Aktualności

XVIII Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy na Wzgórze Polak

Plakat Wzgórze PolakRajd odbędzie się 3 września. Jak co roku - od siedemnastu lat, uczestnicy rajdu mogą startować z: Biłgoraja, Józefowa, Szczebrzeszyna, Tereszpola, Zwierzyńca i Zamościa.

Z Józefowa, trasa wytyczona jest przez: Brzeziny, Górecko Stare,  Tereszpol, Szozdy do wzgórza Polak. Liczy ok. 23 km (w jedną stronę), z czego 19 km asfaltem. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać ze sobą niezbędne akcesoria rowerowe – w tym zapasowa dętkę, bowiem nie będzie z nami jechał serwis techniczny. 


Start uczestników rajdu z rynku w Józefowie o godzinie 9:15.
Zapisy (dotyczy osób, które zdecydują się na start w Józefowie), przyjmuje Robert Rabiega, e-mail: robert.rabiega@ejozefow.pl,tel. w godz. 8:00-15:00 – 84 68 79 664.

Zapisy prowadzone będą do 1 września, do godz. 14:00. Opłata wpisowa wynosi 10 zł. Pobierana będzie przy rejestracji w dniu rajdu, na rynku od godziny 8:45, z przeznaczeniem na posiłek, ubezpieczenie i pamiątkowe gadżety.

                                                                      

                                                                                                               Serdecznie zapraszamy.
                                                                                                   Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej

 

Sprawozdanie z rajdu rowerowego „Szlakiem Green Velo po Roztoczu”.

    „Szlakiem Green Velo po Roztoczu” – rajd rowerowy o tym tytule to nazwa jednodniowej imprezy rowerowej turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym, która odbyła się na terenie gminy Józefów
i w niewielkiej części gminy Tereszpol i Roztoczańskiego Parku Narodowego 20 sierpnia 2023 r. Miejscem startu był rynek w Józefowie, a mety – parking przy Pierogarni Józefowskiej. Trasa rajdu poprowadzona była z wykorzystaniem Szlaku Green Velo, Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza i Trasy rowerowej do Florianki – w zał. mapa trasy.
Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu, ul. Peowiaków 92, a jego wykonawcą, wybranym w ramach zapytania ofertowego, Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa z siedzibą przy ul. Kościuszki 37 w Józefowie.
Rajd był elementem realizacji projektu współpracy pt. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarze partnerskich LGD” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
    W rajdzie wzięło udział 54 osoby. Każdy z uczestników rajdu podczas przejazdu otrzymał 0,5 litra wody, w połowie trasy skosztował lokalnego przysmaku, a na zakończenie zjadł ciepły posiłek. Pilot rajdu prowadził jego uczestników zaplanowaną trasą, robiąc zdjęcia w najciekawszych miejscach; koordynatorzy – instruktorzy turystyki rowerowej, dbali o bezpieczeństwo przejazdu, zabezpieczając niebezpieczne miejsca przejazdu. Również nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwał ratownik medyczny, mechanik rowerowy i samochód techniczny jadący na końcu peletonu. Przewodnik rajdu, będący doświadczonym przewodnikiem turystyki rowerowej, prowadził część edukacyjną, informując uczestników rajdu o odwiedzanych miejscach.

    Były to:

 • Florianka ze stajenną hodowlą konika Polskiego i owcy odmiany uhruskiej, ścieżką dendrologiczną i krajobrazową oraz Izbą Leśną z wystawą etnograficzną,
 • Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN w Zwierzyńcu,
 • Górecko Kościelne, zapoznanie rowerzystów z atrakcjami miejscowości: modrzewiowym kościołem z 1768 r., aleją pomnikowych dębów, kapliczką na wodzie.

Rajd można nazwać wielopokoleniowym, bowiem najmłodszy uczestnik miał 4 lata (jechał w wózku), a najstarszy 77.


    Cele rajdu zostały lub w najbliższym czasie będą zrealizowane. Są to:
1. popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza oraz Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
2. popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza, w szczególności szlaku „Green Velo ” i Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu,
3. zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
4. popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej,
5. popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
6. w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
7. zaktywizowanie społeczności Roztocza,
8. promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD „Nasze Roztocze”,
9. promocja obszaru LGD jako idealnego do  uprawiania turystyki rowerowej.

 

    Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział, zdyscyplinowanie
i podporządkowanie się przyjętym zasadom. Zdjęcia z rajdu do obejrzenia tutaj.


                                                                                                                        Robert Rabiega

 

Informacja dla osób, które zapisały się na rajd "Szlakiem Green Velo po Roztoczu"

     Rajd rowerowy Szlakiem Green Velo po Roztoczu jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania dystans 57 km. Część trasy przebiega drogami terenowymi dlatego też zaleca się rower typu MTB, trekking lub gravel. Na rajd organizatorzy zapraszają wszystkie osoby, które czują się na siłach pokonać wyzwania trasy. Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92. Wykonawcą rajdu jest Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa z siedzibę w Józefowie przy ul. T. Kościuszki 37.

