Aktualności

Wesołych Świąt 2023 i Nowego Roku 2024

Podsumowanie 2023 r.

    Rok 2023 r. był bardzo udany dla JKR i szczególny ze względu na nasz jubileusz 20-lecia. Zorganizowaliśmy: 6 rajdów rowerowych, wyjazd grupy członków JKR na Słowację, konferencję „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”, wykonaliśmy projekt grantowy „5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”, opracowaliśmy mapę „Promocja turystyki rowerowej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza” i sfinalizowaliśmy umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie budowy kolumny patrona Józefowa.


    Sezon 2023, jak zwykle rozpoczęliśmy, organizując Józefowską Majówkę Rowerową. Rajd odbył się w ramach oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym zatwierdzonej i finansowanej przez gminę Józefów. Pomocy przy realizacji rajdu udzieliło Nadleśnictwo Józefów, Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie i Spółdzielnia Socjalna Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych. Motywem przewodnim rajdu była 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Jego uczestnicy – 100 osób, przejechali 60 km przez bardzo atrakcyjną turystycznie część Roztocza i Puszczy Solskiej, docierając do miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym.

    W przeddzień rajdu odbyły się drugie zawody MTB zorganizowane przez Fundację ROZTOCZE EPIC MTB MARATON. Trasa wytyczona była przez józefowskie kamieniołomy i Singletrack.


    W dniach 22 – 29 lipca przebywaliśmy w tzw. Małych Karpatach na Słowacji, gdzie poznawaliśmy trasy rowerowe i infrastrukturę związaną z turystyką rowerową tego regionu, Bratysławy, Wiednia oraz na trasie od Wiednia do Bratysławy wzdłuż rzeki Dunaj.


    12. sierpnia - po raz 11. koordynowaliśmy przebieg EKOrajdu w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej, którego MOK w Józefowie jest pomysłodawcą i organizatorem.


    20. sierpnia - koordynowaliśmy przebieg rajdu „Szlakiem Green Velo po Roztoczu”, organizatorem którego było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”.  Rajd był elementem realizacji projektu współpracy pt. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarze partnerskich LGD” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


    3. września - wzięliśmy udział w „XVIII Rajdzie gwiaździstym na wzgórze Polak” upamiętniającym zwycięską bitwę powstańców Powstania Styczniowego. Rajd jest organizowany przez PTTK O/Biłgoraj, RPN i gminę Tereszpol, sponsorowany przez AMBRĘ S.A. Co roku bierzemy w nim udział jako współorganizatorzy, prowadząc grupę rowerzystów z Józefowa.


    14. września - zakończyliśmy projekt „5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”, który został zrealizowany dzięki otrzymanej dotacji w ramach konkursu małych dotacji Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Środki finansowe przeznaczone były zgodnie  z wnioskiem na zakup komputera rowerowego Garmin Edge 1040, który wykorzystano do pomiaru tras. Pomiar jest dostępny poprzez kliknięcie w link. Link do każdej z tras podany jest na stronie www.jkr.otrg.pl – aktualności – „Propozycja 5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”.


    7. października - zorganizowaliśmy konferencję, która  była częścią projektu realizowanego przez grupę nieformalną Józefowską Husarię Rowerową wraz z JKR jako patronem grupy nieformalnej. Projekt był realizowany dzięki dotacji otrzymanej w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem  zadania było Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze. Tytuł projektu: „Promocja turystyki rowerowej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza”. Poza konferencją projekt zakładał wydanie mapy  promującej turystykę rowerową na Roztoczu i jego dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe oraz organizację rajdu rowerowego. Na konferencji m.in. zaprezentowano dokonania JKR w czasie 20 lat swojej działalności.


    8. października – rajd  „Puszczą Solską – rodzinnie i nie tylko” w ramach realizacji ww. projektu. W rajdzie wykorzystano trasę jednej z pięciu  wycieczek rowerowych proponowanych w projekcie „5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej”.


