, ale liczba km wymaga od uczestników dobrego przygotowania kondycyjnego.
18:00 – zakończenie rajdu i posiłek regeneracyjny.

 

Mapa z przebiegiem trasy

 

EKOrajd rowerowy organizowany jest już po raz jedenasty w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej.
Jego organizatorami są: Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa i Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie.

 

Organizatorzy zapewniają:
  • posiłek po zakończeniu przejazdu,
  • opiekę przewodnika i pilotów podczas rajdu.

 

Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły ze względu na ilość km i przewidywane średnie tempo ok. 20 km/h.
• Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przybycie na miejsce startu przed godziną 14:00. Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej JKR: www.jkr.org.pl.
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych;
dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

<< Wróć do poprzedniej strony