Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

          Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą Aranżacja źródliska w Józefowie-Morgach – etap I.

Wszelkie informacje dostępne w poniższych załącznikach.

          1. Zapytanie ofertowe.
          2. Formularz ofertowy - zał 1
          3. Wzór umowy - zał 2
          4. Oświadczenie wykonawcy - zał 3
          5. Projekt budowlany - zał 4
          6. Przedmiar robót - zał 5

 

Wykonawca wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu. Protokół z otwarcia ofert z dnia 12.05.2020 r.:
 - Protokół 

 

<< Wróć do poprzedniej strony