    11. listopada – „Rajd Niepodległości”, jak  co roku od 2016 r., 11 listopada w rocznicę odzyskania Niepodległości organizujemy rajd, dobierając tak trasy, by odwiedzić jak najwięcej miejsc pamięci. „Rajd Niepodległości” był już naszym 110. rajdem.

    23. listopada – Na rynku w Józefowie stanęła kolumna św. Józefa patrona miasta w 300. rocznicę jego lokowania przez Tomasza Józefa Zamoyskiego, upamiętniająca to wydarzenie
i założyciela miasta. JKR pozyskał znaczną część środków finansowych na jej budowę. Szczegółowa informacja na ten temat ukazała się 30.11. w aktualnościach JKR i na stronie gminy Józefów.


2023 - 6 rajdów, 439 osób, 286 km

 • 30 IV - „Józefowska Majówka Rowerowa”  (100 osób, 60 km).
 • 12 VIII – „EKO rajd” (44 osoby, 55 km).
 • 20 VIII – „Szlakiem Green Velo po Roztoczu” (54 osoby, 57 km).
 • 3 IX – „ XVIII Rajd gwiaździsty na wzgórze Polak” –  (200 osób, 43 km).
 • 8 X – „Puszczą Solską – rodzinnie i nie tylko” (30 osób, 30 km).
 • 11 XI -„Rajd Niepodległości” - (11 osób, 41 km).

 

STATYSTYKA: w ciągu 20 lat działalności zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy 110 rajdów rowerowych, w tym 7 międzynarodowych, w których wzięło udział 12 612 osób, przejechaliśmy podczas nich 9 355 km.

 

          W zał. zdjęcia ilustrujące tegoroczne wydarzenia.

 

Kolumna św. Józefa – patrona Józefowa stanęła na rynku w Józefowie

    W 300. rocznicę lokowania miasta przez Tomasza Józefa Zamoyskiego na rynku w Józefowie stanęła kolumna św. Józefa - patrona Józefowa, upamiętniająca to wydarzenie i  założyciela miasta.

   Od pomysłu do jego realizacji upłynęło prawie półtora roku. Inicjatorem budowy kolumny był Burmistrz Józefowa Roman Dziura. Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa (JKR) wsparła go, opracowując wniosek grantowy przy współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Józefowie (UM). Umowa partnerska między JKR a UM w tym zakresie, została zawarta 29.06.2022 r. Liderem projektu był JKR.

   12.07.2022 r. do Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” (LGD) złożono wniosek o dofinansowanie budowy kolumny w ramach naboru dla zakresu tematycznego „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”, który po pozytywnym zaopiniowaniu uchwałą Rady LGD z 5 września 2022 r. został wybrany do dofinansowania, i przekazany 09.09.2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do kolejnej weryfikacji.

   Ww. wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – tytuł operacji „Budowa kolumny św. Józefa w Józefowie”,  rozpatrzono pozytywnie, co skutkowało tym, że 14.03.2023 r. została zawarta  umowa między Zarządem Województwa Lubelskiego a JKR, o przyznaniu pomocy finansowej.

   Po zagwarantowaniu środków na budowę kolumny ogłoszono na jej wykonanie przetarg, który wygrała firma „Wojciech Mendzelewski Pro-Art.”. Właściciel firmy, Wojciech Mendzelewski pracuje w Katedrze Rzeźby i Ceramiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i jest dobrze znany społeczności Józefowa. Od wielu lat, w okresie wakacyjnym,  prowadzi w Józefowie plenery rzeźbiarskie, podczas których jego studenci  rzeźbią  w bryłach kamiennych pozyskanych z józefowskich kamieniołomów. Efekt plenerów można podziwiać m.in. na rynku,  gdzie znajduje się 9 rzeźb. Warto dodać, że józefowska fontanna, która fascynuje oryginalnością, też jest dziełem dr hab. Wojciecha Mendzelewskiego. Mamy nadzieję, że również kolumna wzbudzi w mieszkańcach Józefowa i osobach go odwiedzających pozytywne emocje.