 

     Regulamin Rajdu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl i Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa www.jkr.org.pl (tutaj)

Szczegółowe informacje o rajdzie można uzyskać pod numerem telefonu 510 203 858 w godzinach pracy Biura LGD, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

 

     Termin i miejsce organizacji rajdu
1. Rajd rowerowy Szlakiem Green Velo po Roztoczu odbędzie się 20 sierpnia (niedziela) 2023 roku.
2. Start i meta rajdu usytuowane są na rynku w Józefowie.
3. Rozpoczęcie rajdu: godz. 10:00 , zakończenie rajdu: ok. godz. 16:00.
4. Planowana liczba uczestników rajdu: 50 osób.
5. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
6. Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji programu, w tym trasy przejazdu.

 

          Szczegółowe informacje znajdują się <TUTAJ>.

          Dodatkowo mapka z przebiegeim trasy (tutaj).

                                                                                                                        Zapraszamy.

 

XI EKOrajd rowerowy

XI EKOrajd rowerowy

  • Termin rajdu:
          -12 sierpnia (sobota)

  • START i META RAJDU:
          - Boisko przy Szkole Podstawowej w Józefowie – ul. Górnicza 21.

  • Harmonogram rajdu:

14:00 – wyjazd na trasę: Józefów –  Fryszarka – Maziarze - Olchowiec  – Borowiec – Borowe Młyny – Maziarze – rez. „Czartowe Pole” – Pardysówka – Józefów -  ok. 55 km. Trasa łatwa, przebiegająca prawie w całości lasami Puszczy Solskiej, ale liczba km wymaga od uczestników dobrego przygotowania kondycyjnego.
18:00 – zakończenie rajdu i posiłek regeneracyjny.

 

Mapa z przebiegiem trasy

 

EKOrajd rowerowy organizowany jest już po raz jedenasty w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej.
Jego organizatorami są: Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa i Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie.

 

Organizatorzy zapewniają:
  • posiłek po zakończeniu przejazdu,
  • opiekę przewodnika i pilotów podczas rajdu.

 

Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły ze względu na ilość km i przewidywane średnie tempo ok. 20 km/h.
• Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przybycie na miejsce startu przed godziną 14:00. Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej JKR: www.jkr.org.pl.
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych;
dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

MTB i Józefowska Majówka Rowerowa

     Wprawdzie MAJÓWKA wciąż trwa, ale rowerowy weekend w Józefowie już za nami.

 

     W sobotę, drugi raz w historii Józefowa, odbyły się zawody MTB. Na starcie stawiło się 100 zawodników. Trasa zawodów prowadziła przez józefowskie kamieniołomy, szlakiem krawędziowym (pieszym) i „Singletrack Józefów”.  Zawody świetnie zorganizowała Fundacja ROZTOCZE EPIC MTB MARATON z Tomaszem Knapikiem i Piotrem Magochem na czele.

 

     W niedzielę natomiast stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa po raz 105. zorganizowało rajd. Była to Józefowska Majówka Rowerowa, która jest rajdem cyklicznym, odbywającym się od 2004 r. Rajd odbył się w ramach oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym, zatwierdzonej i finansowanej przez gminę Józefów. Pomocy przy realizacji rajdu udzieliło Nadleśnictwo Józefów, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych. Motywem przewodnim była 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Jego uczestnicy – 100 osób, przejechali 60 km przez atrakcyjną turystycznie część Roztocza i Puszczy Solskiej, tj.: Fryszarkę, Borowe Młyny, Kobylankę, Rudę i Hutę Różaniecką, rezerwat „Nad Tanwią” oraz okolice rezerwatu „Czartowe Pole” i Singletrack Józefów. Trasa wiodła szlakami i trasami rowerowymi, w tym: „Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, „Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo”, „Szlakiem Geoturystycznym Roztocza Środkowego” oraz szlakami pieszymi „Krawędziowym” i „Szumów”.  Podczas postojów Tadeusz Grabowski opowiadał o historii,, szczególne znaczenia miało tu miejsce bitwy Powstania Styczniowego -  pod Kobylanką i upamiętniający ją obelisk, pod którym, zapalając znicz, oddaliśmy hołd poległym. Uczestnikom rajdu wydano dwa posiłki - przy rez. „Nad Tanwią” i w Józefowie (Pierogarnia Józefowska). Każdy z uczestników rajdu mógł pobrać w punkcie Informacji Turystycznej w Józefowie folder „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku - Józefów i Roztocze Środkowe” oraz  „Magiczne Roztocze”. Rajd wymagał zaangażowania dziewięciu koordynatorów przejazdu, przewodnika, ratownika medycznego, serwisu rowerowego i samochodu technicznego.


     Wszystkim uczestnikom należą się brawa i podziękowanie za udział, zdyscyplinowanie i bezkolizyjne pokonanie dość trudnej trasy rajdu.

 

Zdjęcia z wydarzenia (tutaj).


                                                                                                                        Robert Rabiega

 

 

Nabór uczestników na „Józefowską Majówkę Rowerową”.

          Informujemy, że nabór uczestników na „Józefowską Majówkę Rowerową” został już zakończony. 

