Aktualności

Rajd Rowerowy "TRASĄ ROWEROWĄ ZIEMI JÓZEFOWSKIEJ NA ROZTOCZU" 25.09.2022 r.

        Rajd rowerowy Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym.

      Uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania dystans ok. 40 km. Blisko połowa trasy przebiega drogami terenowymi dlatego też zaleca się rower typu MTB, trekking lub gravel. Na rajd organizatorzy zapraszają wszystkie osoby, które czują się na siłach pokonać wyzwania trasy.

        Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92. Wykonawcą rajdu jest Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa z siedzibę w Józefowie  przy ul. T. Kościuszki 37.

    Regulamin Rajdu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl i Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa www.jkr.org.pl (tutaj).

        Szczegółowe informacje o rajdzie można uzyskać pod numerem telefonu 510 203 858 w godzinach pracy Biura LGD, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

 

                    Mapa trasy rowerowej (tutaj).

                                                                                                              Zapraszamy!

 

Raport z XVII Ogólnopolskiego Gwiaździstego Rajdu Rowerowego

     XVII Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy zorganizowany celem uczczenia powstańców z 1863 r. zgromadził na Wzgórzu Polak ponad 300 rowerzystów, którzy startowali z: Biłgoraja, Józefowa, Szczebrzeszyna, Tereszpola, Zamościa i Zwierzyńca.

    Głównym sponsorem rajdu jest od 17 lat AMBRA S.A., a współorganizatorem m.in. stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa. 32 kilometrowa trasa z Józefowa  wiodła malowniczym odcinkiem Puszczy Solskiej do Bukownicy, po czym wznosiła się po pagórkowatym terenie, aż  do Wzgórza Polak.

   Z Józefowa wystartowały 32 osoby, większość stanowili Józefowianie, ale było też 5 osób z Tomaszowa Lubelskiego i dwie z Tych. Przy pomniku poświęconym Bohaterom Powstania Styczniowego złożono wiązanki kwiatów. Miała też tu miejsce prezentacja obozowiska powstańczego, a prelekcję na temat zwycięskiej bitwy, która toczyła się w tych okolicach 3 września 1863 r., wygłosił Tadeusz Grabowski.

   Każdy z uczestników rajdu otrzymał pamiątkowy bidon i miał okazję zjeść smaczny posiłek, by nabrać sił na drogę powrotną, która w przypadku grupy z Józefowa wiodła przez Zwierzyniec, Floriankę, Górecko Stare i Brzeziny – łącznie 25 km.


          W załączeniu zdjęcia z przejazdu grupy z Józefowa.

                                                                                                                        Robert Rabiega

 

XVII Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy Wzgórze Polak


Plakat

Rajd odbędzie się 4 września. Jak co roku - od szesnastu lat, uczestnicy rajdu mogą startować z: Biłgoraja, Józefowa, Szczebrzeszyna, Tereszpola, Zwierzyńca i Zamościa.

Z Józefowa, trasa wytyczona jest  przez: Brzeziny, Górecko Kościelne, Bukownicę, Tereszpol do wzgórza Polak. Liczy 34 km (w jedną stronę), z czego połowa przebiega drogami gruntowymi, w związku z tym zaliczyć ją można do wymagających. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać ze sobą niezbędne akcesoria rowerowe – w tym zapasowa dętkę, bowiem nie będzie z nami jechał serwis techniczny. 


Start uczestników rajdu z rynku w Józefowie o godzinie 9:15.


Zapisy  (dotyczy osób, które zdecydują się na start w Józefowie),  przyjmuje Robert Rabiega, 


     Zapisy prowadzone będą do 2 września, do godz. 14:00. Opłata wpisowa wynosi 10 zł. Pobierana będzie przy rejestracji w dniu rajdu, na rynku od godziny 8:45,
z przeznaczeniem na posiłek, ubezpieczenie i pamiątkowe gadżety.

 

Serdecznie zapraszamy.


                                                                                                                        Zarząd JKR

 

„Na skraju Roztocza” 30.07.2022

Sprawozdanie z  rajdu rowerowego  „Na skraju Roztocza” Trasą Rowerową Gminy Zamość”.

 

          „Na skraju Roztocza” – rajd rowerowy o tej nazwie Trasą Rowerową Gminy Zamość to nazwa jednodniowej imprezy rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, która odbyła się na terenie gminy Zamość 30 lipca 2022 r. Miejscem startu i mety był plac przy Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu. Trasa wycieczki rowerowej poprowadzona była z wykorzystaniem istniejącej już Trasy Rowerowej Gminy Zamość – w zał. mapa trasy.

 

          Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu, ul. Peowiaków 92, a jego wykonawcą, wybranym w ramach zapytania ofertowego, Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa z siedzibą w Józefowie – 23-460, ul. Kościuszki 37.