 

   W załączeniu zdjęcia będące ilustracją ww. informacji.

                                                                                                                                  Robert Rabiega

Logo

 

Raport z „Rajdu Niepodległości”

    Niekorzystne prognozy pogody spowodowały, że tylko 11 osób wzięło udział w „Rajdzie Niepodległości”, który odbył się 11 listopada. Organizatorem rajdu było stowarzyszenie  Józefowska Kawaleria Rowerowa (JKR).

    Rajd był jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasę, o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych poprowadzono tak, by dotrzeć do jak największej ilości miejsc pamięci narodowej. Uczestnicy rajdu jechali z Józefowa przez Siedliska, Hamernię, Nowiny, Błudek, Maziarze, Fryszarkę, „Okopaną Linią”, drogą wojewódzką nr 849, przez kamieniołomy do Józefowa. Trasa liczyła  41,46 km. 

    Przy czternastu miejscach pamięci usytuowanych na trasie przejazdu uczestnicy rajdu oddali hołd bohaterom walk o niepodległość, stawiając symboliczne znicze. Przy każdym z nich, Kazimierz Wancisiewicz – członek zarządu JKR i niżej podpisany starali się przekazać wiedzę na temat wydarzeń, którym dany pomnik, tablica, krzyż  czy grób jest poświęcony. Oto wykaz miejsc pamięci narodowej, do których uczestnicy rajdu dotarli:
1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
2. pomnik Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Józefowie,
3. groby: rodziny Bartoszewskich i Hieronima Miąca ps. „Korsarz” na cmentarzu w Józefowie,
4. pomnik poległych partyzantów w Siedliskach,
5. pomnik por. Jana Leonowicza ps.”Burta” w Nowinach,
6. pomnik pomordowanych partyzantów w Błudku,
7. pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami,
8. pomnik upamiętniający obóz oddziału „Groma”,
9. tablice „Żołnierzy Podziemia” we Fryszarce,
10. pomnik Hieronima Miąca ps. „Korsarz”,
11. pomnik Mieczysława Romanowskiego i  bohaterów Powstania Styczniowego,
12. krzyż pamięci Józefa Kudełki i Miszki Tatara,
13. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów.

 

   Zdjęcia ilustrujące miejsca pamięci i przejazd uczestników rajdu w załączeniu (tutaj).
Link, by zobaczyć przebieg trasy


                                                                                                                        Robert Rabiega

 

„RAJD NIEPODLEGŁOŚCI” - RAJD ROWEROWY 11 listopada

11 listopada (sobota – godz.10:00)
Start z rynku w Józefowie

 

„Cześć Tym, co pierwsi na wroga biegli
Cześć Tym, co w boju mężnie polegli”

 


    Powyższe słowa z wiersza  Mieczysława Romanowskiego (12.04.1833 r. – 24.04.1863 r.) poety powstańca  Powstania Styczniowego, który poległ w bitwie pod Józefowem, są mottem naszych  „Rajdów Niepodległości”.

      Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze patriotycznym oraz turystyczno-krajoznawczym. Trasa: Józefów – Siedliska - Hamernia – Nowiny - Błudek – Maziarze – Fryszarka – „Okopaną Linią” do Józefowa, mająca duże walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe poprowadzona została tak, by dotrzeć do wielu miejsc pamięci narodowej. Będziemy jechać m.in. Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu oraz  szlakiem pieszymi Ziemi Józefowskiej. Trasa łatwa, liczy ok. 40 km, w tym tylko 6 km po tzw. terenie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian przebiegu trasy lub odwołania rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.