 

 

„Józefowska Majówka Rowerowa” 30.04.2023 r.

          To już sto piąty rajd organizowany przez nasze stowarzyszenie. Tym razem udamy się śladami Powstania Styczniowego w 160 rocznicę od jego wybuchu. Dotrzemy do Kobylanki, w okolicach której w dniach 1-6 maja 1863 r. rozgrywała się jedna z największych bitew powstania. Rajd będzie jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras, w tym: Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego oraz szlaków pieszych: Krawędziowego i Szumów. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe miejsc, przez które poprowadzona jest trasa rajdu, gwarantują moc atrakcji i niezapomniane wrażenia.

 

1. Główny organizator:
• Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa, ul. T. Kościuszki 37, 23-460 Józefów.
Rajd odbędzie się w ramach oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym zatwierdzonej i finansowanej przez Gminę Józefów. Pomoc przy realizacji rajdu zadeklarowało Nadleśnictwo Józefów, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych.

 

2. Cele rajdu:
• popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej, aktywnej i ekologicznej formy uprawiania turystyki,
• popularyzacja szlaków i tras rowerowych Roztocza,
• przypomnienie wydarzeń historycznych na Roztoczu – Powstanie Styczniowe 1863 r.,
• popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza i Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
• zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze,
• popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą,
• w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu,
• zaktywizowanie społeczności Roztocza.

 

3. Termin i miejsce rajdu:
• Termin: 30 kwietnia (niedziela) 2023 r.
• Miejsce rajdu:
Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A, 
Powiaty: biłgorajski, tomaszowski, lubaczowski.
REGION ROZTOCZE
Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
• Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dopuszczają możliwość modyfikacji programu.
• Uczestnicy rajdu: 100 osób.


Program rajdu:
NIEDZIELA – 30 kwietnia

9:15 - 9:55 – rejestracja uczestników rajdu,
10:00 – powitanie uczestników i omówienie trasy rajdu,
10:15 – wyjazd na trasę: Józefów – Fryszarka - Borowe Młyny – Kobylanka – Ruda Różaniecka - rez. „Nad Tanwią” - Błudek – Hamernia - Józefów -  60 km, w tym 40 km asfaltem. Trasa prawie w całości przebiega lasami Puszczy Solskiej.
10:40 – Fryszarka (7 km) – krótki odpoczynek,
11:30 – Borowe Młyny (18 km) -  krótki odpoczynek,
12:30 - Kobylanka (24 km) – prelekcja o bitwie Powstania Styczniowego,
14:00 – w rez. „Nad Tanwią” (40 km) – przekąska i czas relaksu,
14:45 – powrót do Józefowa Szlakiem Geoturystycznym Roztocza Środkowego, Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej i Green Velo oraz szlakiem krawędziowym,
16:30 – 60 km - zakończenie rajdu posiłkiem w Pierogarni Józefowskiej.

 

Organizatorzy zapewniają:
• posiłki: na trasie – przy rezerwacie Nad Tanwią i po zakończeniu przejazdu,
• materiały informacyjne: informator „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe” i Magiczne Roztocze,
• opiekę przewodnika i pilotów,
• samochód i serwis techniczny,
• ratownika medycznego.

 

Regulamin rajdu:
• Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, przy czym należy mierzyć zamiary na siły ze względu na trudne odcinki terenowe i przewidywane średnie tempo ok. 18 km/h.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przesłanie zgłoszenia w nim udziału i potwierdzenie zgłoszenia przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej JKR: www.jkr.org.pl
•  Zgłoszenia na rajd  prosimy kierować na adres e-mail: jkrowerowa@gmail.com
• W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, wiek oraz miejscowość zamieszkania.
• Termin składania zgłoszeń upływa wprawdzie 27 kwietnia - godz. 14:00, ale widząc z jakim zainteresowaniem rajd jest oczekiwany, nabór chętnych raczej potrwa bardzo krótko, bo do wyczerpania wolnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. Listy rezerwowej nie przewidujemy.
W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o informację !!!
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
• Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
• Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych; dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – na stronie www.ejozefow.pl lub na stronie www.roztocze.ejozefow.pl - przedstawione są miejsca noclegowe w Gminie Józefów.

 

          Mapa przedstawiająca trasę rajdu (tutaj).

                                                                                                              Zapraszamy.

 

Walne Zgromadzenie - 25 marca 2023 r.

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 25 marca (sobota) o godz. 17-ej w PIEROGARNI JÓZEFOWSKIEJ odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.

Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.


Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2022 roku -  prezes JKR.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok – skarbnik JKR.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
 9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2022 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.,
  c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
  d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2022 r.,
  e) przyjęcia nowych członków do stowarzyszenia.
 10. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego jakim jest Józefowska Kawaleria Rowerowa  w stowarzyszenie z wpisem do KRS:
  a) powołanie władz stowarzyszenia,
  b) przyjęcie uchwały o ww. przekształceniu stowarzyszenia,
  c) przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowić będzie załącznik do uchwały.
 11. Omówienie planu działań JKR w 2023 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.