          Rajd odbył się w ramach operacji własnej pt. „Aktywnie na Naszym Roztoczu” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.


          W rajdzie wzięło udział 51 osób. Każdy z uczestników rajdu podczas przejazdu otrzymał 0,5 litra wody, w połowie trasy skosztował lokalnego przysmaku, a na zakończenie zjadł obiad.  Pilot rajdu prowadził jego uczestników zaplanowaną trasą, robiąc zdjęcia w najciekawszych miejscach; koordynatorzy – instruktorzy turystyki rowerowej, dbali o bezpieczeństwo przejazdu, zabezpieczając niebezpieczne miejsca przejazdu. Również nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwał ratownik medyczny, mechanik rowerowy i samochód techniczny jadący na końcu peletonu. Przewodnik rajdu, będący doświadczonym przewodnikiem turystyki rowerowej, prowadził część edukacyjną, informując uczestników rajdu o odwiedzanych miejscach.
   Były to:

 • Pomnik Powstania Zamojskiego w Wólce Wieprzeckiej,
 • Wieża widokowa w Wierzchowinach z charakterystyką przyległego terenu,
 • Rezerwat „Hubale”,
 • Biała Góra,
 • Kapliczka św. Romana,
 • Centrum Geoturystyczne.
   

          Na zakończenie rajdu przewodnik poprowadził konkurs wiedzy o Roztoczu, w którym jego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Rajd można nazwać wielopokoleniowym, bowiem najmłodszy uczestnik miał 8 lat, a najstarszy 70.
Cele rajdu zostały, lub w najbliższym czasie, będą zrealizowane. Są to:

 1. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
 2. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza i Zamojszczyzny w szczególności „Trasy Rowerowej Gminy Zamość”,
 3. zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze i Gminę Zamość,
 4. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej,
 5. popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
 6. w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu i w gminie Zamość,
 7. zaktywizowanie społeczności Roztocza i Gminy Zamość,
 8. promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD „Nasze Roztocze”,
 9. promocja obszaru LGD jako idealnego do  uprawiania turystyki rowerowej.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział, zdyscyplinowanie
i podporządkowanie się przyjętym zasadom.

Zdjęcia z rajdu, niżej podpisanego, są do obejrzenia w galerii zdjęć.

 


                                                                                                                        Robert Rabiega

 

Wycieczki – rowerem i nordic walking po Roztoczu podczas wakacji w każdą niedzielę

          Informujemy, że od pierwszej niedzieli lipca (3 lipca), co tydzień przez okres wakacji, z inicjatywy Burmistrza Józefowa, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie (MOK) oferuje turystom i mieszkańcom gminy Józefów wycieczki rowerowe i nordic walking po Roztoczu.

          Przewodnikami wycieczek będą doświadczeni instruktorzy turystyki rowerowej ze stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa (JKR) oraz instruktor nordic walking.


Informacje organizacyjne dla uczestników:

 • Warunkiem przeprowadzenia wycieczki jest zgłoszenie się na nią przynajmniej 7 osób. W przypadku wycieczki rowerowej, ze względu na przepisy o ruchu drogowym,  ustala się także limit maksymalnej liczby uczestników - do 15 osób.
 • Zgłoszenia prosimy dokonać do soboty w przeddzień wycieczki, do godziny 12-ej, na adres e-mail – it@ejozefow.pl lub telefonicznie – 84 68 79 669.
 • Zgłoszenie się na wycieczkę jest jednocześnie:
  - oświadczeniem uczestnika, że jego stan zdrowia pozwala na udział w wycieczce,
  - wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  - oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą Rodo http://jkr.org.pl/index.php?id=rodo.
 • Minimalna ilość kilometrów do pokonania:
  - 25 km - w przypadku wycieczki rowerowej,
  - 7 km – nordic walking.
 • 10:00  -  wyjazd i wymarsz na trasy wycieczek,
 • Miejsce startu i mety wycieczek -  parking przy pawilonie józefowskiej Informacji Turystycznej ul. T. Kościuszki 37A.
 • Uczestnicy wycieczek   biorą w nich udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
 • Uczestnicy wycieczek rowerowych powinni posiadać sprawny rower,  dętkę zapasową, kask oraz napój.

 

UDZIAŁ w WYCIECZKACH JEST BEZPŁATNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

                                                                                                              (-)  Beata Zaśko - Dyrektor MOK
                                                                                                                               i Zarząd JKR

 

Raport z wycieczki rowerowej „Śladami bitwy pod Osuchami”

Ziemianka „Wira” przy szkole podoficerskiej Armii Krajowej, Szpital Polowy 665, cmentarz żołnierski z I wojny światowej i Osuchy – taki był przebieg naszej niedzielnej wycieczki rowerowej „Śladami bitwy pod Osuchami”, co dokumentujemy zdjęciami (tutaj).