    Pod pomnikami bohaterów oraz tablicami pamięci  zapalimy symboliczne świeczki, a będą to:

 1. pomnik  Bohaterów walk o niepodległość na rynku w Józefowie,
 2. groby: rodziny Bartoszewskich i Hieronima Miąca ps. „Korsarz” na cmentarzu w Józefowie,
 3. pomnik Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Józefowie
 4. pomnik poległych partyzantów w Siedliskach,
 5. pomnik por. Jana Leonowicza ps.”Burta” w Nowinach,
 6. pomnik pomordowanych partyzantów w Błudku,
 7. pomnik poległych partyzantów pod Maziarzami,
 8. pomnik obozu oddziału Groma,
 9. pomnik obozu Podchorążówki,
 10. tablice "Żołnierzy Podziemia” we Fryszarce,
 11. pomnik Mieczysława Romanowskiego i  bohaterów Powstania Styczniowego,
 12. miejsce po pomniku Józefa Kudełki i Miszki Tatara,
 13. pomnik Żołnierzy Wyklętych i ofiar II wojny św. z gminy Józefów,

1. Organizator:

 • Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

2. Cele rajdu:

 • Oddanie hołdu bohaterom walk o niepodległość.
 • Przybliżenie historii walk o Niepodległość na Roztoczu.
 • Popularyzacja szlaków pieszych i rowerowych Roztocza.
 • Popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej, ekologicznej i historycznej.

3. Warunki uczestnictwa:

 • Nie prowadzimy zapisów na rajd, kto ma chęć z nami jechać to serdecznie zapraszamy!
 • Organizatorzy zapewniają jedynie opiekę przewodnika i koordynatorów przejazdu - członków JKR. Będziemy jechać bez zabezpieczenia technicznego i medycznego,  więc mierzmy zamiary na siły, bo każdy z uczestników  jedzie na własną odpowiedzialność – patrz OŚWIADCZENIE na www.jkr.org.pl.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
 • Uczestnicy rajdu powinni posiadać sprawny technicznie rower i dętkę zapasową do niego.
 • Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.

   
    Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna.

          Mapa z przebiegiem rajdu.

    Przewidywane zakończenie rajdu –  godz. 15:00.

 

                                                                                                                        Zapraszamy!

 

 

 

20-lecie Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa

     W dniach 7-8 października stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa (JKR) obchodziło jubileusz 20-lecia działalności na rzecz promocji turystyki rowerowej na Roztoczu. Jubileusz zbiegł się z realizacją projektu prowadzonego przez grupę nieformalną - Józefowską Husarię Rowerową wraz z JKR jako patronem grupy nieformalnej.

    Projekt był realizowany dzięki dotacji otrzymanej w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem zadania było Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze. Tytuł projektu: „Promocja turystyki rowerowej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza”.

    Projekt zakładał wydanie mapy m.in. z propozycją pięciu nowych wycieczek rowerowych po Roztoczu, przeprowadzenie konferencji, podczas której na podstawie 20-letniej działalności JKR odpowiemy  na czym polega promocja turystyki rowerowej oraz organizację rajdu rowerowego trasą jednej z zaproponowanych ww. wycieczek. Konferencja miała miejsce w Sali kolumnowej Miejskiego Ośrodka Kultury 7 października.

    Na niej zaprezentowano mapę „Promocja turystyki rowerowej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza”, niżej podpisany przedstawił historię JKR w kontekście rozwoju turystyki rowerowej na Roztoczu, po czym osoby, które efektywnie współpracowały z JKR otrzymały statuetki, które są egzemplifikacją podziękowań.

    Z kolei podczas  wystąpień okolicznościowych gratulowano JKR dorobku w zakresie promocji turystyki rowerowej na Roztoczu i wręczono na ręce niżej podpisanego upominki. Głos zabierali: Burmistrz Józefowa p. Roman Dziura, redaktor Radia Lublin p. Marzena Lewandowska-Wróblewska, profesor Krzysztof Kałamucki, Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego p. Andrzej Wojtyło, Dyrektor Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” p. Małgorzata Kwaśniak, Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Biłgoraju p. Marek Konopka, Prezes firmy PCM p. Zygmunt Klimczuk, p. Artur Kozak z firmy Pszczelarz Kozacki i sympatycy JKR Panowie Bogusław Siry i Jan Zdzioch. Konferencję zakończył wykład Tadeusza Grabowskiego, z-cy Dyrektora RPN, w stowarzyszeniu pełniącego funkcję Sekretarza. Tytuł wykładu „Życie jest jak jazda na rowerze”, w którym zawarł przepis na sukces na podstawie produktu turystycznego – Józefów Rowerowa Stolica Roztocza. W przerwie konferencji wysłannik Radia Lublin redaktor p. Agnieszka Piela nagrała wypowiedzi Tadeusza Grabowskiego i niżej podpisanego na temat promocji turystyki rowerowej na Roztoczu. Uroczysty bankiet zakończył konferencję.


      8 października 14 kawalerzystów z JKR i 16 rowerzystów z lubelskiej grupy związanej z Radiem Lublin ruszyło z rynku w Józefowie na wycieczkę rowerową, która nazwana jest w ww. mapie „Puszczą Solską – rodzinnie i nie tylko”. Pokonaliśmy dystans 30 km, o 6 km dłuższy niż w omawianej wycieczce, bowiem odwiedziliśmy miejsce upamiętniające bitwę Powstańców Styczniowych stoczoną 16.04.1863 r. w okolicach Borowych Młynów. Rajd – 109. zakończył weekend obchodów dwudziestolecia JKR.

 

Serdecznie dziękujemy Gościom i Kawalerzystom, do zobaczenia na roztoczańskich trasach.

---Dokumentacja fotograficzna---

                                                                                Robert Rabiega

 

Propozycja 5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej.

            Projekt „5 wycieczek rowerowych po Roztoczu Józefowskiej Kawalerii Rowerowej” został zrealizowany dzięki otrzymanej dotacji w ramach konkursu małych dotacji Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Środki finansowe w wysokości 2 000 zł przeznaczone były zgodnie  z wnioskiem na zakup komputera rowerowego Garmin Edge 1040, który wykorzystano do pomiaru tras. Pomiar jest dostępny poprzez kliknięcie w link. Link do każdej z tras podany jest poniżej i powtórzony przy ich opisie.


          5 wyżej wymienionych wycieczek rowerowych oraz „Singletrack Józefów” to nasza kolejna  propozycja poznawania Roztocza z wysokości siodełka roweru. W poprzednich wydaniach map i folderów, przedstawiliśmy propozycję sześciu wycieczek rowerowych, a że pierwsza prezentacja miała miejsce już wiele lat temu, uznaliśmy, że czas na nowe. Jako stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa (JKR) zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy do dziś, czyli 14 września 2023 r., 108 rajdów rowerowych.

          

          Spośród nich wybraliśmy 5, których  trasy możemy nazwać naszymi ulubionymi. Odnaleźć na nich można ślady wielokulturowej, ale też tragicznej historii tych terenów opisane i zilustrowane w wielu miejscach na tablicach przy trasie. Zachwycające  krajobrazy i przyroda Roztocza sprawią, że każdy może delektować się nimi z dala od cywilizacyjnego zgiełku i tłumu turystów. Potwierdzeniem atrakcyjności tych terenów jest fakt, że w 2019 r. UNESCO wpisało Roztocze do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery.


          Przemierzając nasze trasy, głównie lasami, napotykamy najwięcej informacji dotyczących II wojny światowej, która odcisnęła tragiczne piętno na mieszkańcach tych ziem, infrastrukturze materialnej i przyrodzie, doprowadzając w wielu przypadkach do ich zagłady. Józefów i jego okolice ze względu na dużą liczbę oddziałów partyzanckich przebywających w okolicznych lasach - AK, BCH, AL, GL, radzieckich - i prowadzonych przez nie licznych akcji dywersyjnych, uważany był za centrum ruchu partyzanckiego, i nazywany Rzeczpospolitą lub Republiką Józefowską. Również wydarzenia z Powstania Styczniowego zajmują tutaj obszerne miejsce. Co ciekawe, miejsce jednej z największych bitew partyzanckich II wojny światowej – pod Osuchami, pokrywa się z obszarem, na którym toczyła się jedna z największych bitew powstania styczniowego – pod Kobylanką.