 

 

Śladami bitwy pod Osuchami

Z okazji 78 rocznicy bitwy pod Osuchami, członkowie JKR wybierają się na przejażdżkę rowerową z zamiarem dotarcia do miejsc związanych z tą bitwą. Odwiedzimy m.in. ziemiankę „Wira”, „Szpital Polowy 665” i Osuchy.

Trasa liczyć będzie ok. 40 km (połowa po tzw. terenie) - w zał. mapka z trasą przejazdu.  Przejażdżkę zakończymy w Pierogarni Józefowskiej.

 

Chętnych, którzy chcą dołączyć do naszej grupy, serdecznie zapraszamy.

Wyjazd na trasę w niedzielę o 10-ej. Zbiórka przy Pierogarni Józefowskiej ul. T. Kościuszki 54.

Obowiązują zasady zawarte w oświadczeniu uczestnika rajdu – treść na naszej stronie.

 

                                                                                                                        Zapraszamy.

 

MTB i Józefowska Majówka Rowerowa

          Jak wcześniej zapowiadaliśmy, podczas  józefowskiej majówki miały miejsce ważne wydarzenia dotyczące rozwoju cyklizmu na Ziemi Józefowskiej.

 

          Po raz pierwszy w naszej gminie odbyły się zawody MTB i po raz setny JKR zorganizował rajd rowerowy. Sobotnie zawody MTB zgromadziły na starcie 120 zawodników z całej Polski. Organizatorem była fundacja ROZTOCZE EPIC. Trasa liczyła 35 km i prowadziła przez józefowskie kamieniołomy, szlakiem krawędziowym (pieszym) i „Singletrackiem Józefów”. Zawodnicy mieli do pokonania 2 okrążenia. Jako pierwszy linię mety, po godzinie i dwudziestu minutach, prowadząc przez większość trasy, pokonał Artur Kozak reprezentujący klub BSK Miód Kozacki”. Gratulacje dla zwycięzcy! A jeszcze większe dla organizatorów: Prezesów Fundacji: Tomasza Knapika i Piotra Magocha, za pomysł i wzorową jego realizację.

 

          W niedzielę, pierwszego maja, stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa poprowadziło już po raz setny, stu uczestników rajdu, trasami i szlakami rowerowymi Roztocza i Puszczy Solskiej. Były to: Green Velo i Centralny Szlak Rowerowy Roztocza oraz trasy rowerowe: do Florianki oraz Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Trasa rajdu, ze względu na ilość km – 75, kilka stromych podjazdów i piaszczysto - bagienny odcinek z Osuch do Fryszarki, była dosyć wymagająca. Dla uczestników nie stanowiło to problemu, bowiem zaprosiliśmy wytrawnych rowerzystów, zaprzyjaźnionych z JKR. Niektórzy z nich przyjechali ze swoimi dziećmi i wnukami, co widać na zdjęciach (w Galerii lub poniżej). We Floriance, poza podziwianiem koników polskich, uczestnicy rajdu mieli okazję wziąć udział w inauguracji Roku Aleksandry Wachniewskiej. W patio Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN, cykliści skorzystali z dłuższego odpoczynku, spożywając fasolówkę przygotowaną przez Spółdzielnię Socjalną Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych. Niezwykle miłą niespodziankę sprawił nam nasz wieloletni przyjaciel z rowerowych tras - Jan Zdzioch ze swoją trzypokoleniową rodziną, ofiarowując kawalerzystom spod znaku JKR własnoręcznie przygotowany słodki upominek z dedykacją. Podczas dalszej jazdy Tadeusz Grabowski przybliżył uczestnikom wiedzę na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Roztocza, historii bitwy pod Osuchami i Fryszarki.

 

          O 17:15 na metę, czyli do Pierogarni Józefowskiej, prowadzonej przez ww. spółdzielnię, dotarli lekko utrudzeni rajdowcy i posilili się pysznym jedzeniem. Następnie uczestniczyli w konkursie wiedzy o Roztoczu, gdzie można było wygrać cenne nagrody ufundowane przez Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” i Urząd Miejski w Józefowie. Bezcenną pomocą podczas przejazdu była asekuracja samochodu Nadleśnictwa Józefów, co jest już praktykowane od wielu lat, za co wszystkim Panom Nadleśniczym, którzy sprawowali tę funkcję w Nadleśnictwie Józefów w ciągu ostatnich 19 lat, serdecznie dziękujemy! Równie serdeczne podziękowania za 19 lat współpracy składamy na ręce Burmistrza Józefowa: p. Romana Dziury oraz Dyrektorów Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu i p. Beaty Zaśko – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.


                                                                                                                                  Zarząd JKR

 

         Zdjęcia:

                    - MTB

                    - Józefowska Majówka Rowerowa