       Chcemy także zarekomendować kolejne miejsce, które wzbudza duże zainteresowanie, m.in. rowerzystów. Jest nim ziemianka partyzancka, nazywana też bunkrem, wybudowana w miejscu i na wzór tej, w której przebywał dowódca oddziału Armii Krajowej Konrad Bartoszewski ps. „Wir”, stąd propozycja trasy prowadzącej do niej.
Mamy też propozycję dla rodzin z dziećmi trasą wytyczoną w 95% poza drogami publicznymi, bowiem w ich przypadku bezpieczeństwo jazdy jest pierwszym kryterium wyboru, a że jest to jazda wśród lasów Puszczy Solskiej, to zainteresowani jej przebiegiem będą chyba wszyscy rowerzyści. 


          W naszej propozycji nie mogło zabraknąć informacji o Singletrack Józefów, który ze względu na swoją specyfikę nie stanowił osnowy trasy rajdu, ale jest jedną z  ulubionych atrakcji dla rowerzystów odwiedzających Roztocze.


          Zanim przejdziemy do prezentacji ww. tras trochę miejsca poświęcimy historii turystyki rowerowej w gminie Józefów. Przesłanką tego jest jubileusz jaki obchodzi JKR, bowiem 20 listopada 2023 r. minie 20 lat od jego założenia i rejestracji w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

 

          Historia turystyki rowerowej.

 

          5 wycieczek rowerowych po Roztoczu + Singletrack
              (kliknij na nazwę, aby poznać szczegóły wycieczki)

          1. „Puszczą Solską do Narola” (78,65 km)                   Wizualizacja trasy

          2. „Do rezerwatu „Święty Roch” (52 km)                      Wizualizacja trasy

          3. „Na skraju Roztocza” (73,2 km)                                Wizualizacja trasy         

          4. „Do bunkra „Wira” (27 km)                                        Wizualizacja trasy

          5. „Puszczą Solską – rodzinnie i nie tylko” (23,9 km)   Wizualizacja trasy

          „Singletrack Józefów” (8152 m)                                    Wizualizacja trasy

                                                                                                                        

                                                                                                                                  Zarząd JKR

 

XVIII Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy na Wzgórze Polak

Plakat Wzgórze PolakRajd odbędzie się 3 września. Jak co roku - od siedemnastu lat, uczestnicy rajdu mogą startować z: Biłgoraja, Józefowa, Szczebrzeszyna, Tereszpola, Zwierzyńca i Zamościa.

Z Józefowa, trasa wytyczona jest przez: Brzeziny, Górecko Stare,  Tereszpol, Szozdy do wzgórza Polak. Liczy ok. 23 km (w jedną stronę), z czego 19 km asfaltem. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać ze sobą niezbędne akcesoria rowerowe – w tym zapasowa dętkę, bowiem nie będzie z nami jechał serwis techniczny. 


Start uczestników rajdu z rynku w Józefowie o godzinie 9:15.
Zapisy (dotyczy osób, które zdecydują się na start w Józefowie), przyjmuje Robert Rabiega, e-mail: robert.rabiega@ejozefow.pl,tel. w godz. 8:00-15:00 – 84 68 79 664.

Zapisy prowadzone będą do 1 września, do godz. 14:00. Opłata wpisowa wynosi 10 zł. Pobierana będzie przy rejestracji w dniu rajdu, na rynku od godziny 8:45, z przeznaczeniem na posiłek, ubezpieczenie i pamiątkowe gadżety.

                                                                      

                                                                                                               Serdecznie zapraszamy.
                                                                                                   Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej